Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/151

Brussel, 11 februari 2010

Telecom municatie: Commissie roept lidstaten op het Europese uniforme alarmnummer 112 meer bekendheid te geven

Ter gelegenheid van de Europese 112-dag op 11 februari, heeft mevrouw Neelie Kroes, Europees commissaris voor de digitale agenda, de lidstaten opgeroepen zich meer inspanningen te getroosten om het Europese uniforme alarmnummer meer bekendheid te geven. Ondanks een lichte verbetering weten 3 op de 4 burgers in de EU nog steeds niet dat zij in een noodgeval het nummer 112 kunnen bellen om contact op te nemen met politie, brandweer of medische hulpdiensten, zowel thuis als wanneer zij in de EU reizen. De reflex om automatisch het alarmnummer 112 te bellen, dat nu in alle EU-landen operationeel is, kan levens redden en de ernst van verwondingen beperken.

Neelie Kroes, commissaris voor de digitale agenda , verklaarde: "Een uniform Europees alarmnummer helpt alleen wanneer mensen op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Op de Europese 112-dag wil ik de nationale autoriteiten vragen nog meer te doen om hun burgers in te lichten over dit nummer, dat levens kan redden".

Uit een recent e Eurobarometer-enquête blijkt dat slechts een kwart (25%) van de EU-burgers spontaan kon vertellen dat 112 het nummer is dat men in geval van nood in de hele EU kan bellen. Dit is op EU-niveau slechts één procentpunt meer dan vorig jaar (24%). In sommige landen hebben de burgers meer dan vorig jaar weet van het Europese alarmnummer 112: België en Slowakije (een stijging van 9 procentpunten), Slovenië (een stijging van 7 procentpunten) en Polen (een stijging van 6 procentpunten), Litouwen en Hongarije (een stijging van 5 procentpunten). In Tsjechië, Luxemburg, Polen, Slowakije en Finland kent meer dan de helft van de bevolking het 112-nummer. Net als vorig jaar is het 112-nummer in Italië, Griekenland en het VK echter het minst bekend: minder dan 10% van de bevolking kent daar het Europese alarmnummer.

In 21 EU-landen is het Europese alarmnummer 112 opgenomen in telefoongidsen en in 20 landen is het vermeld op hulpverleningsvoertuigen. Volgens het verslag verklaarde echter slechts 22% van de EU-burgers informatie te hebben ontvangen over het 112-nummer. Ook verklaarde een meerderheid (62%) te weinig informatie te hebben ontvangen over het Europese alarmnummer. Veel burgers kregen ook te maken met taalproblemen: één op de tien ondervond problemen bij het communiceren in een andere taal toen zij in het buitenland het nummer 112 belden, hoewel de lidstaten zeggen dat hun 112-oproepdiensten in ieder geval in staat zijn dergelijke oproepen in het Engels af te handelen.

Informatie over de locatie van mensen die het nummer 112 bellen kan ervoor zorgen dat de hulpdiensten sneller ter plekke kunnen zijn, de ernst van verwondingen kunnen beperken en zelfs levens kunnen redden. Callcenters in 20 EU-landen (tegenover 9 landen in 2008) verstrekken de hulpdiensten onmiddellijk ("push"-systeem) of vrijwel onmiddellijk ("pull"-systeem) de locatiegegevens van 112-bellers, dankzij systemen waarbij dit op verzoek gebeurt. Wel heeft de Commissie gerechtelijke stappen ondernomen tegen Italië omdat dit soort informatie nog niet aan de hulpdiensten wordt doorgegeven wanneer de oproep via een mobiele telefoon gebeurt. ( IP/09/1784 ).

Achtergrond

112 is het Europese alarmnummer dat in de hele EU gratis bereikbaar is via vaste en mobiele telefoon. Sinds juli 2009 ontvangen burgers die hun mobiele telefoon in een andere EU-lidstaat gebruiken, een sms-bericht met informatie over dit nummer .

De hervorming van de EU-telecommunicatievoorschriften ( MEMO/09/568 ) betekende een aanscherping van de EU-voorschriften inzake het 112-nummer, met name wat betreft het sneller doorgeven van de locatiegegevens van de beller aan de hulpdiensten, publieksvoorlichting (in het bijzonder voor reizigers), uitbreiding van de toegangsversplichtingen tot exploitanten van bepaalde soorten internettelefonie (VoIP) en toegang voor gebruikers met een handicap.

Om ervoor te zorgen dat het 112-nummer doeltreffend kan werken, heeft de Commissie gerechtelijke stappen ondernomen tegen 14 lidstaten omdat informatie over de locatie van bellers niet beschikbaar is; 13 procedures zijn ondertussen afgesloten nadat corrigerende maatregelen zijn genomen (een zaak tegen Italië is nog hangende IP/09/1784 ). Ook werden juridische procedures ingeleid en afgesloten tegen Polen en Bulgarije inzake de beschikbaarheid van het 112-nummer ( IP/05/1585, IP/09/163 ) en tegen Italië wat betreft de afhandeling van 112-oproepen door de hulpdiensten ( IP/10/65 ).

Het 112-nummer is nu operationeel in alle EU-landen ( IP/08/1968 ). Hoewel het 112-nummer naast bestaande nationale noodnummers opereert, hebben Denemarken, Finland, Nederland, Portugal, Zweden, Roemenië Malta besloten van het nummer 112 ook hun nationale alarmnummer te maken.

De 112-website van de Commissie is nu ook beschikbaar in zes talen (Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans en Pools):

www.ec.europa.eu/112

Hoe werkt het nummer 112 in mijn land:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Kinderhoek (beschikbaar in alle 23 officiële EU-talen ):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

Flash Eurobarometer 285 "Het Europese alarmnummer 112" :

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_2010.pdf

Verslag van het Communicatiecomité ( COCOM) over de tenuitvoerlegging van 112: http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2010&vm=detailed&sb=Title

N ieuwe video om het 112-nummer meer bekendheid te geven:

www.ec.europa.eu/112

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

Zie ook MEMO/10/35 .

Annex

Extracts from Flash Eurobarometer 285 "The European Emergency Number 112" (February 2010).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar