Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

Briuselis, 2010 m. lapkričio 23 d.

Komisija siūlo sukurti Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą

Šiandien Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso įsteigimo, kaip numatyta Lisabonos sutartimi. Šiame politiniame dokumente nagrinėjama savanoriška veikla Europoje, išdėstoma, kodėl reikia tokio savanoriškos veiklos korpuso, ir pateikiamos sąlygos, kaip korpusas galėtų teigiamai prisidėti prie Europos humanitarinių operacijų.

„Korpusas suteiks galimybę europiečiams išreikšti įsipareigojimą stiprinti mūsų solidarumą ir dirbti drauge kaip ES piliečiams. Padėdami nelaimių ištiktiems žmonėms, galime kurti darnesnę Europos visuomenę“, – nurodė už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakinga Europos Komisijos narė Kristalina Georgieva.

Įsteigus Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą, kuris bus atsakingas už savanorių atranką, mokymą ir paskirstymą, esamoms savanoriškos veiklos programoms bus suteikta papildomos naudos.

Korpusas glaudžiai bendradarbiaus su veikiančiomis savanoriškomis organizacijomis ir struktūromis. Kad būtų išvengta veiksmų dubliavimo ir su pagrindiniais tikslais nesusijusios veiklos finansavimo, korpusas veiks atsižvelgdamas į paklausą ir poreikius ir rems vietos pajėgumus.

Komisija jau pradėjo konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais. Viešos konsultacijos bus oficialiai pradėtos iki metų pabaigos.

Komisija ir toliau analizuos galimybes ir galimas bendradarbiavimo su atitinkamais veikėjais formas. Ji taip pat atliks išlaidų veiksmingumo poveikio vertinimą ir įvertins socialinį poveikį sritims, kuriose gali veikti korpusas.

2011 m. – Europos savanoriškos veiklos metais – kai kurios iki to laiko pateiktos idėjos bus išmėgintos vykdant bandomąją veiklą. Teisėkūros pasiūlymą numatyta pateikti dar po metų.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos teikiamą humanitarinę pagalbą rasite:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm.


Side Bar