Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1538

Bryssel den 23 november 2010

Den digitala agendan: Forskning som finansieras av kommissionen gör att osynligheten kommer ett steg närmare verklighet

Harry Potters ”osynlighetsmantel” har kommit ett steg närmare verkligheten tack vare forskning i nanoteknik som finansieras av Europeiska kommissionen. Vetenskapsmän från Tyskland, Grekland, Turkiet och Storbritannien har lyckats skräddarsy ljusflödet genom att använda nanoteknik, vilket öppnar vägen, inte bara för potentiella tillämpningar vad gäller linser och optiska kretssystem, utan även för exotiska tredimensionella anordningar som ”osynlighetsmantlar”. Även om tillämpningarna för närvarande är begränsade till att dölja objekt med en storlek på under en millimeter, har projektet givit viktiga bevis för att tekniken kan fungera när det gäller att styra materials optiska egenskaper på sätt som man hittills har trott vara omöjliga. Projektet är en del av kommissionens initiativ för att främja IKT-forskning med hög risk inom framtidens informationsteknik, vilket är ett mål för Europas digitala agenda (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Jag är förbluffad över de europeiska forskarnas påhittighet. Genom detta projekt har vi uppnått i verkliga livet vad vi endast har känt till från filmens specialeffekter. Sådan spjutspetsforskning är livsviktig för att lägga grunden för den nya teknik som är oumbärlig för Europas konkurrenskraft,” säger Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande och ansvarig för den digitala agendan.

Vetenskapsmän i Phome-projektet har designat och skapat ”fotoniska meta-material” som påverkar ljusstrålarnas beteende. Genombrottet baseras på principen om transformationsoptik som den forskningsgrupp som står bakom projektet har banat vägen för.

Själva ”osynlighetsmanteln” utgörs av mycket små stavar på endast ett par hundra nanometer tvärsöver som är uppställda i en struktur som liknar en vedtrave. Stavarna är noggrant uppställda så att de delvis kan böja ljusvågorna.

Genom att ändra på hastigheten och riktningen som ljus färdas på kan vetenskapsmännen styra ljusvågorna runt en mikrometerstor bula på ett sådant sätt att den blir osynlig i tre dimensioner och på ljusvågslängder som ligger nära de som är synliga för människor. Arbete pågår för att utvidga effekten till det synliga området och resultaten förväntas komma i januari.

Hittills har dessa ”osynlighetsmantlar” endast fungerat i två dimensioner. Detta innebar att det dolda objektet var osynligt när iakttagaren försökte titta på det rakt framifrån, men blev synligt när det granskades från sidan. Denna studie är den första som resulterar i en anordning som gör ett objekt osynligt i alla tre dimensioner.

Framtida tillämpningar av denna forskning kan ligga i utvecklingen av helt nya optiska komponenter, t.ex. perfekta linser, anordningar för lagring av ljus och viktiga komponenter för laser och optoelektronik som modulatorer och isolatorer. Även om fullskaliga osynlighetsmantlar fortfarande ligger utom räckhåll för den nuvarande vetenskapen och tekniken har denna forskning bevisat en viktig princip som fram till nyligen ansågs vara omöjlig.

Bakgrund

Forskningen om Phome-projektet inleddes i april 2008 och den kommer att avslutas under 2011. Den totala kostnaden för projektet uppgår till 1,88 miljoner euro, varav kommissionen bidrar med 1,43 miljoner genom forskningsbudgeten för IKT i sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling 20072013.

Framgången för programmet för framtidens informationsteknik (FET-Open) när det gäller att utveckla banbrytande europeisk forskning har lett kommissionen till att föreslå en fördubbling av de medel som är tillgängliga för FET-forskningen till 2015 (MEMO/10/140 och IP/09/608).

FET-Open är ständigt öppet för begreppsmässigt nya forskningsförslag med hög potential och långsiktigt perspektiv. Forskare från tre europeiska akademiska institutioner, Foundation for Research & Technology, Grekland, Karlsruher Institut für Technologie, Tyskland och Imperial College London, Storbritannien arbetar för Phome-projekten. Bilkents universitet i Turkiet är partner i projektet tack vare dess forskningsassocieringsavtal med EU.

Läs mer om projektet på webbplatsen http://esperia.iesl.forth.gr/~ppm/PHOME/


Side Bar