Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1524

Bryssel den 18 november 2010

Den digitala agendan: Europeana ger tillgång på nätet till över 14 miljoner exempel på Europas kulturarv

Vem som helst i hela världen har nu tillgång till över 14 miljoner digitaliserade böcker, kartor, fotografier, målningar och film- och musikklipp från kulturella institutioner i hela Europa genom Europas digitala bibliotek Europeana. Detta bibliotek lanserades 2008 med två miljoner föremål, och det har redan passerat det ursprungliga målet för 2010 på 10 miljoner föremål. Idag talar den reflektionsgrupp ("De vises kommitté" Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann och Jacques de Decker) som inrättats av kommissionen för att utforska nya sätt att lägga Europas kulturarv på nätet (IP/10/456) inför ministerrådet (kultur), och Europaparlamentets utskott för kultur. Rapporten från De vises kommitté planeras att offentliggöras i början av 2011.

Europeana är ett fantastiskt exempel på hur samarbete på europeisk nivå kan berika allas våra liv. 14 miljoner föremål tillgängliga på nätet är goda nyheter för alla Internet-användare som vill få tillgång till det kulturella materialet från Europas bibliotek, museer och arkiv. Men Europeana skulle kunna bli ännu bättre om fler kulturinstitutioner digitaliserade sina samlingar och gjorde dem tillgängliga genom denna europeiska portal. Jag är säker på att De vises kommitté snart kommer att ge oss ambitiösa rekommendationer på hur denna process kan påskyndas,” säger Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande och ansvarig för den digitala agendan.

Europeana lanserades genom en prototyp i november 2008 som Europas nätport för att möjliggöra för Internet-användare att söka och få direkt tillgång till digitaliserade böcker, kartor, målningar, nyheter, fotografier, filmklipp och alla sorters audiovisuella dokument från Europas kulturinstitutioner. Över 14 miljoner av dessa föremål, tillsammans med musik-klipp, är nu tillgängliga genom www.Europeana.eu, vilket är långt över kommissionens ursprungliga mål på tio miljoner verk för 2010.

Bland nya föremål som har lagts in i år kan nämnas ett bulgariskt pergamentmanuskript från 1221 som vittnar om det bulgariska språkets historia; ”Catechismusa prasty szadei”, den första litauiska boken, publicerad 1547; en kopia från 1588 av Aristotles Technē rētorikēs på klassisk grekiska och latin; målningar av den holländske 1700-talsmålaren Jan Steen; de kompletta verken av de tyska författarna Goethe och Schiller; filmklipp från 1907 från festligheterna för danska grundlagsdagen; och en serie fotografier från tiden före första världskriget av klostret Glendalough i Irland (se MEMO/10/586 för fler exempel).

Digitaliserade fotografier, kartor, målningar museiföremål och andra bilder utgör 64 % av samlingen Europeana. 34 % av samlingen är tillägnad digitaliserade texter, inklusive över 1,2 miljoner kompletta böcker som kan betraktas på nätet och/eller laddas ned. Texterna omfattar tusentals sällsynta manuskript och de tidigaste tryckta böckerna (inkunabler) från före 1500. Video och ljudmaterial står för mindre än 2 % av samlingarna. En stor det av materialet som är tillgängligt genom Europeana är äldre material, dvs. sådant som inte omfattas av upphovsrätt, huvudsakligen pga. svårigheterna och kostnaderna för rättighetsklarering för att digitalisera och ge tillgång till upphovsrättsligt skyddat material (även för material som inte längre distribueras kommersiellt eller som är utgångna) eller material vars potentiella rättighetshavare är okända (anonyma verk).

Alla EU:s medlemsstater har bidragit med föremål till Europeana, men insatsen är fortfarande ojämn. Frankrike är fortfarande den största bidragsgivaren (18 % av de totala föremålen). Tyskland har ökat sin andel till 17 %. För att säkerställa att Europeana representerar ett verkligt tvärsnitt av Europas kulturarv, behöver samlingen ytterligare material med hög kvalitet från alla medlemsstater.

Potentialen för att använda Europeana i skolorna demonstrerades genom deltagare i den av European Schoolnet (europeiska skolnätet) nyligen organiserade prisutdelning för e-lärande. Det vinnande projektet, från Portmarnock Community School i Irland omfattade elever som skapar sina egna bloggar från historiska personligheter genom att använda digitala resurser.

Nästa år är avsikten att Europeana ska experimentera med användarproducerat innehåll och användarna kommer att uppmanas att bidra med material till Europeana som handlar om första världskriget.

För närvarande finns det två virtuella utställningar på Europeana. ”Reading Europe presenterar ett rikt urval av Europas sällsynta böcker och litterära verk. Utställningen om ”art nouveau/jugend” visar att sammanförandet av kulturellt innehåll från olika länder har stor potential.

Bakgrund

Europeana www.europeana.eu är en satsning i samverkan mellan Europas kulturinstitutioner. Över 1 500 kulturinstitutioner från hela Europa bidrar med digitaliserat material. Den lanserades som en prototyp i november 2008 och hade ursprungligen två miljoner kulturföremål tillgängliga på nätet (IP/08/1747).

Nederländernas nationalbibliotek i Haag står värd för Europeana-kontoret. Det drivs av stiftelsen Europeana och finansieras till 80 % av EU. Vid dess lansering 2008 överväldigades Europeana av det oväntat stora användarintresset och biblioteket var tvunget att hålla stängt under en månad.

Se MEMO/10/586 för ytterligare information om Europeana.

Europeana-innehåll per land
(procentsats av det totala antalet föremål i Europeana som de olika länderna har bidragit med)

EU:s medlemsstater

Procentsats

Frankrike

17,98 %

Tyskland

17,10 %

Sverige

9,69 %

Spanien

8,85 %

Nederländerna

7,89 %

Italien

7,03 %

Irland

6,47 %

Storbritannien

6,14 %

Polen

2,81 %

Belgien

1,45 %

Grekland

1,40 %

Finland

1,31 %

Slovenien

0,98 %

Österrike

0,32 %

Estland

0,27 %

Rumänien

0,17 %

Slovakien

0,15 %

Danmark

0,11 %

Portugal

0,11 %

Bulgarien

0,08 %

Tjeckien

0,08 %

Ungern

0,07 %

Litauen

0,05 %

Luxemburg

0,04 %

Lettland

0,01 %

Cypern

<0,01 %

Malta

<0,01 %

Europeiska samlingar utan en hänförning per medlemsstat, t.ex. från europeiska projekt

2,91 %

Länder utanför EU

Norge

5,76 %

Övriga länder

0,85 %


Side Bar