Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1538

Брюксел, 23 ноември 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: финансирано от Комисията изследване ни приближава до способността да станем невидими

Благодарение на финансирано от Европейската комисия изследване в областта на нанотехнологиите бе направена крачка напред към създаването на „мантията невидимка“ на Хари Потър. Учени от Германия, Гърция, Турция и Обединеното кралство успяха да манипулират светлината с помощта на нанотехнологии, създавайки възможността за приложения не само в областта на лещите и оптичните вериги, но и по отношение на екзотични триизмерни устройства като „мантии невидимки“. Макар понастоящем да се ограничава със „скриването“ на предмети, по-малки от милиметър, проектът осигури ключово доказателство на принципа за създаване на оптични свойства на дадени материали по начини, досега смятани за невъзможни. Проектът е част от инициативата на Комисията за насърчаване на високорисковите изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) по отношение на бъдещите и нововъзникващите информационни технологии — цел, която е заложена в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (вж. IP/10/1538, MEMO/10/199 u MEMO/10/200)

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар за цифровите технологии, заяви: „Удивена съм от находчивостта на европейските учени. Този проект постигна реално това, което познавахме единствено от специалните ефекти в киното. Подобни авангардни научни изследвания са решаващи за полагането на основите на нови технологии, особено важни за конкурентоспособността на Европа.

Учени от проекта PHOME проектираха и създадоха „фотонни метаматериали“, които влияят на поведението на светлинните лъчи. Научният пробив се основава на принципа на трансформационната оптика, въведен от екипа, който стои зад проекта.

Самата „мантия невидимка“ се състои от миниатюрни прътове с диаметър само няколкостотин нанометра, подредени в структура, наподобяваща куп дървени трупи. Прътовете са внимателно подредени, така че да могат частично да пречупват светлинните вълни.

Променяйки скоростта и посоката на движение на светлината, учените могат да насочват светлинните вълни така, че да заобикалят предмет с размер от микрометър по начин, който го прави невидим в триизмерното пространство и при дължини на светлинните вълни, близки до видимия от човека спектър. Работи се по постигането на ефекта във видимия диапазон, като резултатите се очакват през януари.

Досега подобни „мантии невидимки“ функционираха само в две измерения. Това означава, че скритият предмет е невидим, когато наблюдаващият се опита да го види фронтално. Погледнат отстрани обаче предметът става видим. Това е първото изследване, довело до създаването на устройство, чрез което даден предмет става невидим и в трите измерения.

В бъдеще изследването може да намери приложения в разработването на коренно нови оптични компоненти, като например съвършени лещи, устройства за съхранение на светлина, както и важни компоненти за лазерите и оптоелектрониката като модулатори и изолатори. Макар засега „мантиите невидимки“, способни да скрият човек, да остават отвъд възможностите на съвременната наука и техника, изследването доказа важен принцип, който доскоро бе смятан за невъзможен.

Контекст

Изследователската работа по проекта PHOME започна през април 2008 г. и ще приключи в края на 2011 г. Общата стойност на проекта възлиза на 1,88 млн. евро, като Комисията участва с 1,43 млн. евро от бюджета за изследвания в областта на ИКТ, предвиден в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (2007—2013 г.).

Успехите, постигнати по програмата за бъдещи и нововъзникващи информационни технологии (FET-Open) в развиването на авангардна европейска изследователска дейност, подтикнаха Комисията да предложи удвояването до 2015 г. на средствата, предвидени за научни изследвания в тази област (MEMO/10/140 и IP/09/608).

Схемата за финансиране на научни изследвания в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии (FET-Open) е отворена за концептуално нови предложения за изследвания с висок потенциал и дългосрочна визия. По проекта PHOME работят изследователи от три европейски академични институции — Фондацията за изследователска дейност и технология в Гърция, Технологичния институт на Карлсруе, Германия, както и Импириъл колидж в Лондон, Обединеното кралство. Университетът „Билкент“ в Турция е партньор по проекта благодарение на споразумението си за асоцииране с ЕС в областта на изследователската дейност.

Повече информация за проекта можете да намерите на следния адрес:

http://esperia.iesl.forth.gr/~ppm/PHOME/


Side Bar