Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1536

Brusel 22. novembra 2010

Tínedžeri od fínskeho Laponska až po Limassol sa pripravujú na súťaž EÚ v prekladaní

Až 3300 tínedžerov z celej Európy si 23. novembra zmeria svoje jazykové schopnosti v štvrtom ročníku súťaže mladých prekladateľov 'Juvenes Translatores', ktorú pre školy organizuje Európska komisia. Táto súťaž sa uskutoční v rovnakom čase na všetkých školách, od mesta Kittilä vo fínskom Laponsku po Limassol na Cypre.Testovanie“ bude pod dohľadom samotných škôl trvať dve hodiny, od 10. do 12. hodiny bruselského času.

Teší ma, že medzi školami je o súťaž taký veľký záujem - počet účastníkov stúpol v porovnaní s minulým rokom o 13 %, keď tohto ročníka sa zúčastňuje o takmer 60 škôl viac,“ povedala Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.Toto je skvelá príležitosť pre mladých ľudí zmerať si svoje jazykové schopnosti s najlepšími študentmi v iných krajinách. Preukazuje sa tým tiež výnimočný prístup vzdelávacích inštitúcií a učiteľov k výučbe jazykov.“

Viac než 1600 škôl podalo prihlášku do súťaže – je to najväčší počet, odkedy začala súťaž písať svoju históriu. Z praktických dôvodov použila Komisia na určenie škôl, ktoré sa budú môcť zúčastniť, metódu náhodného výberu. Úplný zoznam zúčastnených škôl je k dispozícii na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/translatores/selected/selected_schools_sk.htm

Žiaci reprezentujúci školu musia byť narodení v roku 1993 a každá škola môže do súťaže zapísať maximálne piatich žiakov. Žiaci dostanú text v rozsahu jednej strany a budú mať dve hodiny na to, aby ho čo najplynulejšie preložili z jazyka, ktorý si vybrali, do niektorého z 23 úradných jazykov EÚ.

Profesionálni prekladatelia z Komisie, Generálneho riaditeľstva pre preklad, tieto preklady posúdia a „oznámkujú“. Porota súťaže vyberie z každého členského štátu najlepší preklad a vo februári 2011 budú oznámené mená víťazov.

Tak ako aj pri predošlých ročníkoch, víťazi budú pozvaní na slávnostný ceremoniál, aby si v Bruseli z rúk Androully Vassiliouovej, komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, prevzali cenu a stretli sa s prekladateľmi EÚ.

Viac informácií o súťaži nájdete na:

Webová stránka súťaže: http://ec.europa.eu/translatores

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

GR pre preklady: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar