Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/152

V Bruselu dne 11. února 2010

Evropský parlament neschválil prozatímní dohodu mezi EU a USA o předávání bankovních údajů pro účely boje proti terorismu: reakce Komise

Komise respektuje rozhodnutí přijaté Evropským parlamentem, který dnes zamítl prozatímní dohodu „SWIFT“ (program sledování finančních toků teroristů – Terrorist Finance Tracking Programme, TFTP). Komise však lituje, že nebudou k dispozici velmi cenné informace, které by tento nástroj pro boj proti terorismu poskytl. V rámci jednání s ministerstvem financí Spojených států bude Komise muset zjistit, v jakém rozsahu by bylo možné sjednat dlouhodobou dohodu TFTP mezi EU a USA.

Komisařka pro vnitřní věci, Cecila Malströmová, k tomu uvedla: „Jsem i nadále přesvědčena, že tento program zvyšuje bezpečnost našich občanů. Komise by proto měla zajistit, aby případná budoucí dohoda skutečně obsahovala veškeré vhodné záruky pro ochranu soukromí a osobních údajů občanů EU. Doufám, že i přes toto zdržení budeme v blízké budoucnosti schopni sjednat takové znění dohody, které nám poskytne vyšší bezpečnost, lepší ochranu údajů a užitečný nástroj spolupráce s orgány USA.

V návaznosti na dnešní hlasování v Evropském parlamentu budeme společně s partnery z USA muset zvážit možná jednání o nové dohodě.

Osobně věřím, že sjednáme novou dohodu, která bude obsahovat velmi přísné záruky pro ochranu soukromí a osobních údajů. Domnívám se, že tímto způsobem můžeme vybudovat důvěru v systém využívaný ke sledování finančních toků teroristů a získat pro něj širokou podporu na obou stranách Atlantiku. Musíme spolupracovat s partnery ze Spojených států tak, abychom proti terorismu bojovali účinně a abychom zvýšili bezpečnost našich občanů. Je třeba to provést – a lze to provést – takovým způsobem, aby byla zároveň zajištěna ochrana občanských svobod a základních práv.“

Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství a  místopředsedkyně Evropské komise, řekla: „Evropský parlament vyslovil svůj názor. Evropská komise, jež je vůči Parlamentu odpovědná, musí tento názor respektovat. Věřím, že úplné zapojení vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů do jednání o nové dlouhodobé dohodě SWIFT ujistí občany ještě více o proporcionalitě a správném provádění této dohody, zejména pokud jde o záruky v oblasti ochrany údajů.

Vztahy mezi EU a USA jsou pro svobodu a bezpečnost našich občanů zcela zásadní. Budeme proto s našimi partnery z USA pracovat na tom, aby nová dohoda SWIFT nakonec mohla získat souhlas Evropského parlamentu.

Budeme zároveň připravovat doporučení, zmocňující k jednáním o budoucí dohodě mezi EU a USA o ochraně údajů a sdílení informací. Tato dohoda o ochraně údajů představuje v mnoha aspektech druhou stranu mince. Může zajistit, že výměna údajů občanů EU a USA mezi Amerikou a Evropou bude probíhat bezpečně. Mým cílem je dosáhnout ve věci této dohody o ochraně údajů rychlého pokroku.“


Side Bar