Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

Bruksela, dnia 23 listopada 2010 r.

Komisja proponuje utworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przyjęła komunikat dotyczący utworzenia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej, którego powstanie przewidziano w Traktacie z Lizbony. Jest to dokument programowy, w którym poddano analizie wolontariat w Europie, określono potrzeby takiego korpusu oraz warunki, w jakich mógłby on wnieść pozytywny wkład w europejskie akcje humanitarne.

„W ramach Korpusu Europejczycy będą mogli dać wyraz swojemu zaangażowaniu w solidarność oraz działać wspólnie jako obywatele UE. Pomagając ludziom dotkniętym przez katastrofy możemy przyczynić się do utworzenia bardziej spójnego społeczeństwa europejskiego.” oświadczyła Kristalina Georgijewa, komisarz odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, pomoc humanitarną i reagowanie kryzysowe.

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej wniesie wartość dodaną do istniejących programów wolontariackich poprzez dobór, szkolenie oraz przydzielanie wolontariuszy.

Będzie on współdziałać z istniejącymi organizacjami i strukturami wolontariackimi, dzięki czemu uzyskiwane będą większe efekty. Aby uniknąć powielania obowiązków oraz przekierowania środków, działalność korpusu będzie uzależniona od popytu i oparta na potrzebach, będzie także stanowić uzupełnienie zdolności lokalnych.

Komisja rozpoczęła już konsultacje z zainteresowanymi stronami. Otwarte konsultacje rozpoczną się formalnie pod koniec 2010 r.

Komisja będzie kontynuować analizę możliwości oraz możliwych form współpracy z właściwymi podmiotami. Przeprowadzi ona również ocenę skutków pod względem opłacalności oraz skutków społecznych w dziedzinach, w których korpus może prowadzić działalność.

Niektóre z przedstawionych dotychczas pomysłów będą testowane w 2011 r., który ogłoszono Europejskim Rokiem Wolontariatu. Na kolejne lata zaplanowano przedstawienie wniosku ustawodawczego.

Więcej informacji na temat pomocy humanitarnej niesionej przez Komisję Europejską można uzyskać na stronie:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar