Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 151

Bryssel 11. helmikuuta 2010

Komissio vaatii jäsenvaltioita tiedottamaan paremmin Euroopan yhteisestä 112-hätänumerosta

Helmikuun 11. päivänä vietetään eurooppalaista 112-päivää. Teemapäivään liittyen digitaalisisällöistä ja ‑palveluista vastaava EU-komissaari Neelie Kroes on pyytänyt jäsenvaltioita lisäämään kansalaistensa tietoisuutta yhteiseurooppalaisesta 112-hätänumerosta. Vaikka hätänumeron tunnettuus on hieman parantunut, kolme neljästä EU-kansalaisesta ei edelleenkään tiedä, että soittamalla hätätilanteessa numeroon 112 he voivat saada yhteyden poliisiin, palokuntaan tai ambulanssipalveluihin niin kotoaan kuin EU:n alueella matkaillessaankin. Numero toimii nyt kaikissa EU-maissa, ja tämän tiedostaminen voi pelastaa ihmishenkiä ja lieventää onnettomuuksien seurauksia.

Digitaalisisällöistä ja ‑palveluista vastaava EU-komissaari Neelie Kroes muistutti, että "yhteisestä eurooppalaisesta hätänumerosta on hyötyä vain, jos ihmiset tuntevat sen. Tänään Euroopan 112-päivänä pyydänkin EU-maiden viranomaisia tiedottamaan kansalaisilleen paremmin numerosta 112, numerosta, joka voi pelastaa henkiä."

Hiljattain tehdyssä Eubarometri-kyselytutkimuksessa todettiin, että vain neljännes (25 %) haastatelluista EU-kansalaisista tiesi numeron 112 spontaanisti numeroksi, johon voi hätätilanteessa soittaa kaikkialla EU:ssa. EU:n tasolla tilanne on vuodessa parantunut vain prosentin verran (24 % vuonna 2009). Joissakin maissa kansalaisten tieto 112:sta EU:n laajuisena hätänumerona on kuitenkin lisääntynyt viime vuoteen verrattuna huomattavasti: Belgiassa ja Slovakiassa (9 prosenttiyksikön parannus), Sloveniassa (7 %), Puolassa (6 %) sekä Liettuassa ja Unkarissa (5 %). Tšekissä, Luxemburgissa, Puolassa, Slovakiassa ja Suomessa yli puolet väestöstä tuntee 112:n. Tilanne ei vuodessa kuitenkaan ole muuttunut Italiassa, Kreikassa eikä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joissa alle 10 % kansalaisista tuntee 112:n. Lukemat ovat EU:n alhaisimmat.

Hätänumero 112 löytyy 21 EU-maan puhelinluetteloista ja näkyy hälytysajoneuvoissa 20 EU-maassa. Silti raportin mukaan vain 22 % EU-kansalaisista sanoo saaneensa 112:a liittyvää tietoa . Suuri osa (62 %) toteaa, että heille ei ole tiedotettu riittävästi EU:n hätänumerosta. Monet kokevat myös kieliongelmia: yhdellä kymmenestä on ollut kieliongelmia soittaessaan 112:een ulkomailla, vaikka jäsenvaltioiden mukaan niiden 112-hätäpalvelut pystyvät hoitamaan puhelut ainakin englanniksi.

Tieto hätänumeroon soittaneiden sijainnista voi nopeuttaa pelastuspalvelujen saapumista, alentaa vammojen vakavuusastetta ja jopa pelastaa henkiä. Hätäkeskukset 20 EU-maassa (vuonna 2008 maita oli 9) antavat pelastuspalveluille lähes välittömästi tiedon 112-numeroon soittajien sijainnista joko heti automaattisesti tai lähes reaaliaikaisesti erityisen sijaintikyselyn avulla. Komissio on nostanut kanteen Italiaa vastaan, koska Italiassa tieto matkapuhelimesta 112-numeroon soittavan sijainnista ei vielä välity pelastuspalveluille ( IP/09/1784 ).

Taustaa

112 on yhteinen eurooppalainen hätänumero, johon voi soittaa lanka- ja matkapuhelimista ilmaiseksi kaikkialla EU:ssa. Heinäkuusta 2009 lähtien oman maansa ulkopuolella matkailevat EU-kansalaiset ovat saaneet tekstiviestin, jossa kerrotaan 112:sta.

EU:n televiestinnän sääntelyuudistuksen ( MEMO/09/568 ) yhteydessä lujitettiin 112-hätänumeroa koskevia EU:n sääntöjä. Erityisesti pyrittiin nopeuttamaan soittajan sijaintitietojen välittämistä pelastuspalveluille, tehostamaan tiedotusta (erityisesti matkailijoille), laajentamaan tarjontavaatimuksia tietyn tyyppisiin internetpuhelujen (VoIP) tarjoajiin ja parantamaan vammaisten mahdollisuuksia soittaa hätänumeroon.

Hätänumeron toimintaa tehostaakseen komissio aloitti oikeustoimet 14 jäsenvaltiota vastaan, koska niissä ei oltu toteutettu soittajan sijainnin paikantamista; 13 maassa tilanne on korjattu ja oikeustoimet on lopetettu (Italian osalta asia on edelleen avoin, IP/09/1784 ). Puolaa ja Bulgariaa vastaan aloitettiin oikeustoimet puolestaan 112-numeron puuttumisen takia, mutta nyttemmin ne on lopetettu ( IP/05/1585 , IP/09/163 ). Italiaa vastaan ryhdyttiin oikeustoimiin 112-puhelujen hoitamisesta hätäpalveluissa, mutta äskettäin myös tämä prosessi saatiin päätökseen ( IP/10/65 ).

112 toimii nyt kaikissa EU-maissa ( IP/08/1968 ). Vaikka 112 toimii vielä rinnan olemassa olevien kansallisten hätänumeroiden kanssa, Tanska, Suomi, Alankomaat, Portugali, Ruotsi, Romania ja Malta ovat päättäneet tehdä siitä pääasiallisen kansallisen hätänumeronsa.

Komission 112-verkkosivu on tällä hetkellä saatavana kuudella kielellä (saksa, ranska, englanti, espanja, italia ja puola):

www.ec.europa.eu/112

Tietoa 112:n toiminnasta kussakin jäsenvaltiossa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Kids' corner - lapsille suunnattua tietoa (saatavana kaikilla 23 virallisella EU-kielellä):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

Flash-Eurobarometri 285 "The European Emergency Number 112":

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_2010.pdf

EU:n viestintäkomitean (COCOM) raportti 112-hätänumeron toteuttamisesta:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2010&vm=detailed&sb=Title

Uusi 112-kampanjavideo:

www.ec.europa.eu/112

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

Ks. Myös MEMO/10/35 .

Annex

Extracts from Flash Eurobarometer 285 "The European Emergency Number 112" (February 2010).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar