Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

V Bruselu dne 23. listopadu 2010

Komise navrhuje vytvoření Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci

Evropská komise dnes přijala sdělení týkající se zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci, jak se předpokládá v Lisabonské smlouvě. Uvedený dokument se zabývá dobrovolnickou činností v Evropě, odůvodňuje, proč je dobrovolnický soubor potřebný, a uvádí podrobnosti ohledně podmínek, jež musí tento sbor splňovat, aby měl přínos pro evropské humanitární operace.

Dobrovolnický sbor humanitární pomoci umožní Evropanům jednak vyjádřit svůj závazek k solidaritě, a jednak spolupracovat jako občané EU. Tím, že pomůžeme lidem postiženým katastrofami, budeme mít příležitost přispět k soudržnější evropské společnosti," uvedla Kristalina Georgievová, komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí.

Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci bude stávající dobrovolnické programy podporovat prostřednictvím výběru, výcviku a nasazování dobrovolníků.

Bude působit v součinnosti s existujícími dobrovolnickými organizacemi a strukturami. Pro zamezení duplicitě a v zájmu zajištění optimálního využití finančních prostředků bude uvedený sbor řízen podle poptávky a potřeb a bude podporovat místní kapacity.

Komise již zahájila konzultace se zúčastněnými subjekty. Otevřená konzultace bude formálně zahájena do konce roku.

Komise bude nadále analyzovat příležitosti a možné formy spolupráce s relevantními činiteli. Provede rovněž posouzení dopadů, hospodárnosti a sociálních dopadů na oblasti, v nichž by tento dobrovolnický sbor mohl být působit.

V roce 2011, který bude Evropským rokem dobrovolné činnosti, budou některé z dosavadních myšlenek otestovány formou pilotních akcí. Legislativní návrh je plánován na následující rok.

Další informace o humanitární pomoci Evropské komise jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar