Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES PT

IP/10/1514

Brussel, 17 november 2010

Concentraties: Commissie keurt geplande overname divisie persoonlijke verzorging en wasgoedbehandeling Sara Lee door Unilever goed - onder voorwaarden

De Europese Commissie heeft de geplande overname van de divisie persoonlijke verzorging en wasgoedbehandeling van Sara Lee Corp (VS) door Unilever, de Brits-Nederlandse onderneming voor consumentengoederen, onder voorwaarden goedgekeurd. Het diepgaande onderzoek van de Commissie in het kader van de EU-concentratieverordening bevestigde dat er op een aantal markten voor deodorants concurrentiebezwaren zouden ontstaan. Om die bezwaren weg te nemen, hebben de fuserende partijen aangeboden het Sara Lee-merk Sanex en de daaraan gerelateerde activiteiten in Europa af te stoten. In het licht van die toezeggingen is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de transactie de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (EER) of een wezenlijk deel daarvan niet significant belemmert. Het besluit van de Commissie geldt slechts voor zover de toezeggingen volledig worden nageleefd.

Joaquín Almunia, Vicevoorzitter van de Commissie en belast met het mededingingsbeleid, zei: "We moesten ervoor zorgen dat de transactie niet tot hogere prijzen voor de consument zou leiden. Nu Unilever een sterke en duidelijke oplossing voor de concurrentiebezwaren op een aantal markten voor deodorants heeft aangeboden, kan de Commissie de concentratie goedkeuren."

Unilever levert een breed assortiment consumentengoederen met een merknaam. Binnen het segment van de lichaamszorg, waar er overlappingen met Sara Lee waren, staat de onderneming bijzonder sterk op het vlak van deodorants. Haar leidende merken Axe, Dove en Rexona zijn overal in Europa aanwezig. Sara Lee levert in een aantal Europese landen deodorants onder het merk Sanex. Onder haar activiteiten op het vlak van lichaamszorg vallen eveneens andere merken als Radox, Duschdas, Badedas of Monsavon.

Het diepgaande onderzoek van de Commissie heeft aangetoond dat Unilever door de concentratie een heel sterke leiderspositie op een aantal markten voor deodorants zou verwerven wanneer de merken van de beide partijen zouden samengaan, meer bepaald wanneer Sanex zou samengaan met zijn huidige concurrenten Dove en Rexona. De Commissie was van oordeel dat de concentratie, zoals ze oorspronkelijk was aangemeld, concurrentiebezwaren zou doen ontstaan in België, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Portugal. Daar zou namelijk een belangrijke concurrentiekracht worden uitgeschakeld, wat waarschijnlijk tot prijsverhogingen had geleid.

Om de bezwaren van de Commissie weg te nemen, hebben de fuserende partijen zich ertoe verbonden het Sara Lee-merk Sanex en de daaraan gerelateerde activiteiten in Europa af te stoten. Dat biedt een duidelijke en werkbare oplossing die volstaat om de concurrentie te herstellen op alle markten waarvoor de Commissie bezwaren had.

De geplande overname werd op 21 april bij de Commissie aangemeld. Op 31 mei heeft de Commissie een diepgaand onderzoek ingeleid. Gevreesd werd immers dat de overname ten koste zou gaan van de consumenten, doordat de uit de concentratie ontstane onderneming op een aantal productmarkten te veel macht zou krijgen (zie IP/10/640).

Een niet-vertrouwelijke versie van het besluit zal beschikbaar komen op:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5658


Side Bar