Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1536

An Bhruiséil, 22 Samhain 2010

Ó Laplainn na Fionlainne go Limassol, tá déagóirí ag ullmhú do chomórtas aistriúcháin an AE

An 23 Samhain, déanfaidh nach mór 3,300 déagóir ó ar fud an Aontais Eorpaigh a scileanna teanga a thriail i gcomórtas le haghaidh scoileanna atá á reáchtáil ag an gCoimisiún Eorpach den cheathrú bliain i ndiaidh a chéile, is é sin Juvenes Translatores nó an Comórtas d'Aistritheoirí Óga. Reáchtálfar an comórtas ag an am céanna sna scoileanna ar fad, ó Kittilä i Laplainn na Fionlainne go Limassol na Cipire. Mairfidh an triail dhá uair an chloig, ón 10 a chlog ar maidin go dtí meán lae am na Bruiséile, agus is iad na scoileanna féin a dhéanfaidh maoirseacht uirthi.

"Is cúis mhór áthais dom a mhéid scoileanna atá ag iarraidh a bheith páirteach sa chomórtas. Tá méadú 13% tagtha ar líon na rannpháirtithe i gcomparáid leis an mbliain seo caite agus beidh 60 scoil sa bhreis, nach mór, páirteach an babhta seo," a dúirt Androulla Vassiliou an Coimisinéir um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus Óige. "Is deis iontach é do dhaoine óga dul in iomaíocht leis na daltaí is fearr ó thíortha eile ó thaobh a scileanna teanga de. Léiríonn sé freisin a thiomanta atá údaráis oideachais agus múinteoirí d'fhoghlaim teangacha."

Chuir breis is 1,600 scoil iarratas isteach ar an gcomórtas. Is é sin an líon iarratas is mó a fuarthas ó seoladh an comórtas den chéad uair. Ar chúiseanna praiticiúla, roghnaigh an Coimisiún go randamach na scoileanna a bheidh páirteach sa chomórtas. Tá liosta iomlán na scoileanna a bheidh páirteach ar fáil ar shuíomh gréasáin an chomórtais.

http://ec.europa.eu/translatores/selected/selected_schools_ga.htm

Tá an comórtas oscailte d'aon duine a rugadh in 1993 agus féadfaidh gach scoil cúigear daltaí ar a mhéad a roghnú chun tabhairt faoin triail. Gheobhaidh na daltaí téacs atá leathanach amháin ar fad agus beidh dhá uair an chloig acu chun é a aistriú, ar an mbealach is líofa is féidir, óna rogha teanga go dtí aon cheann eile de 23 teanga oifigiúil an AE.

Déanfaidh aistritheoirí gairmiúla ó Ard‑Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin na haistriúcháin a mheas agus a mharcáil. Roghnóidh giúiré an chomórtais an t‑aistriúchán is fearr ó gach Ballstát agus fógrófar na buaiteoirí i mí Feabhra 2011.

Dála mar a rinneadh na blianta eile, tabharfar cuireadh do na buaiteoirí teacht chuig searmanas bronnta sa Bhruiséil chun a nduaiseanna a fháil ó Androulla Vassiliou, an Coimisinéir um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus Óige, agus chun bualadh le haistritheoirí de chuid an AE.

Tá tuilleadh eolais faoin gcomórtas le fáil ag:

Suíomh gréasáin an chomórtais: http://ec.europa.eu/translatores

Facebook: JuvenesTranslatores

Twitter: @translatores

Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar