Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL LV

IP/10/1550

Bryssel den 24 november 2010

Jämlikhet: Kommissionen välkomnar nya regler i Sverige och Lettland som följer EU:s bestämmelser om etnisk jämlikhet – talan om fördragsbrott avslutas

Europeiska kommissionen välkomnar Sveriges och Lettlands nya regler som följer EU:s förbud mot diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung vid anställning och i arbetslivet (direktiv 2000/43/EG, se MEMO/07/257). Kommissionen är nu övertygad om att båda länderna vidtagit tillräckliga åtgärder för att införliva EU:s bestämmelser med sin lagstiftning, för att garantera likabehandling på arbetsplatsen oavsett ras eller etniskt ursprung. Därför avslutas nu den talan om fördragsbrott som väckts mot båda länderna.

Kommissionen väckte talan om fördragsbrott mot Lettland och Sverige på grund av brister i de nationella införlivandeåtgärderna till EU:s direktiv (se pressmeddelandet IP/07/928 och MEMO/07/257).

Bakgrund

Direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 handlar om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (likabehandlingsdirektivet). Direktivet omfattar såväl direkt och indirekt diskriminering som trakasserier i samband med anställning, yrkesutbildning, utbildning, socialt skydd (inklusive social trygghet samt hälso- och sjukvård), sociala förmåner samt tillgång till varor och tjänster (inklusive bostäder).

Mer information

EU:s diskrimineringsförbud:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=612&langId=en

Hemsida för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Mer upplysningar om EU:s överträdelseförfaranden finns i MEMO/10/605


Side Bar