Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1538

Bruxelles, den 23. november 2010

Den digitale dagsorden: Kommissionsstøttet forskning bringer usynlighed et skridt nærmere

Harry Potters usynlighedskappe er kommet et skridt nærmere virkeligheden takket være nanoteknologiforskning finansieret af Europa-Kommissionen. Det er lykkedes forskere fra Tyskland, Grækenland, Det Forenede Kongerige og Tyrkiet at styre lysstrømmen ved hjælp af nanoteknologi, og dermed er der banet vej ikke blot for potentielle anvendelser i linser og optiske kredsløbssystemer, men også for eksotiske tredimensionelle opfindelser som usynlighedskapper. Selv om teknikken indtil videre er begrænset til materiale med en tykkelse på en tusindedel af en millimeter, har projektet leveret et afgørende principielt bevis for, at man kan styre materialers optiske egenskaber på en måde, som man hidtil troede var umulig. Projektet indgår i Kommissionens initiativ for at sætte mere skub i risikobetonet it-forskning inden for fremtidige og opdukkende teknologier, et af målene i den digitale dagsorden for Europa, (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200)

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, siger: "Jeg er forbløffet over de europæiske forskeres opfindsomhed. Dette projekt har opnået noget i det virkelige liv, som vi ellers kun kender fra specialeffekter i film. Frontlinjeforskning af denne art skaber et afgørende fundament for ny teknologi, der er af central betydning for Europas konkurrenceevne."

Forskere i PHOME-projektet har konstrueret og skabt "fotoniske metamaterialer", der påvirker lysstrålers adfærd. Gennembruddet er baseret på princippet om transformationsoptik - et pionerprincip, som holdet bag projektet har banet vejen for.

Selve usynlighedskappen består af meget små piller med en diameter på blot nogle få hundrede nanometer, der er ordnet i en struktur, som ligner en brændestabel. Pillerne er omhyggeligt anbragt, så de er i stand til delvis at bøje lysbølger.

Ved at ændre den hastighed, hvormed lyset bevæger sig, og den retning, det bevæger sig i, kan forskerne lede lysbølgerne uden om en bule af en størrelse på en mikrometer (en tusindedel af en millimeter) på en sådan måde, at den bliver usynlig i tre dimensioner. Dette sker ved lysbølgelængder, der ligger tæt på dem, der er synlige for det menneskelige øje. Der arbejdes i øjeblikket på at udvide effekten til det synlige spektrum, og resultaterne heraf forventes i januar.

Hidtil har sådanne usynlighedskapper kun virket i to dimensioner. Dette betød, at det skjulte objekt var usynligt, når man forsøgte at iagttage det forfra, men synligt fra siden. Det aktuelle projekt er det første, der har ført til udstyr, der gør et objekt usynligt i alle tre dimensioner.

Fremtidige anvendelser af denne forskning kunne tænkes at ligge i udvikling af helt nye optiske komponenter, såsom perfekte linser, lysoplagringsudstyr og vigtige komponenter til lasere og optoelektronik som modulatorer og isolatorer. Selvom en usynlighedskappe, der dækker hele kroppen, stadig ligger uden for den nuværende forsknings rækkevidde, har det aktuelle projekt leveret bevis for et vigtigt princip, som man indtil for nylig anså for urealiserbart.

Baggrund

Forskningen som led i PHOME-projektet startede i april 2008 og slutter i 2011. De samlede projektomkostninger beløber sig til 1,88 mio. EUR, hvoraf Kommissionen bidrager med 1,43 mio. EUR fra ikt-forskningsbudgettet under det syvende forskningsrammeprogram 2007-2013.

Den succes, som programmet for fremtidige og opdukkende teknologier (FET-Open) har haft med at udvikle europæisk frontlinjeforskning, har fået Kommissionen til at foreslå en fordobling af støtten til FET-forskning fra 2015 (MEMO/10/140 og IP/09/608).

Der kan løbende indsendes forslag om langsigtet forskning med stort potentiale og nye begrebsmæssige ansatser til FET-Open. Forskere fra tre europæiske akademiske institutioner, Foundation for Research & Technology, Grækenland, Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland, og Imperial College London, England, arbejder for PHOME-projektet. Bilkent University i Tyrkiet deltager i projektet i kraft af landets associeringsaftale med EU vedrørende forskning.

Læs mere om projektet her: http://esperia.iesl.forth.gr/~ppm/PHOME/


Side Bar