Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT

IP/10/1514

Bruxelles, den 17. november 2010

Fusioner: Kommissionen godkender Unilevers planlagte overtagelse af Sara Lee Household og Body Care på visse betingelser

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's fusionsforordning på visse betingelser godkendt den britisk-nederlandske konsumvarevirksomhed Unilevers planlagte overtagelse af amerikanske Sara Lee Corps aktiviteter inden for produkter til personlig pleje og vaskemidler. Kommissionen har foretaget en grundig undersøgelse, som bekræftede visse konkurrenceproblemer på en række deodorantmarkeder. For at afhjælpe disse problemer gav de fusionerende parter tilsagn om at frasælge Sara Lees Sanex-mærke og lignende aktiviteter i Europa. Kommissionen konkluderede i lyset heraf, at den planlagte fusion ikke mærkbart ville hindre den effektive konkurrence inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller nogen væsentlig del heraf. Kommissionens afgørelse er betinget af, at frasalget reelt sker.

Kommissionens næstformand med ansvar for konkurrencepolitikken, Joaquín Almunia, siger: "Vi var nødt til at sikre, at handelen ikke ville medføre højere priser for forbrugerne. Eftersom Unilever foreslog en effektiv og klar løsning på konkurrenceproblemerne på en række deodorantmarkeder, kunne Kommissionen godkende fusionen."

Unilever leverer en bred vifte af mærkevarer til forbrugermarkedet. Inden for sektoren for personlig pleje, hvor der er overlapninger med Sara Lees produkter, står virksomheden særdeles stærkt på deodorantmarkedet med sine førende varemærker Axe, Dove og Rexona, som markedsføres i hele Europa. Sara Lee leverer deodoranter af mærket Sanex i en række europæiske lande. Virksomhedens produkter til personlig pleje omfatter andre varemærker som Radox, Duschdas, Badedas og Monsavon.

Ifølge Kommissionens grundige undersøgelse vil fusionen give Unilever en meget stærk førerposition på en række deodorantmarkeder, når parternes varemærker kombineres, navnlig Sanex med Dove og Rexona, som i øjeblikket er konkurrerende mærker. Kommissionen fandt, at den oprindeligt anmeldte fusion ville skabe konkurrenceproblemer i Belgien, Nederlandene, Danmark, Det Forenede Kongerige, Irland, Spanien og Portugal, hvor den ville fjerne en vigtig konkurrent og sandsynligvis have medført prisstigninger.

For at fjerne Kommissionens bekymringer gav de fusionerende parter tilsagn om at frasælge Sara Lees Sanex-mærke og lignende aktiviteter i Europa. Det er en klar og gennemførlig løsning, der kan genskabe konkurrencen på alle de markeder, der gav anledning til bekymring hos Kommissionen.

Den planlagte fusion blev anmeldt til Kommissionen den 21. april. Den 31. maj indledte Kommissionen en grundig undersøgelse på grund af frygt for, at fusionen ville skade forbrugerne, hvis de fusionerende parter fik for stor magt på en række produktmarkeder (se IP/10/640).

En ikke-fortrolig version af afgørelsen offentliggøres på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5658


Side Bar