Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL ET PL SK

IP/10/1562

Brüsszel, 2010. november 24.

Éghajlat-politika: a Bizottság hét tagállam esetében sürgeti a légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtására irányuló intézkedések elfogadását

Az Európai Bizottság felkéri Ciprust, Észtországot, Franciaországot, Görögországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát, hogy gyorsítsa meg azon jogszabályi és közigazgatási intézkedések elfogadásának folyamatát, amelyek az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) a légi közlekedési ágazatra történő kiterjesztéséhez szükségesek. Az említett hét tagállam a mai napig nem ültette át nemzeti jogába az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer légi közlekedést illető szabályozását. A Bizottság ezért Connie Hedegaard éghajlat-politikai biztos ajánlására indokolással ellátott véleményt küld e tagállamoknak. Az e vélemény szerinti kötelezettségek elmulasztása esetén a Bizottság az Európai Unió Bíróságához is fordulhat.

A 2008/101/EK irányelv szerint a légi közlekedést érintő ETS-jogszabályok nemzeti jogba történő átültetésének határideje 2010. február 2-a volt. Az eljárás szerint a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a szükséges végrehajtási intézkedések elfogadásáról.

Mivel Ciprus, Észtország, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem számolt be minden ilyen intézkedésről, a Bizottság 2010. március 25-én felszólító levelet küldött ezen tagállamoknak.

Ezt követően a Bizottság azt a tájékoztatást kapta, hogy mind a hét országban folyamatban van a szóban forgó jogszabályok megalkotása, elfogadásukra azonban még nem került sor. Ezért a Bizottság az érintett országoknak indokolással ellátott véleményt fog küldeni, amelyben arra kéri fel őket, hogy gyorsítsák meg a fennmaradó nemzeti végrehajtási intézkedések elfogadásának folyamatát.

Előzmények

A légitársaságok világszerte egyre több üvegházhatást okozó gázt bocsátanak a légkörbe: a kibocsátások mennyisége 1990 óta európai viszonylatban is megkétszereződött. Az előrejelzések szerint a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások 2020-ra – még az üzemanyag-hatékonyság évi 2 %-os, jelentős javulása esetén is – mintegy 70 %-kal fogják meghaladni a 2005-ös szintet, 2050-re pedig elképesztő, akár 300–600 %-os növekedés várható.

A légi közlekedés éghajlatra gyakorolt hatásának mérséklése érdekében olyan európai uniós jogszabály született, amelynek értelmében az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerét 2012. január 1-jétől ki kell terjeszteni a légi közlekedésre. A vonatkozó rendelkezéseket a 2008/101/EK irányelv állapítja meg.

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS), melynek keretében lehetővé vált az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme, 2005. január 1-jén kezdte meg működését. Az EU ETS kezdetben csak földi ipari létesítményekre vonatkozott, 2012-től azonban az uniós repülőterekre érkező és onnan felszálló járatokat működtető légijármű-üzemeltetők légi közlekedési tevékenységeire is kiterjed majd. A szabályozás mind a 27 tagállamra érvényes, és nemsokára Norvégia, Izland és Liechtenstein is csatlakozik a rendszerhez.

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer légi közlekedésre való kiterjesztéséről további részletek az alábbi weboldalon olvashatók: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm.

A jogsértési eljárásokról részletesebben: MEMO/10/605


Side Bar