Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

Bruselj, 23. novembra 2010

Komisija predlaga ustanovitev Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč, kot je predvidena v Lizbonski pogodbi. V dokumentu je proučeno prostovoljstvo v Evropi, opredeljene so potrebe za ustanovitev tovrstne enote in določeni podrobni pogoji, pod katerimi bo ta lahko pozitivno prispevala k evropskim humanitarnim operacijam.

Prostovoljska enota bo sredstvo, s katerim bodo lahko Evropejci izrazili svojo zavezanost k naši solidarnosti. Z njo bodo lahko skupaj nastopili kot državljani EU. Če pomagamo ljudem, ki se spopadajo s posledicami naravnih nesreč, lahko bolj povežemo evropsko družbo,“ je dejala Kristalina Georgieva, evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje.

Evropska prostovoljska enota bo prinesla dodano vrednost obstoječim prostovoljskim shemam, saj bo izvajala izbiro, usposabljanje in napotitev prostovoljcev.

Dobro se bo dopolnjevala z obstoječimi prostovoljskimi organizacijami in strukturami. Da bi se izognili podvajanju in zlorabi financiranja, bo enota delovala glede na povpraševanje in potrebe ter bo namenjena podpori lokalnih zmogljivosti.

Komisija se že posvetuje z zainteresiranimi stranmi, odprto posvetovanje pa se bo uradno začelo konec leta.

Komisija želi nadaljevati analizo priložnosti in možnih oblik sodelovanja z ustreznimi akterji. Prav tako bo opravila oceno učinka stroškovne učinkovitosti in učinka področij, na katerih bi lahko bila dejavna enota, na družbo.

V letu 2011 – evropskem letu prostovoljstva – bodo nekatere predlagane zamisli preskušene s pilotnimi ukrepi. Zakonodajni predlog bo sledil leto pozneje.

Za dodatne informacije o humanitarni pomoči Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm.


Side Bar