Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1524

Bruxelles, den 18. november 2010

Den digitale dagsorden: Europeana giver onlineadgang til over 14 millioner stykker europæisk kulturarv

Alle over hele verden har nu via Europas digitale bibliotek Europeana adgang til over 14 millioner digitaliserede bøger, kort, fotografier, malerier, film og musikstykker fra kulturinstitutioner fra hele Europa. Europeana blev søsat i 2008 med to millioner emner, og målet om at have 10 millioner emner i 2010 er allerede nået. Refleksionsgruppen ("Comité des Sages" - Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann, Jacques de Decker), der er nedsat af Kommissionen til at finde nye måder at få Europas kulturarv online på, taler i dag til EU's Ministerråd (kultur) og Europa‑Parlamentets Kulturudvalg. Gruppens rapport forventes offentliggjort i begyndelsen af 2011.

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, sagde: "Europeana er et rigtig godt eksempel på, hvordan et europæisk samarbejde kan berige os alle. At der nu er 14 millioner emner tilgængelige online er en god nyhed for alle de internetbrugere, der ønsker adgang til kulturmateriale fra europæiske biblioteker, museer og arkiver. Men Europeana kunne blive endnu bedre, hvis flere kulturinstitutioner digitaliserede deres samlinger og gjorde dem tilgængelige via denne europæiske portal. Jeg stoler på, at Refleksionsgruppen snart vil komme med nogle ambitiøse anbefalinger for at sætte fart på processen."

I november 2008 blev en prototype af Europeana lanceret som en måde at give internetbrugerne mulighed for at søge og få direkte adgang til digitaliserede bøger, kort, malerier, aviser, fotografier, filmstykker og mange forskellige slags audiovisuelle dokumenter fra europæiske kulturinstitutioner. Mere end 14 millioner af disser emner er sammen med musikstykker tilgængelige via www.Europeana.eu, hvilket er meget mere end de 10 millioner, som Kommissionen havde sat som det oprindelige mål.

Nye emner, der er blevet tilføjet i år, tæller blandt andet et bulgarsk pergamentmanuskript fra 1221, der vidner om det bulgarske sprogs historie. Derudover er der den første litauiske bog "Catechismusa prasty szadei", som blev udgivet i 1547, en kopi af Aristoteles' "Technē rētorikēs" på oldgræsk og latin, malerier af den nederlandske maler Jan Steen fra det 17. århundrede, de to tyske forfattere Goethes og Schillers samlede værker, en optagelse fra 1907 fra fejringen af Danmarks grundlovsdag og en række fotografier fra før første verdenskrig af Glendalough‑klosteret i Irland (se MEMO/10/586 for flere eksempler).

Digitaliserede fotografier, kort, malerier, museumsgenstande og andre billeder udgør 64 % af Europeanas samling. 34 % af samlingen er tilegnet digitaliserede tekster, herunder mere end 1,2 millioner komplette bøger, der kan ses online og/eller downloades. Teksterne omfatter tusinder af sjældne dokumenter og de første trykte bøger (inkunabler) fra før 1500. Video‑ og lydmateriale udgør mindre end 2 % af samlingen. En stor del af Europeanas materiale er af ældre dato og dermed ikke længere beskyttet af ophavsrettigheder. Det skyldes hovedsagelig, at det er besværligt og dyrt at opnå rettigheder til at digitalisere og give adgang til ophavsretsligt beskyttet materiale (selv for materiale, der ikke længere sælges eller trykkes) eller materiale, hvis mulige rettighedsindehaver ikke er kendt (forældreløse værker).

Alle EU‑medlemsstaterne har bidraget med emner til Europeana, men fordelingen er stadig skæv. Frankrig er stadig den største bidragyder (18 % af de samlede emner), og Tyskland har øget sin andel, som nu udgør 17 %. For at sikre, at Europeana repræsenterer et ægte tværsnit af europæisk kulturarv, er der brug for mere kvalitetsmateriale fra alle medlemsstaterne.

Potentialet for at bruge Europeana i skolerne blev demonstreret af deltagerne i eLearning-prisuddelingerne, som Det Europæiske Skolenetværk for nylig organiserede. Vinderprojektet var fra Portmarnock Community School i Irland, hvor eleverne ved hjælp af digitale ressourcer havde lavet deres egne blogs om historiske figurer.

Næste år har Europeana til hensigt at eksperimentere med brugergenereret indhold og invitere brugerne til at bidrage til Europeana med materiale om første verdenskrig.

Europeana har lige nu to virtuelle udstillinger kørende. "Reading Europe" fremviser et bredt udvalg af sjældne europæiske bøger og litterære værker. "Art nouveau"‑udstillingerne viser potentialet for at samle kulturelt materiale fra forskellige lande.

Sagsforløb:

Europeana www.europeana.eu er et samarbejde mellem Europas kulturinstitutioner, og over 1 500 kulturinstitutioner fra hele Europa bidrager med digitaliseret materiale. Det blev lanceret som en prototype i november 2008, og i starten var 2 millioner kulturemner tilgængelige online (IP/08/1747).

Det nederlandske nationalbibliotek i Haag er vært for Europeana-kontoret. Europeana‑fonden leder foretagendet, og 80 % er finansieret af EU. Ved lanceringen i 2008 var man nødsaget til at lukke siden ned i en måned på grund af det overvældende og uventet høje antal brugere.

For yderligere oplysninger om Europeana, se MEMO/10/586.

Europeana‑indhold opdelt efter land
Procentdel af det samlede antal emner i Europeana, som de forskellige lande har bidraget med

EU-medlemsstater

Procentdel

Frankrig

17,98 %

Tyskland

17,10 %

Sverige

9,69 %

Spanien

8,85 %

Nederlandene

7,89 %

Italien

7,03 %

Irland

6,47 %

Det Forenede Kongerige

6,14 %

Polen

2,81 %

Belgien

1,45 %

Grækenland

1,40 %

Finland

1,31 %

Slovenien

0,98 %

Østrig

0,32 %

Estland

0,27 %

Rumænien

0,17 %

Slovenien

0,15 %

Danmark

0,11 %

Portugal

0,11 %

Bulgarien

0,08 %

Tjekkiet

0,08 %

Ungarn

0,07 %

Litauen

0,05 %

Luxembourg

0,04 %

Letland

0,01 %

Cypern

<0,01 %

Malta

<0,01 %

Europæiske samlinger uden skelnen til medlemsstat, f.eks. fra europæiske projekter

2,91 %

Lande uden for EU

Norge

5,76 %

Andet

0,85 %


Side Bar