Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/151

Bruselj, 11. februarja 2010

Telekomunikacije: Komisija poziva države članice k hitrejšemu seznanjanju državljanov o enotni evropski številki za klic v sili

Da bi obeležila 11. februar, evropski dan številke 112, je evropska komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes države članice s pismom pozvala, naj okrepijo svoja prizadevanja za izboljšanje seznanjenosti državljanov z enotno evropsko številko za klic v sili 112. Medtem ko se je seznanjenost sicer rahlo izboljšala, trije od štirih državljanov EU še vedno ne vedo, da lahko v primeru sile pokličejo na številko 112, da bi kontaktirali policijo, gasilsko službo ali zdravstveno službo tako od doma kot tudi, kadar potujejo v drugih državah EU. Če bi ljudje v primeru sile takoj poklicali številko 112, ki zdaj deluje v vseh državah EU, bi lahko tako rešili življenja in zmanjšali resnost poškodb.

Komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je povedala: „Enotna evropska številka za klic v sili je koristna le, če jo ljudje poznajo. Na evropski dan številke 112 pozivam nacionalne organe, naj pospešijo seznanjanje državljanov s številko 112, številko, ki lahko reši življenja, ter naj storijo več na tem področju.“

Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da le četrtina (25 %) vprašanih državljanov EU številko 112 spontano prepozna kot številko za klic v sili kjer koli znotraj EU. To je na ravni EU le za eno odstotno točko več kot leta 2009 (24 %). Vendar se je seznanjenost državljanov s številko 112 kot vseevropsko številko za klic v sili v nekaterih državah članicah od lanskega leta precej izboljšala: Belgija in Slovaška (izboljšanje za 9 odstotnih točk), Slovenija (izboljšanje za 7 odstotnih točk), Poljska (izboljšanje za 6 odstotnih točk), Litva in Madžarska (izboljšanje za 5 odstotnih točk). V Češki republiki, Luksemburgu, na Poljskem, Slovaškem in Finskem več kot polovica prebivalstva pozna številko 112. Vendar v Italiji, Grčiji in Združenem kraljestvu, tako kot lani, številko 112 pozna manj kot 10 % državljanov, kar je najnižja stopnja seznanjenosti v EU.

V 21 državah EU je evropska številka za klic v sili 112 navedena v telefonskem imeniku, v 20 državah EU pa je navedena na intervencijskih vozilih. Vendar pa poročilo navaja, da le 22 % državljanov EU trdi, da so prejeli informacije o številki 112. Večina (62 %) je prav tako povedala, da niso dovolj seznanjeni z evropsko številko za klic v sili. Večina državljanov se prav tako sooča z jezikovnimi težavami : ena oseba od desetih je imela težave pri komunikaciji v tujem jeziku, kadar je poklicala na številko 112 v tujini, čeprav države članice trdijo, da lahko njihove centrale za prejem klicev v sili na številko 112 obravnavajo klic vsaj v angleščini.

Prejem informacij o položaju klicatelja na številko 112 lahko pospeši prihod intervencijskih služb, zmanjša resnost poškodb in celo reši življenja. Klicni centri v 20 državah EU (v primerjavi z 9 državami leta 2008) skoraj v trenutku posredujejo intervencijskim službam položaj klicatelja na številko 112 zaradi uporabe sistemov za določanje položaja s posredovanjem informacij (sistem „push“) ali skoraj takojšnjim pridobivanjem informacij (sistem „pull“). Vendar pa je Komisija sprožila sodni postopek proti Italiji, ker podatki o položaju klicatelja še niso na voljo intervencijskim službam pri klicih na številko 112 s prenosnih telefonov ( IP/09/1784 ).

Ozadje

112 je evropska številka za klic v sili, na katero je mogoče klicati s fiksnih i n prenosnih telefonov kjer koli znotraj EU. Od julija 2009 državljani, ki uporabljajo svoje prenosne telefone med gostovanjem v drugi državi EU, prejmejo SMS sporočilo z informacijami o številki 112.

Reforma telekomunikacijskih predpisov EU ( MEMO/09/568 ) je okrepila predpise EU o številki 112, zlasti za hitrejše posredovanje podatkov o položaju klicatelja intervencijskim službam, seznanjanje (zlasti potnikov), širjenje obveznosti do dostopa na nekatere ponudnike internetne telefonije (VoIP) ter dostop za invalidne uporabnike.

Komisija je za zagotovitev učinkovitega delovanja številke 112 sprožila sodne postopke proti 14 državam članicam zaradi pomanjkanja razpoložljivosti podatkov o položaju klicatelja. 13 postopkov je zaključenih, ker so države uvedle popravne ukrepe (še vedno traja postopek proti Italiji IP/09/1784 ). Komisija je prav tako začela in tudi zaključila sodni postopek proti Poljski in Bolgariji v zvezi z razpoložljivostjo številke 112 ( IP/05/1585, IP/09/163 ) ter proti Italiji v zvezi z ustrezno obravnavo klicev na številko 112 s strani intervencijskih služb. Tudi ta zadeva je bila nedavno zaključena ( IP/10/65 ).

Številka 112 zdaj deluje v vseh državah EU ( IP/08/1968 ). Medtem ko številka 112 deluje poleg nacionalne številke za klic v sili, so se Danska, Finska, Nizozemska, Portugalska, Švedska, Romunija in Malta odločile, da bo 112 postala tudi nacionalna številka za klic v sili.

Stran Komisije o številki 112 je zdaj na voljo v šestih jezikih (nemščini, francoščini, angleščini, španščini, italijanščini in poljščini):

www.ec.europa.eu/112

Kako številka 112 deluje v moji državi:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Otroški kotiček (na voljo v vseh 23 uradnih jezikih EU):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

Flash Eurobarometer 285 "The European Emergency Number 112":

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_2010.pdf

Flash Eurobarometer 285 „Evropska številka za klic v sili 112“:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_2010.pdf

Poročilo COCOM o uvajanju številke 112:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2010&vm=detailed&sb=Title

Novi video za seznanjanje o številki 112:

www.ec.europa.eu/112

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

Glej tudi MEMO/10/35 .

Priloga

Izvlečki raziskave Flash Eurobarometer 285 „Evropska številka za klic v sili 112“ (februar 2010).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar