Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 151

V Bruselu dne 11. února 2010

Telekomunikace: Komise vyzývá členské státy, aby zlepšily informovanost o jednotném evropském čísle tísňového volání 112

Evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová se u příležitosti evropského dne čísla 112, který připadá na 11. února, obrátila na členské státy s výzvou, aby zlepšily informovanost o jednotném evropském čísle tísňového volání 112. I když se již informovanost mírně zvýšila, tři ze čtyř občanů EU stále nevědí, že v případě nouze mohou z domova nebo při cestách v rámci EU volat na číslo 112 a kontaktovat policii, hasiče nebo lékařskou pomoc. Pokud by se lidé v ohrožení naučili automaticky vytáčet záchrannou linku 112, která nyní funguje ve všech zemích EU, mohlo by to zachránit životy nebo zmírnit následky zranění.

Komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Jednotné evropské číslo tísňového volání může pomoci jedině, když jej budou lidé znát. U příležitosti evropského dne čísla 112 vyzývám vnitrostátní orgány, aby zvýšily své úsilí a udělaly více pro to, aby jejich občané znali číslo 112 – číslo, které může zachránit život."

Z výsledků nedávného průzkumu Eurobarometr vyplývá, že pouze jedna čtvrtina (25 %) dotázaných občanů EU byla schopna spontánně identifikovat číslo 112 jako číslo, na které se lze kdekoliv v EU dovolat záchranné služby. To na úrovni EU představuje zlepšení pouze o jeden procentní bod ve srovnání s rokem 2009 (kdy byl výsledek 24 %). Avšak v některých zemích se informovanost občanů o čísle 112 jako čísle tísňového volání platném v celé EU oproti minulému roku podstatně zvýšila. V Belgii a na Slovensku bylo zaznamenáno zlepšení o 9 procentních bodů, ve Slovinsku o 7 procentních bodů, v Polsku o 6 procentních bodů a v Litvě a Maďarsku o 5 procentních bodů. V České republice, Lucembursku, Polsku, na Slovensku a ve Finsku znala číslo 112 více než polovina obyvatel. Avšak, stejně jako v minulém roce, v Itálii, Řecku a ve Spojeném království znalo číslo 112 méně než 10 % obyvatel, což je nejméně v EU.

Ve 21 zemích EU je evropské číslo tísňového volání 112 uvedeno v telefonním seznamu a ve 20 zemích EU na vozidlech záchranné služby. Podle zprávy o výsledcích průzkumu však pouze 22 % občanů EU uvedlo, že obdrželo informace o čísle 112. Většina (62 %) uvedla, že není o evropském čísle tísňového volání dostatečně informována. Mnoho občanů se také potýká s  jazykovými problémy : jeden z deseti lidí měl při volání na číslo 112 v zahraničí problémy s komunikací v jiném jazyce, přestože členské státy tvrdí, že jejich střediska tísňového volání 112 jsou schopna vyřizovat hovory na linku 112 alespoň v angličtině.

Získání informace o tom, kde se volající na číslo 112 nachází , může urychlit příjezd záchranné služby, zmírnit následky zranění a dokonce i zachránit život. Střediska tísňového volání ve 20 zemích EU (ve srovnání s 9 zeměmi v roce 2008) jsou schopna téměř okamžitě poskytnout záchranným službám údaje o místě, ze kterého volající na tísňovou linku volá, díky lokalizačním systémům typu „ push “ nebo „ pull “. Komise však zahájila soudní řízení vůči Itálii, protože informace o poloze volajícího nejsou dosud záchranným službám poskytovány v případě, že je na linku 112 voláno z mobilního telefonu ( IP/09/1784 ).

Souvislosti

112 je evropské číslo tísňového volání, na které se lze kdekoliv v EU bezplatně dovolat z pevné linky i z mobilního telefonu. Od července 2009 dostávají občané používající své mobilní telefony v rámci roamingu v jiné zemi EU zprávu SMS s informacemi o čísle 112.

Reforma předpisů EU o telekomunikacích ( MEMO/09/568 ) posílila předpisy EU týkající se čísla 112, zejména pokud jde o rychlejší poskytování údajů o poloze volajícího záchranným orgánům, zvýšení informovanosti (zejména u lidí, kteří cestují), rozšíření povinnosti poskytnout přístup na některé typy poskytovatelů volání přes internet (VoIP) a přístup pro zdravotně postižené uživatele.

Aby bylo zajištěno účinné fungování linky 112, zahájila Komise soudní řízení vůči 14 členským státům z důvodu nedostupnosti lokalizace volajícího. 13 z nich bylo již po přijetí nápravných opatření uzavřeno (stále probíhá soudní řízení vůči Itálii, IP/09/1784 ). Bylo rovněž zahájeno a uzavřeno soudní řízení vůči Polsku a Bulharsku týkající se dostupnosti čísla 112 ( IP/05/1585, IP/09/163 ); soudní řízení vůči Itálii týkající se patřičné reakce na volání na číslo 112 ze strany záchranných služeb bylo nedávno uzavřeno ( IP/10/65 ).

Číslo 112 nyní funguje ve všech zemích EU ( IP/08/1968 ). Zatímco linka 112 ve většině zemí EU funguje souběžně se stávajícími vnitrostátními čísly tísňového volání, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko, Rumunsko a Malta se rozhodly zavést 112 jako své hlavní vnitrostátní číslo tísňového volání.

Internetové stránky Komise věnované číslu 112 jsou nyní k dispozici v šesti jazycích (angličtině, francouzštině, italštině, němčině, polštině a španělštině):

www.ec.europa.eu/112

Jak linka 112 funguje v mé zemi:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Dětský koutek (je k dispozici ve všech 23 úředních jazycích EU):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/home/index_cs.htm

Flash Eurobarometer 285 „Evropské číslo tísňového volání 112“:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_2010.pdf

Zpráva komunikačního výboru COCOM o zavádění čísla 112:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2010&vm=detailed&sb=Title

Nové video ke zvýšení informovanosti o čísle 112:

www.ec.europa.eu/112

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

Viz rovněž MEMO/10/35 .

Annex

Extracts from Flash Eurobarometer 285 "The European Emergency Number 112" (February 2010).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar