Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 151

Bruxelles, den 11. februar 2010

Telesektoren: Kommissionen beder medlems­staterne om at skabe større opmærksomhed om det fælles europæiske alarmnummer 112

For at markere den europæiske 112-dag, den 11. februar, har EU-kommissæren for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, skrevet til medlemsstaterne og bedt dem om at skabe større opmærksomhed om det fælles europæiske alarmnummer 112. Selv om kendskabet til 112-nummeret er blevet en smule bedre, ved 75 % af EU's borgere stadigvæk ikke, at de i en nødsituation kan tilkalde politi, brandvæsen eller ambulance ved at ringe til 112, både hjemmefra og under rejser i EU. Hvis man refleksmæssigt ringer 112, som nu fungerer i alle EU-landene, kan man redde liv og mindske følgerne af kvæstelser.

Ifølge Neelie Kroes, kommissær for den digitale dagsorden, er et fælles europæisk alarmnummer kun noget værd, hvis folk har kendskab til det. Og hun fortsatte: "Her på den europæiske 112-dag vil jeg opfordre de nationale myndigheder til at gøre en større indsats for at oplyse borgerne om 112-nummeret - et nummer, der kan redde liv."

En Eurobarometer-undersøgelse for nylig viste, at kun en fjerdedel (25 %) af de adspurgte EU-borgere spontant kunne udpege 112 som det nummer, man kan bruge overalt i EU til at tilkalde ambulance og politi. Det er på EU-niveau en forbedring på kun ét procentpoint siden 2009 (hvor tallet var 24 %). I nogle lande er befolkningens kendskab til 112 som det EU-dækkende alarmnummer dog forøget siden sidste år, nemlig i Belgien og Slovakiet (9 procentpoint bedre), Slovenien (7 procentpoint bedre), Polen (6 procentpoint bedre) samt Litauen og Ungarn (5 procentpoint bedre). I Tjekkiet, Luxembourg, Polen, Slovakiet og Finland kender mere end halvdelen af befolkningen til 112. Men ligesom sidste år kender mindre end 10 % af borgerne i Italien, Grækenland og Det Forenede Kongerige 112-nummeret, hvilket er det dårligste resultat i EU.

I 21 EU-lande kan man finde det europæiske 112-alarmnummer i telefonbogen, og i 20 lande står det på udrykningskøretøjerne. Ifølge rapporten sagde kun 22 % af EU-borgerne, at de var blevet informeret om 112. Flertallet (62 %) mente, at de ikke havde fået tilstrækkelig information om EU-alarmnummeret. Mange borgere har også et sprogproblem , idet det for 10 % af personerne var vanskeligt at kommunikere på et andet sprog, når de ringede 112 i udlandet, selv om medlemsstaterne hævder, at deres 112-alarmcentraler kan besvare opkald på i hvert fald engelsk.

Oplysning om, hvor et 112-opkald kommer fra , kan betyde, at redningsmandskabet når hurtigere frem, og dermed at kvæstelser får mindre alvorlige følger, og endda at der kan reddes liv. Call-centrene i 20 EU-lande (mod 9 i 2008) giver næsten øjeblikkeligt besked videre til nødtjenesterne om, hvor 112-opkaldet er foretaget, ved hjælp af "push"- eller "pull"-lokaliseringssystemer. Kommissionen har dog indledt en sag mod Italien, som stadig ikke giver lokaliseringsoplysninger om 112-opkald fra mobiltelefoner videre til nødtjenesterne ( IP/09/1784 ).

Baggrund

112 er det europæiske alarmnummer, som man kan ringe gratis til fra fast- og mobiltelefoner overalt i EU. Siden juli 2009 har borgere, der roamer med deres mobiltelefon i et andet EU-land, modtaget en SMS med oplysninger om 112-nummeret.

Ved reformen af EU's teleregler ( MEMO/09/568 ) skærpedes EU's regler for 112-nummeret på flere punkter, bl.a. hurtigere videregivelse af lokaliseringsoplysninger om den kaldende part til nødtjenesterne, mere opmærksomhedsskabelse (især blandt tilrejsende), udvidelse af pligten til at give adgang, så den også omfatter visse typer internettelefoni (VoIP), samt adgang for handikappede.

For at få 112-nummeret til at fungere effektivt har Kommissionen indledt sager mod 14 medlemsstater om manglende lokaliseringsoplysninger om den kaldende part; 13 af dem er nu afsluttet, efter at der er truffet korrigerende foranstaltninger (sagen mod Italien verserer endnu, IP/09/1784 ). Der er også indledt sager mod Bulgarien og Polen om 112-nummerets tilgængelighed, som nu er afsluttet ( IP/05/1585, IP/09/163 ), og en sag mod Italien om uhensigtsmæssig håndtering af 112-opkald hos nødtjenesterne - også denne sag er afsluttet for nylig ( IP/10/65 ).

112 fungerer nu i alle EU-landene ( IP/08/1968 ) parallelt med de eksisterende nationale alarmnumre. Dog har Danmark, Malta, Portugal, Rumænien, Finland og Sverige besluttet at gøre 112 til deres primære nationale alarmnummer.

Kommissionens 112-websted findes nu på seks sprog (engelsk, fransk, italiensk, polsk, spansk og tysk):

www.ec.europa.eu/112

Sådan fungerer 112 i mit hjemland:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Børnehjørnet (på alle 23 officielle EU-sprog):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

Flash Eurobarometer 285, "Det europæiske alarmnummer 112":

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_2010.pdf

COCOM-rapport om indførelsen af 112-nummeret:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2010&vm=detailed&sb=Title

Ny video om 112-nummeret:

www.ec.europa.eu/112

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

Se ogs å MEMO/10/35.

Annex

Extracts from Flash Eurobarometer 285 "The European Emergency Number 112" (February 2010).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar