Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1541

Strasbourg, 23 noiembrie 2010

Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă: UE lansează acțiuni de creștere a șanselor obținerii unui loc de muncă și de stimulare a reformei

În întreaga UE există în prezent 23 de milioane de șomeri – 10% din populația activă – ceea ce are consecințe grave pentru creșterea economică și pentru sistemele de securitate socială din Europa. În același timp, angajatorii semnalează dificultăți în procesul de angajare, în special în ceea ce privește locurile de muncă care presupun un nivel înalt de competențe. În viitor, ar putea exista deficite în domenii precum TIC sau cel sanitar, estimându-se un deficit de 700 000 de specialiști TIC până în 2015 și de un milion de cercetători până în 2025. Pentru a aborda aceste provocări și pentru a atinge un nivel de angajare al forței de muncă de 75% la bărbați și femei până în 2020, Comisia Europeană a lansat azi inițiativa ei emblematică „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”. Ea conține 13 acțiuni-cheie care vizează reformarea piețelor muncii, creșterea nivelului de competențe și adaptarea acestora la cererea de pe piață pentru a crește șansele obținerii unui loc de muncă și pentru a facilita schimbarea locului de muncă, ameliorarea condițiilor de muncă și calitatea locurilor de muncă și crearea de locuri de muncă.

László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Prioritatea noastră este să facem astfel încât populația să aibă un loc de muncă. Pur și simplu nu ne putem permite o rată de șomaj aproape de 10%. Criza a anihilat toate progresele din trecut în acest domeniu, astfel încât e nevoie să reformăm urgent piața forței de muncă, să ne asigurăm că gama de competențe este în concordanță cu cererea, iar condițiile de muncă sunt adecvate creării de locuri de muncă.” El a adăugat: „Sunt foarte încrezător că toți cetățenii UE vor beneficia de acțiunile propuse, în special cei care aparțin grupurilor vulnerabile, care au fost cel mai greu loviți de criză.”

Comisara Vassiliou a afirmat: „Acum este mai important decât niciodată ca toți cetățenii să beneficieze de educație și de formare de înaltă calitate, pentru a dispune de competențele de care au nevoie pentru a obține un loc de muncă. Învățarea pe tot parcursul vieții trebuie să devină o realitate în Europa. Pentru a o înfăptui, este esențial un efort comun al tuturor partenerilor – administrații publice, angajatori, sindicate și cetățeni. "

Ca parte a strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă” reprezintă contribuția Comisiei la atingerea, până în 2020, a obiectivului UE de ocupare a forței de muncă în proporție de 75% pentru femeile și bărbații aflați în intervalul de vârstă de 20-64 de ani. Strategia evidențiază, de asemenea, obiectivele UE de reducere a ratei abandonului școlar timpuriu la sub 10% și de creștere a numărului de tineri din învățământul superior sau din cel profesional echivalent la cel puțin 40%.

Atragerea unui număr mai mare de persoane în câmpul muncii este esențială pentru a susține modelul social și sistemele de securitate socială ale Europei, în condițiile în care populația aflată la vârsta activă va începe în curând să se diminueze.

Pentru a face ca piețele muncii din Europa să funcționeze mai bine, Comisia propune 13 acțiuni concrete care vor ajuta:

  • să stimuleze reformarea pieței muncii, pentru a îmbunătăți flexibilitatea și securitatea piețelor muncii („flexicuritate”). De exemplu, o propunere concretă este de a extinde utilizarea contractelor cu termen nelimitat cu o perioadă de probă suficient de lungă și o creștere progresivă a drepturilor de protejare, a accesului la formare, a învățării pe tot parcursul vieții și a consilierii profesionale pentru toți angajații. Aceasta ar avea drept obiectiv reducerea diferențelor dintre cei care dețin un contract temporar și cei care dețin un contract permanent de muncă.

  • să ofere persoanelor și întreprinderilor stimulentele adecvate pentru a investi în formare, pentru a crește continuu nivelul de competențe în concordanță cu nevoile pieței muncii. Comisia va lansa în curând „Panorama competențelor în UE”, care va anticipa competențele necesare în viitor și va ajuta la asigurarea unei combinații adecvate de competențe pentru persoane (de exemplu, TCI și cunoașterea mai multor limbi), pentru a le crește șansele obținerii unui loc de muncă și adaptabilitatea. Agenda prezintă o propunere de creare a unei interfețe comune – Clasificarea europeană a competențelor, calificărilor și ocupațiilor – pentru a realiza o apropiere a domeniilor ocupării forței de muncă, educației și formării. De asemenea, Comisia face apel la elaborarea de reforme pentru a se asigura recunoașterea calificărilor profesionale și propune crearea unui Pașaport european al competențelor, pentru a ajuta cetățenii să-și înregistreze competențele într-un mod transparent și comparabil.

  • să asigure condiții de muncă decente, concomitent cu îmbunătățirea calității legislației muncii, obiective pentru care Comisia va prezenta propuneri de revizuire a directivei privind timpul de lucru și va propune o inițiativă legislativă menită să îmbunătățească punerea în aplicare a directivei privind detașarea lucrătorilor. Comisia va examina și legislația privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, pregătind o nouă strategie pentru viitor.

  • să asigure existența unor condiții prielnice pe piața muncii pentru crearea de locuri de muncă, cum ar fi mai puțină birocrație sau reducerea impozitării muncii și mobilității, ceea ce este important în special în sectoarele cu creștere rapidă, cum ar fi cele care depind în mare măsură de cercetare și dezvoltare. Agenda va încuraja și antreprenoriatul, de exemplu, prin schimbul de cele mai bune practici cu privire la antreprenoriat și educație, precum și cu ajutorul programului Erasmus pentru tinerii antreprenori.

  • Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă completează recent lansata inițiativă „Tineretul în mișcare”, care are drept obiectiv sprijinirea tinerilor să dobândească cunoștințele, competențele și experiența necesare pentru a face ca primul lor loc de muncă să devină o realitate. (a se vedea IP/10/1124).

Context

Din momentul în care criza a început să afecteze piețele muncii în 2008, Europa a pierdut 5,6 milioane de locuri de muncă. Presupunând că piața forței de muncă se stabilizează în 2010-2011, atingerea unui grad de ocupare a forței de muncă de 75 % până în 2020 va necesita o creștere medie a gradului de ocupare a forței de muncă cu puțin peste 1 % pe an.

Multe piețe ale muncii din UE necesită reformare pentru a funcționa mai bine, fiind nevoie de o concentrarea mult mai mare pe creșterea nivelului de competențe și pe adaptarea acestora la necesitățile pieței muncii. Chiar și în condiții de criză, unii angajatori au avut dificultăți în a găsi persoane cu nivel de competențe adecvat locurilor de muncă pe care le aveau disponibile. Locurile de muncă actuale necesită competențe tot mai sofisticate: este de așteptat ca numărul locurilor de muncă ocupate de persoane cu înaltă calificare să crească cu 16 milioane până în 2020, în timp ce numărul celor deținute de lucrători cu nivel mic de competențe va scădea cu aproximativ 12 milioane.

Informații suplimentare

A se vedea MEMO/10/602.

„O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”: comunicarea:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en

„O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”: rezumatul pentru cetățeni:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en


Side Bar