Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

Брюксел, 23 ноември 2010 г.

Комисията предлага създаването на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

Европейската комисия прие днес съобщение относно създаването на предвидения в Договора от Лисабон Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Документът анализира доброволческата дейност в Европа, очертава нуждите на един такъв доброволчески корпус и излага подробно условията, при които той би участвал ползотворно в европейските хуманитарни операции.

„Корпусът ще позволи на европейците да изразят своята ангажираност към европейския принцип на солидарност и да работят заедно като граждани на ЕС. Помагайки на хората, засегнати от бедствия, ние имаме възможността да допринесем за по-голямата сплотеност на европейското общество“, заяви Кристалина Георгиева, европейски комисар за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

Посредством подбора, обучаването и изпращането на доброволци, Европейският доброволчески корпус ще придаде по-голяма стойност на вече съществуващи схеми за доброволческа дейност.

Той ще работи в изразено взаимодействие със съществуващи доброволчески организации и структури. За да се избегне дублирането на дейности и отклоняването на средства, в работата си корпусът ще се ръководи от съответните потребности и нужди и ще подкрепя съществуващия на местно равнище капацитет.

Комисията вече започна консултации със заинтересованите страни. До края на годината официално ще бъде даден ход на открита консултация.

Комисията ще продължи да анализира възможностите за сътрудничество със заинтересованите страни, както и формите, които това сътрудничество може да приеме. Тя ще направи също така оценка на икономическата ефективност и на социалното въздействие на сферите на дейност, която корпусът ще може да извършва.

През 2011 г. — Европейска година на доброволчеството — някои от набелязаните досега идеи ще бъдат подложени на проверка чрез пилотни действия. През 2012 г. се предвижда представянето на законодателно предложение.

Повече информация за предоставяната от Европейската комисия хуманитарна помощ можете да намерите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar