Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1524

V Bruseli 18. novembra 2010

Digitálna agenda: Europeana umožňuje prístup online k vyše 14 miliónom predmetov európskeho kultúrneho dedičstva

Ktokoľvek na svete môže teraz pristupovať k vyše 14 miliónom digitalizovaných kníh, máp, fotografií, obrazov, filmov a hudobných klipov z kultúrnych inštitúcií celej Európy prostredníctvom Európskej digitálnej knižnice Europeana. Europeana začínala v roku 2008 s dvoma miliónmi predmetov a už stihla prekročiť pôvodný cieľ na rok 2010 vo výške 10 miliónov predmetov. Skupina pre reflexiu (známa aj ako „rada múdrych“, ktorej členmi sú Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann, Jacques de Decker), ktorú Komisia poverila preskúmaním nových možností prenesenia európskeho kultúrneho dedičstva na internet (IP/10/456), dnes predstúpi pred radu ministrov kultúry EÚ a výbor pre kultúru Európskeho parlamentu. Správa tejto rady múdrych má byť zverejnená začiatkom roku 2011.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „Europeana je veľkým príkladom toho, ako môže spolupráca na európskej úrovni obohatiť životy nás všetkých. To, že je 14 miliónov predmetov prístupných online, je dobrá správa pre všetkých používateľov internetu, ktorí chcú mať prístup ku kultúrnym materiálom z európskych knižníc, múzeí a archívov. Europeana by však mohla byť ešte lepšia, keby ďalšie kultúrne inštitúcie digitalizovali svoje zbierky a sprístupnili ich prostredníctvom toho európskeho portálu. Verím, že rada múdrych nám čoskoro poskytne ambiciózne odporúčania týkajúce sa urýchlenia tohto procesu.“

Europeana začala fungovať v novembri roku 2008 ako prototyp európskej brány umožňujúcej používateľom internetu vyhľadávanie a priamy prístup k digitalizovaným knihám, mapám, obrazom, novinám, fotografiám, filmovým fragmentom a všetkým druhom audiovizuálnych dokumentov z európskych kultúrnych inštitúcií. K vyše 14 miliónom týchto predmetov a hudobných klipov je teraz možné získať prístup cez www.Europeana.eu. Pôvodný cieľ Komisie dosiahnuť do roku 2010 sprístupnenie 10 miliónov diel tak bol výrazne prekonaný.

Medzi nové objekty pridané v tomto roku patria bulharský pergamenový rukopis z roku 1221 svedčiaci o histórii bulharského jazyka; „Catechismusa prasty szadei“, prvá litovská kniha vydaná s roku 1547; výtlačok Aristotelovej „Technē rētorikēs“ v klasickej gréčtine a v latinčine z roku 1588; obrazy holandského maliara zo 17. storočia Jana Steena; kompletné diela nemeckých autorov Goetheho a Schillera;

filmové zábery z dánskeho Dňa ústavy z roku 1907;

a séria fotografií spred prvej svetovej vojny z kláštora v Glendaloughu v Írsku (ďalšie príklady obsahuje MEMO/10/586).

Digitalizované fotografie, mapy, obrazy, muzeálne exponáty a iné zobrazenia tvoria 64 % zbierok Europeany. Digitalizovaným textom vrátane 1,2 milióna kompletných kníh, ktoré možno prezerať online alebo uložiť, je venovaných 34 % zbierky. Medzi tieto texty patria tisíce vzácnych rukopisov a najstaršie tlačené knihy (inkunábuly) spred roku 1500. Videozáznamy a zvukový materiál predstavuje menej ako 2 % zbierok. Veľkú časť materiálu prístupného cez Europeanu tvoria staršie diela nechránené autorským právom. Príčinou sú problémy a náklady súvisiace s vysporiadaním práv pri digitalizácii a sprístupnení materiálu chráneného autorským právom (aj tých diel, ktoré sa už komerčne nešíria alebo sú rozobrané), prípadne materiálu, pri ktorom sú potenciálni držitelia práv neznámi (osirotené diela).

Všetky členské štáty EÚ prispeli k vybudovaniu Europeany, ale ich príspevok je zatiaľ nerovnomerný. Najväčším prispievateľom stále zostáva Francúzsko (18 % všetkých objektov). Nemecko zvýšilo svoj podiel na 17 %. Ak sa má zabezpečiť, aby Europeana predstavovala skutočný prierez európskym kultúrnym dedičstvom, potrebuje ďalší kvalitný materiál zo všetkých členských štátov.

Potenciál využiteľnosti Europeany v školách naznačili účastníci nedávnej akcie eLearning Awards zorganizovanej Európskou školskou sieťou. winning project z komunitnej školy v írskom Portmarnocku umožňuje žiakom vytvárať vlastné blogy o historických osobnostiach s využitím digitálnych zdrojov.

Budúci rok mieni Europeana experimentovať s obsahov vytváraným používateľmi a vyzve používateľov, aby prispeli do Europeany materiálmi, ktorých spoločnou témou bude prvá svetová vojna.

Momentálne na Europeane prebiehajú dve virtuálne výstavy. „Čítajúca Európa“ prezentuje bohatý výber z európskych vzácnych tlačí a literárnych diel. Výstava „Secesia“ ukazuje potenciál spojenia kultúrneho materiálu z rozličných krajín.

Kontext

Europeana www.europeana.eu je výsledok spoločného úsilia európskych kultúrnych inštitúcií. Viac ako 1500 kultúrnych inštitúcií z celej Európy prispieva digitalizovaným materiálom. Svoju činnosť začala v novembri roku 2008 ako prototyp a pôvodne obsahovala 2 milióny kultúrnych objektov prístupných online (IP/08/1747).

Kancelárske priestory pre Europeanu poskytuje Holandská národná knižnica v Haagu. Riadi ju Nadácia Europeana a z 80 % je financovaná EÚ. Pri otvorení v roku 2008 sa jej webové stránky zahltili pod náporom neočakávaného záujmu používateľov a museli sa na mesiac zneprístupniť.

Ďalšie informácie o Europeane obsahuje MEMO/10/586.

Obsah Europeany podľa krajín
(percentuálny podiel celkového počtu objektov v Europeane, ktorými prispeli jednotlivé krajiny)

Členské štáty EÚ

Percentuálny podiel

Francúzsko

17,98 %

Nemecko

17,10 %

Švédsko

9,69 %

Španielsko

8,85 %

Holandsko

7,89 %

Taliansko

7,03 %

Írsko

6,47 %

Spojené kráľovstvo

6,14 %

Poľsko

2,81 %

Belgicko

1,45 %

Grécko

1,40 %

Fínsko

1,31 %

Slovinsko

0,98 %

Rakúsko

0,32 %

Estónsko

0,27 %

Rumunsko

0,17 %

Slovensko

0,15 %

Dánsko

0,11 %

Portugalsko

0,11 %

Bulharsko

0,08 %

Česká republika

0,08 %

Maďarsko

0,07 %

Litva

0,05 %

Luxembursko

0,04 %

Lotyšsko

0,01 %

Cyprus

<0,01 %

Malta

<0,01 %

Európske zbierky bez prispenia ČŠ čiže z európskych projektov

2,91 %

Štáty, ktoré nie sú členmi EÚ

Nórsko

5,76 %

Ostatné

0,85 %


Side Bar