Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1568

Bruksela, dnia 24 listopada 2010 r.

Ochrona środowiska: Polska przed Trybunałem w związku z niezgłoszeniem przepisów dotyczących zapobiegania powodziom

Komisja zamierza pozwać Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska dotyczącego zapobiegania powodziom. Polska nie zgłosiła Komisji przyjęcia odpowiednich przepisów, mimo że w lipcu otrzymała uzasadnioną opinię w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Przepisy te należało wprowadzić do listopada 2009 r. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja postanowiła zatem skierować sprawę do Trybunału.

Brak powiadomienia w związku z dyrektywą powodziową

Komisja zamierza pozwać Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości w związku z brakiem transpozycji unijnych przepisów dotyczących zapobiegania powodziom i zarządzania ryzykiem. Państwa członkowskie były zobowiązane, w terminie do listopada 2009 r., do wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego oraz do poinformowania o tym Komisji.

W styczniu br. wystosowano wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie w lipcu uzasadnioną opinię (zob. IP/10/940). Ponieważ Polska nie podjęła żadnych kroków, by dokonać transpozycji dyrektywy, Komisja kieruje sprawę do Trybunału.

Kwestia opóźnień w transpozycji prawa unijnego przez państwa członkowskie ma dla Komisji priorytetowe znaczenie.

Informacje podstawowe

Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim ma na celu ograniczenie ryzyka powodziowego, z którym wiąże się zagrożenie zdrowia, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, a także zarządzanie tym ryzykiem. Zgodnie z wymogami dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzenia do 2011 r. wstępnej oceny ryzyka mającej wskazać dorzecza oraz związane z nimi obszary nadbrzeżne, na których występuje zagrożenie powodziowe. Następnie, do 2013 r., państwa członkowskie powinny sporządzić dla tych obszarów mapy ryzyka, a do 2015 r. ustanowić plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy ryzyka mają służyć zapobieganiu, ochronie i gotowości do akcji ratunkowej.

Więcej szczegółów na temat postępowań w sprawie naruszenia przepisów znajduje się w dokumencie MEMO/10/605

Bieżące statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Więcej szczegółów na temat polityki wodnej można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm


Side Bar