Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1538

Bryssel 23. marraskuuta 2010

Digitaalistrategia: Komission rahoittama tutkimus tuo näkymättömyysteknologian askelen lähemmäksi todellisuutta

Harry Potterin "näkymättömyysviitta" on askelen lähempänä todellisuutta Euroopan komission rahoittaman nanoteknologiantutkimuksen ansiosta. Tutkijaryhmä Saksasta, Kreikasta, Turkista ja Britanniasta on onnistunut manipuloimaan valon kulkua nanoteknologian avulla tavalla, joka avaa uusia mahdollisuuksia linsseihin ja optisiin kytkentöihin ja mahdollistaa myös näkymättömyysviitan kaltaiset mieltäkiehtovat kolmiulotteiset sovellukset. Vaikka näkymättömäksi voidaan toistaiseksi tehdä vain alle millimetrin läpimittaisia esineitä, hankkeessa on pystytty osoittamaan, että materiaalien optisia ominaisuuksia voidaan käsitellä aiemmin mahdottomana pidetyllä tavalla. Hanke on osa komission aloitetta, jolla tuetaan suuren riskin tutkimusta tulevista ja kehittyvistä tietoteknologioista. Tavoite sisältyy Euroopan digitaalistrategiaan (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan eurooppalaiset tutkijat osoittavat hämmästyttävää nerokkuutta: "Hanke on yltänyt tosielämässä siihen, mikä tähän asti on ollut todellisuutta vain elokuvien erikoistehosteissa. Tällainen uraauurtava tutkimus luo ratkaisevaa pohjaa Euroopan kilpailukyvyn kannalta olennaisille uusille teknologioille."

PHOME-hankkeen tutkijat suunnittelivat ja toteuttivat ns. fotonisia metamateriaaleja, jotka kykenevät vaikuttamaan valonsäteiden käyttäytymiseen. Läpimurto perustuu hankkeen tutkijaryhmän ensimmäisenä kehittämään transformaatio-optiikan periaatteeseen.

Itse näkymättömyysviitta muodostuu hyvin pienistä, paksuudeltaan vain muutaman sadan nanometrin kokoisista sauvoista, jotka on ladottu halkopinoa muistuttavaa rakenteeseen. Sauvat on järjestetty tarkkaan siten, että ne kykenevät osittain taittamaan valoaaltoja.

Muuttamalla valon kulkunopeutta ja ‑suuntaa tutkijat pystyvät ohjaamaan valoaaltoja mikrometrin kokoisen töyssyn ohi siten, että se muuttuu näkymättömäksi kolmessa ulottuvuudessa valon aallonpituuksilla, jotka ovat lähellä ihmissilmän havaitsemia aallonpituuksia. Hankkeessa pyritään nyt samaan näkyvän valon aallonpituuksilla ja tuloksia on odotetaan tammikuussa.

Toistaiseksi tällaiset näkymättömyysviitat ovat toimineet vain kahdessa ulottuvuudessa. Toisin sanoen esine oli näkymätön, kun sitä katsottiin suoraan edestä, mutta muuttui sivulta katsottuna näkyväksi. Tämä tutkimus on ensimmäinen, jossa esine on kyetty tekemään näkymättömäksi sen kaikissa kolmessa ulottuvuudessa.

Tutkimuksen tulevat sovellukset voivat olla uusia optisia komponentteja, kuten täydellisiä linssejä ja valon varastointilaitteita, sekä muuntimien ja eristimien kaltaisia lasereiden ja optoelektroniikan tärkeitä komponentteja. Vaikka päällepuettavat näkymättömäksi tekevät viitat ovat nykytieteen ja ‑teknologian ulottumattomissa, tutkimus on osoittanut todeksi tärkeän periaatteen, jota vielä hiljattain pidettiin mahdottomuutena.

Taustaa

PHOME-hankkeen tutkimustyö käynnistyi huhtikuussa 2008 ja päättyy vuonna 2011. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,88 miljoonaa euroa, joista komissio myöntää kaikkiaan 1,43 miljoonaa euroa seitsemännen t&k-puiteohjelman (2007–2013) TVT-tutkimusbudjetista.

Tulevien ja kehittyvien tietoteknologioiden ohjelmalla (FET-Open) on voitu kehittää uraauurtavaa eurooppalaista tutkimusta niin onnistuneesti, että komissio on ehdottanut FET-tutkimukseen käytettävissä olevan rahoituksen kaksinkertaistamista vuoteen 2015 mennessä (MEMO/10/140 ja IP/09/608).

FET-Open on jatkuvasti avoinna uusille ja lupaaville tutkimusehdotuksille, joilla on pitkän tähtäimen visio. PHOME-hankkeessa työskentelee tutkijoita kolmesta eurooppalaisesta tutkimuslaitoksesta: Foundation for Research & Technology Kreikasta, Karlsruhen teknologiainstituutti (KIT) Saksasta ja Imperial College London Britanniasta. Bilkentin yliopisto Turkista osallistuu hankkeeseen EU:n kanssa tehdyn tutkimusalan assosiaatiosopimuksen ansiosta.

Lisää hankkeesta: http://esperia.iesl.forth.gr/~ppm/PHOME/


Side Bar