Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1538

V Bruseli 23.novembra 2010

Digitálna agenda: vďaka výskumu financovanému Komisiou je neviditeľnosť o krok bližšie k realite

Vďaka výskumu v oblasti nanotechnológií financovanému Európskou komisiou je „neviditeľný plášť“ Harryho Pottera o krok bližšie k realite. Vedci z Grécka, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Turecka úspešne prispôsobili dopad svetla s využitím nanotechnológií a otvorili tak cestu nielen možným aplikáciám v šošovkách a optických obvodoch, ale aj exotickým trojrozmerným zariadeniam, akými sú napríklad „neviditeľné plášte“. Hoci sú v súčasnosti dostupné len „neviditeľné“ submilimetrové objekty, projekt je významným dôkazom toho, že optické vlastnosti materiálov sa dajú využiť spôsobom, ktorý sme si doteraz nevedeli ani predstaviť. Tento projekt je súčasťou iniciatívy Komisie zameranej na podporu vysokorizikového výskumu IKT v oblasti budúcich a vznikajúcich informačných technológií, ktorá je cieľom Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200)

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: „Nevychádzam z údivu nad vynaliezavosťou európskych výskumníkov. Vďaka tomuto projektu sa podarilo v realite dosiahnuť to, čo poznáme len ako špeciálne efekty vo filmoch. Takýto prelomový výskum zohráva kľúčový úlohu pri budovaní základov nových technológií, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska konkurencieschopnosti Európy.“

Vedci zapojení do projektu PHOME navrhli a vytvorili „fotonické metamateriály“, ktoré ovplyvňujú správanie svetelných lúčov. Nový objav vychádza zo zásady transformačnej optiky, ktorej autorom je tím vedcov zapojených do projektu.

Samotný „neviditeľný plášť“ vytvárajú maličké hranoly s dĺžkou len niekoľko nanometrov, dôkladne usporiadané do štruktúry podobajúcej sa hromade dreva, aby boli schopné čiastočne ohýbať svetelné vlny.

Vedci môžu zmenou rýchlosti a smeru dopadu svetla nasmerovať svetelné vlny okolo preliačiny s veľkosťou niekoľko mikrometrov takým spôsobom, aby ju urobili neviditeľnou v troch rozmeroch, a na vlnových dĺžkach svetla, ktoré majú približne takú hodnotu, ako vlnové dĺžky viditeľné ľudských okom. V súčasnosti sa pracuje na rozšírení tohto efektu do viditeľného spektra a výsledky tohto úsilia sa očakávajú v januári.

Doteraz fungovali takéto „neviditeľné plášte“ len v dvoch rozmeroch. To znamená, že skrytý objekt bol neviditeľný len vtedy, ak sa naň človek pozeral priamo spredu, ale stal sa viditeľným pri pozorovaní zboku. Táto štúdia prináša ako prvá výsledok v podobe zariadenia, ktoré dokáže objekt „zneviditeľniť“ vo všetkých troch rozmeroch.

Pri budúcich aplikáciách tohto výskumu by sa mohli vytvoriť úplne nové optické komponenty, napríklad perfektné šošovky, zariadenia na ukladanie svetla, ako aj dôležité komponenty pre lasery a optoelektroniku ako modulátory a izolátory. Hoci neviditeľné plášte na celé telo ostávajú aj naďalej mimo dosahu súčasnej vedy a technológií, tento projekt potvrdil významný princíp, ktorý sme si donedávna nevedeli ani predstaviť.

Kontext

Výskumné práce v rámci projektu PHOME sa začali v apríli 2008 a skončia v roku 2011. Náklady na projekt dosahujú spolu 1,88 milióna EUR, pričom Komisia prispieva sumou 1,43 milióna EUR z rozpočtu na výskum IKT siedmeho rámcového programu pre výskum a vývoj na roky 2007 až 2013.

Úspech programu zameraného na budúce a vznikajúce informačné technológie (FET-Open) pri rozvíjaní prelomového európskeho výskumu viedol Komisiu k tomu, aby navrhla zdvojnásobenie finančných prostriedkov vyčlenených na výskum FET do roku 2015 (MEMO/10/140 a IP/09/608).

FET-Open je nepretržite otvorený koncepčne novým, vysoko potenciálnym výskumným návrhom s dlhodobou víziou. Do projektov PHOME sú zapojení výskumníci z troch európskych akademických inštitúcií: Foundation for Research & Technology (Nadácia pre výskum a technológie, Grécko), Karlsruhe Institute of Technology (Technologický inštitút v Karlsruhe, Nemecko) a Imperial College London (Spojené kráľovstvo). Partnerom projektu je univerzita v meste Bilkent (Bilkent University, Turecko), a to vďaka svojej asociačnej dohode o výskume, ktorú podpísala s EÚ.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na: http://esperia.iesl.forth.gr/~ppm/PHOME/


Side Bar