Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

Brüssel, 23. november 2010

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku luua Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise Lissaboni lepinguga ette nähtud Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse loomise kohta. Teatises käsitletakse vabatahtlikku tegevust Euroopas, eelkõige sellise vabatahtliku korpusega seotud vajadusi, ning kirjeldatakse üksikasjalikult tingimusi, mis peavad olema täidetud, et korpus saaks anda oma panuse Euroopa humanitaarabi operatsioonidesse.

Korpus annab eurooplastele võimaluse näidata, et nad on meiega solidaarsed ja tahavad teha ELi kodanikena koostööd. Aidates inimesi, keda on tabanud katastroof, anname panuse Euroopa ühtsuse tugevdamisse,” ütles rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Kristalina Georgieva.

Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus annab vabatahtlike valimise, väljaõppe ja lähetamise kaudu lisaväärtuse olemasolevatele vabatahtliku töö programmidele.

Sellel on tugev koostoime juba tegutsevate vabatahtlike organisatsioonide ja toimivate struktuuridega. Et vältida dubleerimist ja rahaliste vahendite hajutamist, lähtub korpus nõudlusest ja vajadustest ning seda kasutatakse kohaliku tasandi suutlikkuse toetamiseks.

Komisjon on juba alustanud konsultatsioone sidusrühmadega. Avalik arutelu käivitatakse ametlikult enne aasta lõppu.

Komisjon jätkab asjaomaste osalejatega tehtava koostöö vormide ja võimaluste analüüsimist. Samuti koostab komisjon kulutasuvuse ja sotsiaalse mõju hinnangu valdkondades, kus korpus saab tegutseda.

2011. aastal, Euroopa vabatahtliku tegevuse aastal, katsetatakse praktikas ka mõnda pakutud ideed. 2012. aastal on kavas teha ettepanek asjaomase õigusakti kohta.

Lisateavet Euroopa Komisjoni antava humanitaarabi kohta saate:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar