Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1538

V Bruselu dne 23. listopadu 2010

Digitální agenda: výzkum financovaný Komisí nás o krok přiblížil neviditelnosti

Díky výzkumu v oblasti nanotechnologií financovanému Evropskou komisí je „neviditelný plášť“ Harryho Pottera o krok blíže skutečnosti. Vědcům z Německa, Řecka, Spojeného království a Turecka se s použitím nanotechnologií podařilo upravit tok světla, a otevřít tak cestu nejen možnému využití ve výrobě čoček a optických obvodů, ale i neobvyklým trojrozměrným vynálezům, jako jsou „neviditelné pláště“. Třebaže výsledky projektu zatím umožňují zakrýt pouze předměty o rozměrech menších než jeden milimetr, podařilo se zásadním způsobem prokázat, že je možné vytvářet materiály s optickými vlastnostmi způsobem, který byl až dosud pokládaný za nemožný. Projekt je součástí iniciativy Komise na podporu vysoce rizikového výzkumu IKT v oblasti budoucích a vznikajících informačních technologií, jednoho z cílů Digitální Agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199, a MEMO/10/200)

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Jsem ohromena důmyslem evropských výzkumných pracovníků. Díky projektu se podařilo dosáhnout ve skutečném životě toho, co jsme zatím znali jen ze zvláštních efektů ve filmech. Takovýto výzkum na špičkové úrovni má zásadní význam pro kladení základů nových technologií nezbytných pro konkurenceschopnost Evropy.“

Vědci podílející se na projektu PHOME navrhli a vytvořili „fotonické metamateriály“, které ovlivňují chování světelných paprsků. Převratný objev je založen na principu transformační optiky, z něhož novátorským způsobem vycházel tým pracovníků účastnících se projektu.

„Neviditelný plášť“ sám je tvořen velice jemnými tyčinkami o průměru jen několika set nanometrů uspořádaných do struktury připomínající hranici dříví. Vlákna jsou pečlivě uspořádána tak, aby byla schopna částečně ohýbat světelné vlny.

Změnou rychlosti a směru světla mohou vědci vést světelné vlny kolem překážky o velikosti v řádu mikrometrů tak, aby v trojrozměrném pohledu vypadala neviditelná, a to ve vlnových délkách světla blízkým těm, jež jsou pro lidské oko viditelné. Dále se pracuje na rozšíření účinku do viditelného spektra a výsledky lze očekávat v lednu.

Doposud takové „neviditelné pláště“ fungovaly pouze v dvojrozměrném měřítku. To znamená že skrývaný předmět byl neviditelný při pohledu zpředu, ale stal se viditelným při pohledu ze strany. Této studii se jako první podařilo nalézt způsob, jak zneviditelnit předmět ve všech třech rozměrech.

Výsledky výzkumu by bylo možné v budoucnu využít ve vývoji zcela nových optických komponentů, jako jsou dokonalé čočky, zařízení pro skladování světla a důležité komponenty pro lasery a optoelektroniku, např. modulátory a izolátory. I když neviditelné pláště, které by zakrývaly celý objekt, jsou zatím mimo možnosti současné vědy, tento výzkum přinesl důkazy o důležitém principu, který byl ještě nedávno považován za nemožný.

Souvislosti

Výzkumné práce na projektu PHOME byly zahájeny v dubnu roku 2008 a skončí v roce 2011. Celkové náklady na projekt činí 1,88 milionu EUR. Komise přispívá částkou 1,43 milionu EUR z prostředků rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj 2007–2013 určených na výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Úspěch, jehož dosáhl program budoucích a vznikajících technologií (FET-Open) v rozvoji špičkového evropského výzkumu, vedl Komisi k předložení návrhu na zdvojení částky určené na financování výzkumu budoucích a vznikajících technologií do roku 2015 (MEMO/10/140 a IP/09/608).

Iniciativa FET-Open je neustále otevřená koncepčně novým výzkumným návrhům s vysokým potenciálem a dlouhodobou vizí. Na projektech PHOME pracují výzkumní pracovníci ze tří akademických institucí, Foundation for Research & Technology v Řecku, Karlsruhe Institute of Technology v Německu a Imperial College London ve Spojeném království. Bilkent University v Turecku je partnerem v projektu díky své dohodě o přidružení v oblasti výzkumu, kterou uzavřela s EU.

Více informací o projektu lze nalézt na internetové stránce:

http://esperia.iesl.forth.gr/~ppm/PHOME/


Side Bar