Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1538

Brüssel, 23. november 2010

Digitaalareng: komisjoni rahastatud teadusuuring on samm lähemale nähtamatuks muutmise võimalikkusele

Tänu Euroopa Komisjoni rahastatud nanotehnoloogialasele teadusuuringule on Harry Potteri „nähtamatuks tegev mantel” samm lähemal tõelisusele. Saksamaa, Kreeka, Türgi ja Ühendkuningriigi teadlastel on õnnestunud nanotehnoloogia abil juhtida valgusvoogu, mida on võimalik rakendada mitte üksnes läätsede ja optiliste skeemide puhul, vaid ka selliste harvaesinevate kolmemõõtmeliste leiutiste nagu nn nähtamatuks tegeva mantli puhul. Kuigi praegu saab nähtamatuks muuta vaid väiksemaid kui millimeetrisuuruseid objekte, on projektiga tõestatud, et materjalide optilisi omadusi saab rakendada seni võimatuks peetud viisil. Projekt on osa komisjoni algatusest suure riskiga seotud teadustegevuse edendamiseks tulevaste ja arenevate infotehnoloogialahenduste valdkonnas, mis on üks digitaalarengu tegevuskava eesmärkidest (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Olen hämmastunud Euroopa teadlaste leidlikkusest. Selle projektiga on saavutatud tegelikus elus see, mida me seni teadsime vaid kino eriefektide põhjal. Selline maailmatasemel teadustegevus on määrava tähtsusega, et luua alus uutele tehnoloogialahendustele, mis on olulised Euroopa konkurentsivõime jaoks.”

PHOME projektis osalenud teadlased töötasid välja ja valmistasid nn optilised metamaterjalid, mis mõjutavad valguskiirte käitumist. Läbimurre põhineb transformatsiooni optika põhimõttel, mida esmakordselt rakendas projektiga seotud töörühm.

Nn nähtamatuks tegev mantel koosneb väga väikestest varrastest, mille läbimõõt on vaid paarsada nanomeetrit ning selle struktuur meenutab puuriita. Vardad on asetatud hoolikalt nii, et nad saaksid osaliselt painutada valguslaineid.

Muutes valguse liikumise kiirust ja suunda, saavad teadlased juhtida valguslaineid ümber mikromeetrise suurusega kühmu nii, et see muutub kolmemõõtmeliselt nähtamatuks valguse lainepikkustel, mis on lähedased inimesele nähtavatele valguse lainepikkustele. Praegu töötatakse selle kallal, et saavutada sama efekt nähtava valgusega ning tulemusi on oodata jaanuaris.

Seni on sellised „nähtamatuks tegevad mantlid” toiminud ainult kahemõõtmeliselt. S.t et peidetud ese oli nähtamatu juhul, kui seda vaadati otse, kuid see muutus nähtavaks, kui seda vaadati külje pealt. Selline uurimus on esimene, millega on loodud vahend eseme nähtamatuks muutmiseks selle kõiges kolmes mõõtmes.

Teadusuuringu tulevase rakendusena võiks välja töötada täiesti uusi optilisi komponente, nagu täiuslikud läätsed ja valguse salvestid, ning laserite ja optoelektroonika olulisi komponente, nagu modulaatorid ja isolaatorid. Kuigi kogu keha katvad nähtamatuks tegevad mantlid jäävad väljapoole praeguse teaduse ja tehnoloogia ulatust, on kõnealune teadusuuring tõestanud olulist põhimõtet, mida seni peeti võimatuks.

Taust

PHOME projekti teadustöö algas 2008. aasta aprillis ning lõpeb 2011. aastal. Projekti kogumaksumus on 1,88 miljonit eurot. Komisjon rahastab projekti 1,43 miljonit euroga teadus- ja arendustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaste teadusuuringute eelarvest.

Tulevaste ja arenevate infotehnoloogialahenduste programmi (FET-Open) edu maailmatasemel teadustegevuse arendamisel Euroopas on ajendanud komisjoni esitama ettepanekut kahekordistada tulevaste ja arenevate infotehnoloogialahenduste alase teadustegevuse rahastamist 2015. aastaks (MEMO/10/140 ja IP/09/608).

FET-Open on püsivalt avatud kontseptuaalselt uute, suure potentsiaaliga ja kaugeleulatuvate eesmärkidega teadusprojektidele. PHOME projektides töötab teadlasi kolmest Euroopa akadeemilisest asutusest: Foundation for Research & Technology Kreekas, Institute of Technology Saksamaal Karlsruhes ja Imperial College Ühendkuningriigis Londonis. Bilkenti ülikool Türgis osaleb projektis ELiga sõlmitud teadustööalase assotsieerimislepingu alusel.

Projekti kohta saab lugeda lähemalt järgmiselt veebilehelt: http://esperia.iesl.forth.gr/~ppm/PHOME/ .


Side Bar