Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

Briselē, 2010. gada 23. novembrī

Komisija ierosina izveidot Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu

Šodien Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu par Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveidi, kā paredzēts Lisabonas līgumā. Šajā politikas dokumentā tiek pētīta situācija brīvprātīgā darba jomā Eiropā, noteiktas šāda brīvprātīgo korpusa vajadzības un izklāstīti nosacījumi, lai korpuss varētu sniegt pozitīvu ieguldījumu Eiropas humānās palīdzības pasākumos.

"Šāds korpuss ļaus Eiropas iedzīvotājiem apliecināt savu apņemšanos veicināt solidaritāti Savienībā un strādāt kopā kā ES pilsoņiem. Palīdzot katastrofu skartajiem iedzīvotājiem, mums ir iespēja sekmēt vienotākas Eiropas sabiedrības izveidi", sacīja Starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgijeva.

Pateicoties brīvprātīgo atlasei, apmācībai un izvietošanai, Eiropas Brīvprātīgo korpuss brīvprātīgo programmas padarīs vērtīgākas.

Tas radīs spēcīgu sinerģiju ar pastāvošajām brīvprātīgo organizācijām un struktūrām. Lai izvairītos no dubulta darba veikšanas un līdzekļu novirzīšanas, korpusa darbība būs balstīta uz pieprasījumu un vajadzībām, un ar to tiks stiprinātas vietējās spējas.

Komisija jau ir sākusi apspriedes ar ieinteresētajām personām. Līdz gada beigām tiks oficiāli sāktas atklātas apspriedes.

Komisija turpinās izskatīt iespējas un iespējamos sadarbības veidus ar attiecīgajiem dalībniekiem. Tā arī veiks ietekmes novērtējumu par izmaksu lietderību un sociālo ietekmi jomās, kurās korpuss var rīkoties.

2011. gadā, kas ir Eiropas Brīvprātīgā darba gads, dažas līdz šim jau ieskicētās idejas tiks testētas eksperimentālos pasākumos. Nākamajā gadā pēc Eiropas Brīvprātīgā darba gada ir paredzēts iesniegt tiesību akta priekšlikumu.

Sīkākai informācijai par humāno palīdzību, ko sniedz Eiropas Komisija, skatīt:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar