Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 151

Briuselis, 2010 m. vasario 11 d.

Telekomunikacijos. Komisija ragina valstybes nares geriau informuoti visuomenę apie Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112

Vasario 11 d. minimos Europos bendrojo pagalbos telefono numerio 112 dienos proga už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes raštu paragino valstybes nares labiau pasistengti, kad apie numerį 112 sužinotų kuo daugiau žmonių. Nors apie šį numerį informuojama geriau, trys iš keturių ES piliečių vis dar nežino, kad iš namų arba keliaudami Europos Sąjungoje jie gali ištikus nelaimei numeriu 112 skambinti policijai, priešgaisrinei gelbėjimo ar greitosios medicininės pagalbos tarnybai. Įpratus skambinti visose ES valstybėse veikiančiu gyvybiškai svarbiu numeriu 112, gali būti gelbstimos gyvybės ir mažinamas traumų skaičius.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Bendrasis pagalbos telefono numeris naudingas tik apie jį žinantiems žmonėms. Europoje minimą numerio 112 dieną raginu nacionalines valdžios institucijas labiau pasistengti ir daugiau padaryti informuojant piliečius apie gyvybiškai svarbų numerį 112.“

Neseniai „Eurobarometro“ atliktos apklausos duomenimis, vos ketvirtadalis (25 proc.) apklaustų Europos piliečių neabejodami pasakytų , kad numeriu 112 visoje ES skambinama pagalbos tarnyboms. Nuo 2009 m. šis rodiklis pagerėjo vos vienu procentiniu punktu (tuomet – 24 proc.). Tačiau kai kuriose šalyse piliečiai apie visoje ES veikiantį pagalbos telefono numerį 112 žino kur kas daugiau nei prieš metus. Pavyzdžiui, Belgijoje ir Slovakijoje šis rodiklis didesnis 9, Slovėnijoje – 7, Lenkijoje – 6, Lietuvoje ir Vengrijoje – 5 procentiniais punktais. Čekijoje, Liuksemburge, Lenkijoje, Slovakijoje ir Suomijoje apie numerį 112 žino daugiau kaip pusė gyventojų. Tačiau, kaip ir pernai, apie numerį 112 žino mažiau nei 10 proc. Graikijos, Italijos ir Jungtinės Karalystės piliečių – tai mažiausias informuotumo rodiklis visoje ES.

21 ES valstybėje narėje Europos bendrasis pagalbos numeris 112 nurodomas telefonų knygose, o 20 ES valstybių narių jis užrašytas ant pagalbos tarnybų automobilių. Tačiau, ataskaitos duomenimis, vos 22 proc. ES piliečių atsakė gavę informacijos apie numerį 112. Dauguma (62 proc.) apklaustųjų taip pat teigė, kad apie ES bendrąjį pagalbos telefono numerį nežino pakankamai. Be to, daug piliečių susiduria su kalbos problema : vienam iš dešimties žmonių kilo sunkumų kalbant kita kalba paskambinus numeriu 112 užsienyje, nors valstybės narės tvirtina, kad jų pagalbos centrų darbuotojai į skambučius numeriu 112 gali atsakyti bent angliškai.

Informacija apie numeriu 112 skambinančių asmenų buvimo vietą padeda gelbėjimo tarnyboms atvykti greičiau, švelninti traumų pasekmes ir netgi išgelbėti gyvybę. Naudodamiesi vietos nustatymo sistemomis, 20 ES valstybių narių (palyginti su 9 valstybėmis 2008 m.) skambučių centrai beveik akimirksniu gelbėjimo tarnyboms nurodo, kur yra numeriu 112 skambinantys asmenys. Vis dėlto Komisija ėmėsi teisinių priemonių prieš Italiją, nes toje šalyje informacija apie numeriu 112 mobiliaisiais telefonais skambinančių asmenų buvimo vietą pagalbos tarnyboms vis dar neteikiama ( IP/09/1784 ).

Pagrindiniai faktai

112 – tai Europos bendrasis pagalbos telefono numeris, kuriuo nemokamai visoje ES galima skambinti fiksuotojo ryšio ir mobiliaisiais telefonais. Nuo 2009 m. liepos kitoje ES valstybėje tarptinkliniu ryšiu mobiliaisiais telefonais besinaudojantys piliečiai informaciją apie numerį 112 gauna SMS žinute.

Reformuojant ES telekomunikacijų taisykles ( MEMO/09/568 ) griežtinamos ES nuostatos dėl numerio 112 – siekiama, kad informacija apie skambinančio asmens buvimo vietą pagalbos tarnyboms būtų suteikiama kuo skubiau, kad geriau būtų informuojama visuomenė (ypač keliautojai), kad reikalavimai užtikrinti galimybę skambinti šiuo telefonu būtų taikomi ir tam tikrų rūšių interneto telefonijos ( VoIP ) paslaugų teikėjams ir kad šiuo numeriu galėtų skambinti neįgalūs asmenys.

Siekdama užtikrinti, kad numeris 112 veiktų efektyviai, Komisija ėmėsi teisinių priemonių prieš 14 valstybių narių, kuriose gelbėjimo tarnyboms neteikta skambinančių asmenų buvimo vietos informacija; įgyvendinus taisomąsias priemones, 13 atvejų nagrinėjimas baigtas (Italijos atvejis nagrinėjamas toliau IP/09/1784 ). Teisinių priemonių dėl netinkamai veikiančio numerio 112 imtasi prieš Lenkiją ir Bulgariją ( IP/05/1585, IP/09/163 ); neseniai baigta ( IP/10/65 ) prieš Italiją pradėta pažeidimų nagrinėjimo procedūra (aiškintasi, ar pagalbos tarnybos tinkamai tvarkė skambučius numeriu 112).

Numeris 112 dabar veikia visose ES valstybėse narėse ( IP/08/1968 ). Numeris 112 veikia kartu su kitais nacionaliniais pagalbos numeriais, tačiau Danijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Rumunijoje, Suomijoje ir Švedijoje nuspręsta, kad 112 bus pagrindinis nacionalinis pagalbos numeris.

Numeriui 112 skirta Komisijos svetainė, kurioje informacija pateikiama šešiomis kalbomis (anglų, ispanų, italų, lenkų, prancūzų ir vokiečių):

www.ec.europa.eu/112

Kaip numeris 112 veikia mano šalyje:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Vaikų kampelis (23 oficialiosiomis ES kalbomis)

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

Flash Eurobarometer Nr. 285 „Europos bendrasis pagalbos numeris 112“:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey10_summary.pdf

Ryšių komiteto (COCOM) numerio 112 diegimo ataskaita:

http://ec.europahttp://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/home

Nauja informacinė vaizdo medžiaga apie numerį 112:

www.ec.europa.eu/112

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

Taip pat žiūrėkite MEMO/10/35 .

Annex

Extracts from Flash Eurobarometer 285 "The European Emergency Number 112" (February 2010).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar