Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

Brüsszel, 2010. november 23.

A Bizottság európai önkéntes humanitárius segítségnyújtási hadtest felállítását javasolja

A mai napon a Bizottság közleményt fogadott el az európai önkéntes humanitárius segítségnyújtási hadtest felállításáról a Lisszaboni Szerződésnek megfelelően. E szakpolitikai dokumentum megvizsgálja az önkéntesség helyzetét Európában, áttekinti, mi szükséges egy ilyen önkéntes hadtest működtetéséhez és ismerteti mindazon feltételeket, amelyek teljesülésével a hadtest pozitívan járulhat hozzá az európai humanitárius műveletekhez.

„A hadtest lehetőséget biztosít majd az európaiaknak, hogy kifejezésre juttassák szolidaritás iránti elkötelezettségüket, és uniós polgárokként dolgozzanak együtt egy közös cél érdekében. A katasztrófák áldozatainak megsegítésével egy összetartóbb európai társadalom megteremtéséhez járulhatunk hozzá" – nyilatkozta Krisztalina Georgieva, a nemzetközi együttműködésért, a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős uniós biztos.

Az önkéntesek kiválasztása, képzése és mozgósítása révén az európai önkéntes hadtest növeli a már létező önkéntes programok értékét.

A hadtest a jelenlegi önkéntes szervezeteket és struktúrákat kiegészítve és erősítve működik majd. A párhuzamos munkavégzés és a felesleges költekezés kiküszöbölése érdekében a hadtest tevékenysége keresletorientált és szükségletalapú lesz, és a helyi kapacitások támogatására irányul.

A Bizottság már megkezdte a konzultációkat az érdekelt felekkel. Nyilvános konzultációra is sor kerül, amely hivatalosan ez év végére veszi kezdetét.

A Bizottság továbbra is tanulmányozza az érintett szereplőkkel az együttműködésre kínálkozó lehetőségeket és megvalósításának lehetséges módjait. Ezenfelül elvégzi a költséghatékonyság és a társadalmi hatás hatásvizsgálatát a hadtest tevékenysége által érintett területeken.

2011-ben – az önkéntesség európai évében – több eddig felmerült elképzelés gyakorlati kipróbálására kerül sor kísérleti fellépések formájában. Az ezt követő évben a Bizottság jogalkotási javaslat benyújtását tervezi.

Az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről bővebb információk a következő internetes oldalon olvashatók:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar