Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

Bryssel 23. marraskuuta 2010

Komissio ehdottaa Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamista

Komissio antoi tänään tiedonannon Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta, niin kuin Lissabonin sopimuksessa määrätään. Tiedonannossa tarkastellaan vapaaehtoistoimintaa Euroopassa, määritellään vapaaehtoisjoukkojen tarve ja täsmennetään olosuhteet, joissa tällaisista joukoista on hyötyä Euroopan humanitaarisissa toimissa.

Joukot luovat eurooppalaisille mahdollisuuden ilmaista sitoutumistamme solidaarisuuteen ja työskennellä yhdessä EU-kansalaisina. Auttamalla katastrofien koettelemia ihmisiä meillä on mahdollisuus osaltamme edistää yhtenäisempää eurooppalaista yhteiskuntaa”, totesi kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaava komissaari Kristalina Georgieva.

Vapaaehtoisten valitseminen, kouluttaminen ja sijoittaminen ovat toimia, joilla Euroopan vapaaehtoisjoukot tuovat lisäarvoa nykyisiin vapaaehtoisjärjestelmiin.

Vapaaehtoisjoukoilla on voimakasta synergiaa nykyisten vapaaehtoisjärjestelmien ja -rakenteiden kanssa. Joukkojen toiminta perustuu kysyntään ja tarpeisiin, ja joukot tukevat paikallisten toimijoiden valmiuksia. Näin vältetään päällekkäisyydet ja varojen ohjautuminen harhaan.

Komissio on jo aloittanut sidosryhmien kuulemisen. Julkinen kuuleminen käynnistetään virallisesti vuoden loppuun mennessä.

Komissio jatkaa mahdollisuuksien ja yhteystyömuotojen analysoimista asiaankuuluvien toimijoiden kanssa. Se tekee myös vaikutustenarvioinnin kustannustehokkuudesta ja sosiaalisista vaikutuksista niillä aloilla, joilla joukot voivat toimia.

Vuosi 2011 on Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi, ja silloin joitakin tähän mennessä esitettyjä ideoita testataan pilottitoimin. Säädösehdotus on tarkoitus antaa vuonna 2012.

Lisätietoa Euroopan komission humanitaarisesta avusta:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar