Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

IP/10/1515

Brüsszel, 2010. november 17

Összefonódások: a Bizottság feltételesen jóváhagyta, hogy a Syngenta felvásárolja a Monsanto napraforgó-vetőmag üzletágát

Az Európai Bizottság az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete alapján jóváhagyta, hogy a svájci Syngenta felvásárolja az amerikai Monsanto vállalat napraforgó-vetőmaghoz kapcsolódó globális szintű üzletágát. A bejelentett ügylet a napraforgó-vetőmag két vezető európai szállítójának összefonódását jelenti, melyek jelentős vetőmag-nemesítői tevékenységeket végeznek. A határozat feltételként köti ki, hogy le kell választani a Monsanto azon üzletágát, amely a Spanyolországban és Magyarországon forgalmazott, illetve hivatalos vizsgálat tárgyát képező napraforgóhibridekre, valamint az e hibridek létrehozásához felhasznált szülői vonalakra, illetve a spanyol és a magyar piacra szánt hibridek létrehozásának céljából jelenleg fejlesztett szülői vonalakra irányul. Ennek oka, hogy a részletes vizsgálat megerősítette a napraforgó-vetőmag spanyolországi és magyarországi értékesítésével kapcsolatos azon bizottsági kételyeket, melyek szerint az ügylet eltávolította volna a Sygenta egyik jelentős és innovatív versenytársát, megerősítve a Sygenta piacvezetői helyzetét. Az összefonódás a napraforgófajták cseréjével és licencelésével kapcsolatos tevékenységek tekintetében is aggodalmakat ébresztett, mivel az összefonódó felek számára lehetővé válna, hogy korlátozzák versenytársaik hozzáférését a napraforgó-vetőmag forgalmazásához szükséges inputokhoz. A kötelezettségvállalások figyelembevételével a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az összefonódás nem akadályozná számottevő mértékben a hatékony versenyt a közös piacon vagy annak egy jelentős részén.

Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „A Syngenta jelentős korrekciós intézkedéseket ajánlott fel annak biztosítására, hogy az összefonódás ne hátráltassa az új napraforgófajták nemesítését az Unióban, továbbá ne növelje a napraforgó-vetőmagok árát, illetve ne csökkentse a vásárlók számára rendelkezésére álló választékát Spanyolországban és Magyarországon.”

A tervezett ügylet a napraforgó-vetőmag két vezető európai szállítójának összefonódását jelenti. Mindkét vállalkozás erős pozícióval rendelkezik az új napraforgófajták (azaz a hibrid napraforgó-vetőmagok és szülői vonalak) nemesítése és forgalmazása terén. A hibridek a rovarok, a madarak vagy a szél által történő szabadbeporzás helyett ellenőrzött beporzással, szülői vonalak nemesítése és keresztezése útján jönnek létre. Ez biztosítja, hogy minden egyes mag ismert tulajdonságokkal bíró szülői vonalaktól származzon és meghatározott kívánatos jellemzőkkel rendelkezzen, pl. ellenálljon a betegségeknek vagy a szárazságnak. A vetőmagokkal foglalkozó vállalkozások folyamatosan olyan új hibrid napraforgó-vetőmagok kifejlesztésén dolgoznak, amelyek ellenállóbbak és jobb terméshozamot biztosítanak.

Ezért a legtöbb vállalkozás szülői vonalakat cserél és licencel más nemesítőkkel („a fajták kereskedelme”) annak érdekében, hogy felgyorsítható legyen a hosszú és összetett nemesítési folyamat. A hibrid napraforgó-vetőmagokat ezt követően szaporítják, majd értékesítik a forgalmazóknak és a termelőszövetkezeteknek („a napraforgó-vetőmag forgalmazása”). A napraforgó-vetőmagokat végül a gazdálkodók vásárolják meg és vetik el évről évre. A Syngenta a vetőmagcsávázáshoz használt termékek (rovarirtó és gombaölő szerek) gyártójaként is jelentős tevékenységet folytat. E termékeket a napraforgómag növekedésének korai szakaszában alkalmazzák a kártevőktől és betegségektől való védelem biztosítása érdekében.

A Bizottság vizsgálata szerint az összefonódás eredetileg bejelentett formájában magas piaci részesedést eredményezett volna, és egyúttal korlátozta volna a piacralépést és terjeszkedést a napraforgóhibridek forgalmazásának spanyol és magyar piacán. Emellett fokozott lehetőséget és motivációt biztosított volna az összefonódás útján létrejött vállalkozásnak arra, hogy jelentősen csökkentse részvételét a napraforgófajták Unión belüli cseréjében és licencelésében. Ez az innováció visszaesését és a versenytársak kizárását idézte volna elő a napraforgó-vetőmag forgalmazásának piacán, és végső soron csökkentette volna a vásárlóknak kínált hibrid napraforgó-vetőmagok választékát. A vizsgálat ugyanakkor eloszlatta azokat a korábbi kételyeket, amelyek a napraforgó-vetőmag csávázásához használt termékek piaca vonatkozásában merültek fel a versenytársak kizárásával kapcsolatban.

A napraforgó-vetőmag tekintetében megfogalmazott bizottsági aggályok eloszlatása érdekében a Syngenta felajánlotta, hogy értékesíti a Monsanto által az utóbbi két évben Magyarországon és Spanyolországban értékesített hibrideket, akárcsak azokat a hibrideket, amelyek esetében az említett országokban jelenleg a fajtaelismeréshez szükséges hivatalos vizsgálat folyik. Továbbá a Syngenta felajánlotta, hogy értékesíti a Monsanto által e hibridek létrehozásához használt szülői vonalakat, valamint a spanyol és a magyar piacra szánt hibridek létrehozásának céljából jelenleg fejlesztett jövőbeli szülői vonalakat. A kötelezettségvállalások különösen az alábbiakra terjednek ki: a kínált szülői vonalak használati, keresztezési, termesztési és hasznosítási joga, valamint az előállított hibridek forgalmazása és licencelése. A hibridek forgalmazási jogainak földrajzi kiterjedése attól függ, hogy a hibridet már forgalmazzák, vagy jelenleg folynak az elismeréséhez szükséges hivatalos vizsgálatok, vagy a leválasztott üzletágak megvásárlója további keresztezés és nemesítés útján fogja azokat előállítani. E jogok kiterjedhetnek Spanyolországra és/vagy Magyarországra, az EU-ra, vagy az EU-ra Oroszországgal és Ukrajnával, illetve Törökországgal együtt. Ez utóbbiak a legjelentősebb EU-n kívüli napraforgó-termesztő országok. Az egyes hibridek értékesítési jogainak Oroszországra, Ukrajnára és Törökországra való kiterjesztése különösen azért volt szükséges, hogy biztosítani lehessen a leválasztott üzletágak hosszú távú életképességét.

A korrekciós intézkedések kiterjedése biztosítja, hogy a leválasztandó üzletágak életképes és fenntartható módon legyenek működtethetőek, továbbá azt, hogy a vevő képes legyen átvenni az eddig a Monsanto által betöltött versenytársi szerepet a napraforgófajták kereskedelmének uniós piacán, valamint a napraforgó-vetőmag forgalmazásának spanyol és magyar piacán. A Bizottság így megállapította, hogy a felajánlott kötelezettségvállalások elégségesek az aggodalmak orvoslásához. A Bizottság határozatának feltétele a kötelezettségek teljes körű betartása.

Az összefonódás eredetileg nem tartozott az EU összefonódás-ellenőrzési rendeletének hatálya alá, mivel nem érte el a forgalomra vonatkozóan meghatározott küszöbértékeket. Kezdetben a spanyol és magyar versenyhatóságoknál jelentették be őket, akik ezt követően kérték a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az összefonódást. Április 28-án érkezett a bejelentés a Bizottsághoz, amely június 21-én részletes vizsgálatot indított (Lásd: IP/10/770). Elkészülését követően a mai határozat betekinthető változatát a következő helyen hozzuk nyilvánosságra:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5675


Side Bar