Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1535

Bruselj, 22. novembra 2010

Komisija predstavila nov sveženj ukrepov EU za boljšo zaščito evropskih državljanov

Danes sprejeta „Strategija notranje varnosti EU“ vsebuje 41 ukrepov v zvezi z največjimi varnostnimi grožnjami, ki pretijo Evropi. Mednje spadajo skupni načrt za razbitje kriminalnih in terorističnih mrež, zaščita državljanov, podjetij in družbe pred kibernetsko kriminaliteto, povečanje varnosti EU s pametnejšim upravljanjem meja ter krepitev pripravljenosti in odzivanja Unije v kriznih razmerah.

EU se je pri vprašanju notranje varnosti vedno istočasno osredotočala samo na eno področje. Zdaj pa imamo skupni pristop k odzivanju na varnostne grožnje in izzive v prihodnosti. Terorizem, organizirani, čezmejni in kibernetski kriminal ter krize in nesreče so področja, na katerih moramo združiti svoja prizadevanja in ukrepati skupaj, da bi povečali varnost naših državljanov, podjetij in družbe po vsej EU. V tej strategiji so opredeljene prihodnje grožnje in ukrepi, ki jih moramo izvajati, da bi se lahko z njimi spoprijeli. Pozivam vse zadevne akterje, da prevzamejo odgovornost za njihovo izvajanje in tako okrepijo varnost EU,“ je dejala Cecilia Malmström, komisarka za notranje zadeve.

Kraje avtomobilov, vlomi, preprodaja drog in goljufije s kreditnimi karticami so pogosto lokalne manifestacije globalnih kriminalnih mrež, ki delujejo preko meja in v kibernetskem prostoru. Storilci kaznivih dejanj vedno pogosteje uporabljajo internet tako za manjša kazniva dejanja kot za obsežne napade. Zunanje meje EU se izkoriščajo za trgovino s prepovedanimi drogami, ponarejenim blagom, orožjem in ljudmi, kriminalne mreže pa tako v velikem obsegu zmanjšujejo javnofinančne prihodke. Po ocenah Mednarodnega denarnega sklada znašajo dobički, ki izhajajo iz finančnega kriminala, do pet odstotkov svetovnega BDP. Krize in nesreče, bodisi potresi bodisi povzročene zaradi človeške napake ali zlonamerno, lahko povzročijo človeško trpljenje ter gospodarsko in okoljsko škodo. Obenem teroristi iščejo nove načine, da bi škodovali družbi, med drugim tudi tako, da na ranljive posameznike vplivajo z nasilno ekstremistično propagando.

Komisija zdaj predlaga ukrepe za spopadanje s temi izzivi. Eden od teh je zakonodajni predlog za odvzem premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji. EU bi morala skupnostim pomagati, da se zoperstavijo radikalizaciji in novačenju, ter ugotoviti, kako bolje zaščititi prometno infrastrukturo pred terorističnimi napadi, zlasti na področju kopenskega prometa. Evropski center za kibernetsko kriminaliteto naj bi združeval strokovno znanje na področju preiskovanja in preprečevanja kibernetskih kaznivih dejanj, v pripravi pa je niz ukrepov za pametnejši pristop k upravljanju meja, pripravo na krize in nesreče ter odzivanje nanje.

Sporočilo o izvajanju strategije notranje varnosti EU določa pet strateških ciljev in predstavlja niz ukrepov za vsakega od njih, in sicer:

1. Razbitje mednarodnih kriminalnih mrež, ki ogrožajo našo družbo

 • Niz predlogov za hitra in učinkovita zaseg ter odvzem dobičkov in sredstev, pridobljenih s kaznivimi dejanji (2011)

 • Predlog v zvezi z uporabo podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (2011)

 • Predlog, kako spremljati in podpirati prizadevanja držav članic v boju proti korupciji (2011)

2. Preprečevanje terorizma ter obravnavanje radikalizacije in rekrutiranja

 • Politika EU za pridobivanje in analizo podatkov o finančnih transakcijah, EU TFTP (2011)

 • Ustanovitev mreže EU za ozaveščanje o radikalizaciji in priprava ukrepov v podporo civilni družbi pri razkrivanju in prevajanju nasilne propagande skrajnežev ter zoperstavljanju le-tej (2011)

 • Krepitev politike EU o varnosti prometa (2011)

3. Zvišanje ravni varnosti v kibernetskem prostoru za državljane in podjetja

 • Ustanovitev centra EU za kibernetsko kriminaliteto (2013)

 • Vzpostavitev omrežja skupin za odzivanje na računalniške grožnje (2012).

 • Vzpostavitev evropskega sistema za izmenjavo informacij in opozarjanje, EISAS (2013)

4. Povečanje varnosti z upravljanjem meja

 • Vzpostavitev evropskega sistema nadzorovanja meja, EUROSUR (2011)

 • Izboljšanje analiziranja za odkrivanje „vročih točk“ na zunanjih mejah (2011)

 • Skupna poročila o trgovini z ljudmi, tihotapljenju ljudi in tihotapljenju prepovedanega blaga kot podlaga za skupne operacije (2011)

5. Povečanje odpornosti Evrope na krize in nesreče

 • Predlog o izvajanju solidarnostne klavzule (2011)

 • Predlogi za vzpostavitev evropskih zmogljivosti za odzivanje na nesreče (2011)

 • Oblikovanje usklajene politike obvladovanja tveganj, ki ocene nevarnosti in tveganj povezuje s postopkom odločanja (2014).

Komisija bo Evropskemu parlamentu in Svetu predložila letno poročilo o napredku. Podpirala bo tudi delo Stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI), ki bo imel ključno vlogo pri zagotavljanju izvajanja strategije.

Ozadje

Strategija notranje varnosti je temeljni element stockholmskega programa. Februarja leta 2010 je špansko predsedstvo izpostavilo varnostne izzive EU v strategiji notranje varnosti (Oblikovanje evropskega modela varnosti) in pozvalo Komisijo, naj pripravi predloge ukrepov za njeno izvajanje.

Dodatne informacije

MEMO/10/598

Spletna stran komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm


Side Bar