Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1538

Briuselis, 2010 m. lapkričio 23 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija finansuoja mokslinius nematomumo technologijų tyrimus

Atlikus Europos Komisijos finansuojamus nanotechnologijų mokslinius tyrimus, pasakų „nematomi apsiaustai“ ateityje galėtų tapti tikrove. Graikijos, Jungtinės Karalystės, Turkijos ir Vokietijos mokslininkai naudodamiesi nanotechnologijomis atrado šviesos srauto valdymo būdą, kurį būtų galima taikyti ne tik lęšiuose ir optinėse schemose, bet ir gerokai įmantresniems daiktams, pavyzdžiui, „nematomam apsiaustui“, gaminti. Kol kas nematomais galima „paversti“ mažiau nei milimetro dydžio objektus, tačiau įgyvendinant projektą gauta įrodymų, kad optines medžiagų savybes galima valdyti taip, kaip iki šiol atrodė neįmanoma. Projektas įgyvendinamas pagal Komisijos iniciatyvą, kuria siekiama skatinti didelės rizikos pažangių ateities informacinių technologijų mokslinius tyrimus, kaip numatyta Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Stebiuosi Europos mokslininkų išmone. Įgyvendinant šį projektą pasiekta tai, kas iki šiol buvo vaizduojama kine naudojant specialiuosius efektus. Tokių pažangiausių mokslinių tyrimų reikšmė labai svarbi ruošiant pagrindą naujoms Europos konkurencingumui būtinoms technologijoms.“

Projekte PHOME dalyvaujantys mokslininkai sukūrė ir pagamino „fotonines metamedžiagas“, veikiančias šviesos spindulių sklidimą. Atradimas grindžiamas transformacijos optikos principu, kurį pirmoji nustatė būtent šio projekto mokslininkų grupė.

„Nematomas apsiaustas“ pagamintas iš smulkiausių vos kelių šimtų nanometrų skersmens vamzdelių, išdėstytų panašiai kaip malkų rietuvė. Vamzdeliai kruopščiai išdėstyti taip, kad gali iš dalies išlenkti šviesos bangas.

Keisdami šviesos sklidimo greitį ir kryptį, mokslininkai gali šviesos bangas, kurių ilgis artimas žmogaus akimi matomam spektrui, nukreipti aplink mikromilimetro dydžio objektą taip, kad šis tampa nematomas iš visų pusių. Dabar kuriami metodai šį efektą taikyti matomos šviesos spektre, o rezultatų tikimasi sausio mėn.

Iki šiol „nematomo apsiausto“ technologija buvo dvimatė. Kitaip tariant, stebėtojas paslėpto objekto nematė žiūrėdamas į jį iš priekio, tačiau iš šono objektas buvo matomas. Šis tyrimas pirmasis, kurį atlikus pagaminta priemonė padaro objektą nematomą visais trimis matmenimis.

Ateityje šio mokslinio tyrimo rezultatai galėtų būti taikomi gaminant visiškai naujus optinius komponentus, pavyzdžiui, superlęšius, šviesos saugojimo priemones, taip pat svarbius lazerių ir optoelektronikos komponentus, pavyzdžiui, moduliatorius ir izoliatorius. Šiuolaikinių mokslinių žinių ir technologijų nepakanka žmogaus ūgio „nematomam apsiaustui“ pagaminti, tačiau šiais moksliniais tyrimais įrodytas svarbus principas, nors dar neseniai laikyta, kad jis neįmanomas.

Pagrindiniai faktai

2008 m. balandžio mėn. pradėti projekto PHOME moksliniai tyrimai bus užbaigti 2011 m. Iš viso projektui reikėjo 1,88 mln. EUR, iš jų 1,43 mln. EUR skyrė Komisija iš 2007–2013 m. Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos biudžeto, numatyto informacinių ir ryšių technologijų moksliniams tyrimams.

Atsižvelgdama į sėkmingą pažangių ateities informacinių technologijų programos FET-Open įgyvendinimą plėtojant pažangiausius Europos mokslinius tyrimus, Komisija pasiūlė iki 2015 m. programai skirti dvigubai daugiau lėšų (MEMO/10/140 ir IP/09/608).

Programa FET-Open atvira konceptualiai naujiems, didelių galimybių mokslinių tyrimų pasiūlymams, grindžiamiems ilgalaike vizija. Projektuose PHOME dirba trijų Europos mokslo įstaigų – Mokslinių tyrimų ir technologijų fondo (Graikija), Karslrūhės technikos instituto (Vokietija), Londono karališkojo koledžo (Jungtinė Karalystė) – mokslininkai. Mokslinių tyrimų asociacijos susitarimą su Europos Sąjunga pasirašęs Turkijos Bilkento universitetas yra projekto partneris.

Daugiau apie projektą žr. http://esperia.iesl.forth.gr/~ppm/PHOME/


Side Bar