Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/151

Brüsszel, 2010. február 11.

Távközlés: a Bizottság felszólítja a tagállamokat, növeljék a 112-es egységes európai segélyhívó szám ismertségét a lakosság körében

A 112-es hívószám február 11-i európai napjának alkalmából Neelie Kroes, a digitális pol itikáért felelős uniós biztos levélben fordult a tagállamokhoz, felszólítva őket, hogy tegyenek lépéseket a 112-es egységes európai segélyhívó szám népszerűsítése érdekében. Jóllehet a hívószám ismertsége a korábbiakhoz képest valamelyest nőtt, négy uniós polgárból három továbbra sincs tisztában azzal, hogy vészhelyzet esetén otthonról és más uniós országból is a 112-es számon érheti el a rendőrséget, a tűzoltóságot vagy a mentőket. Az EU összes országában működő 112-es segélykérő telefonvonal reflexszerű hívása életeket menthet és csökkentheti a súlyos sérülések számát.

Neelie Kroes, a digitális politikáért felelős biztos elmondta: „Az egységes európai segélyhívó szám csak akkor jelent segítséget, ha az emberek ismerik is a számot. A 112-es hívószám európai napján felszólítom a nemzeti hatóságokat, tegyenek többet azért, hogy a lakosság tudjon a 112-es szám létezéséről, amely életeket menthet.”

Az Eurobarom éter nemrégiben végzett felmérése szerint a megkérdezett európai uniós polgároknak csak 25%-a ismerte fel azonnal a 112-es számot , amelyen az EU területén bárhol elérhetik a sürgősségi szolgálatokat. Ez mindössze egy százalékpont javulást jelent a 2009-es uniós szinthez (24%) képest. Néhány ország lakosai a tavalyi helyzethez képest azonban jóval tájékozottabbak a 112-es uniós segélyhívó számot illetően: Belgiumban és Szlovákiában 9%-kal, Szlovéniában 7%-kal, Lengyelországban 6%-kal, Litvániában és Magyarországon pedig 5%-kal többen ismerik. A Cseh Köztársaságban, Luxemburgban, Lengyelországban, Szlovákiában és Finnországban a lakosság több mint fele tud a 112-es szám létezéséről. A tavalyi évhez képest nem változott azonban a helyzet Olaszországban, Görögországban és az Egyesült Királyságban, ahol a polgároknak továbbra is csak kevesebb mint 10%-a tud a hívószámról. Ez a legalacsonyabb tájékozottsági szint az EU-ban.

A 112-es európai segélyhívó szám 21 uniós országban megjelenik a telefonkönyvekben, és 20 uniós országban látható a sürgősségi járműveken. A felmérés szerint azonban az uniós polgárok mindössze 22%-a nyilatkozott úgy, hogy kapott tájékoztatást a hívószámra vonatkozóan. Többségük (62%) viszont úgy érzi, hogy nem eléggé tájékozott az európai segélyhívó számmal kapcsolatban. Sok lakos nyelvi akadályokkal is szembesül: külföldi tartózkodása alatt minden tizedik telefonáló ütközött nyelvi nehézségekbe a 112-es szám hívásakor, jóllehet a tagállamok arról számolnak be, hogy segélyhívó központjaik a 112-es számra beérkező hívásokat legalább angol nyelven képesek fogadni.

A 112-es számot hívó fél helymeghatározási adatainak rendelkezésre állása felgyorsíthatja a sürgősségi szolgálatok kiérkezését a helyszínre, mérsékelheti a károk súlyosságát és akár életeket is menthet. A hívó fél helymeghatározási adatait automatikusan (push-típusú) vagy kérés alapján szinte azonnal biztosító (pull-típusú) helymeghatározó rendszerek segítségével ma az Unió 20 országának hívásközpontjai szinte azonnal a sürgősségi szolgálatok rendelkezésére bocsátják a 112-es számot hívó fél helyére vonatkozó adatokat, míg 2008-ban ugyanerre csak 9 országban volt lehetőség. A Bizottság ugyanakkor jogi lépéseket kezdeményezett Olaszországgal szemben, mivel a mobiltelefonokról beérkező hívások esetén még nem biztosítják a sürgősségi szolgálatok részére a hívó helymeghatározási adatait ( IP/09/1784 ).

Előzmények

A 112-es szám az európai segélyhívó szám, amely Európa teljes területéről ingyenesen hívható a vezetékes és mobiltelefonokról. A más tagországokba látogató polgárokat 2009 júliusa óta roaming SMS-üzenet értesíti a 112-es hívószám használatának lehetőségéről.

Az EU távközlési jogszabályainak reformja ( MEMO/09/568 ) szigorította a 112-es számra vonatkozó uniós előírásokat, különösen a hívó fél helymeghatározási adatainak a sürgősségi szolgálatok részére való gyorsabb átadása, a hívószám szélesebb körben (különösen az utazókkal) való megismertetése, a hozzáférés követelményének az internetes telefónia egyes szolgáltatóira (VoIP) történő kiterjesztése, valamint a fogyatékkal élő felhasználók számára biztosított hozzáférés terén.

A 112-es szám hatékony működésének biztosítása érdekében a Bizottság 14 tagállammal szemben tett jogi lépéseket a hívó fél helymeghatározásának hiánya miatt; korrekciós intézkedéseket követően 13 eljárás mára lezárult (Olaszországgal szemben egy ügy még folyamatban van IP/09/1784 ). Eljárás indult és zárult le Lengyelország és Bulgária esetében is a 112-es szám elérhetőségével kapcsolatban ( IP/05/1585, IP/09/163 ), valamint Olaszországgal szemben, mivel a sürgősségi szolgálatok nem kezelték megfelelően a 112-es számra beérkező hívásokat; ez utóbbi nemrégiben zárult le ( IP/10/65 ).

Mára a 112-es szám valamennyi uniós országban működik ( IP/08/1968 ), általában a már meglévő nemzeti segélyhívó számokkal párhuzamosan. Dánia, Finnország, Hollandia, Portugália, Svédország, Románia és Málta viszont úgy döntött, hogy a 112-es lesz a fő nemzeti segélyhívó száma.

A Bizottság 112-es számmal foglalkozó weboldala ma már hat nyelven (németül, franciául, angolul, spanyolul, olaszul és lengyelül) elérhető:

www.ec.europa.eu/112

A 112-es szám működése az egyes országokban:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Gyereksarok (az EU 23 hivatalos nyelvén):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

„A 112-es európai segélyhívó szám” című 285. Eurobarométer gyorsfelmérés:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_2010.pdf

A hírközlési bizottság jelentése a 112-es számra vonatkozó intézkedések végrehajtásáról:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2010&vm=detailed&sb=Title

Új videofilm a 112-es szám népszerűsítéséhez:

www.ec.europa.eu/112

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

Lásd még MEMO/10/35 .

Annex

Extracts from Flash Eurobarometer 285 "The European Emergency Number 112" (February 2010).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar