Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1513

Bruselj, 17. novembra 2010

Zadnji poziv Evropske komisije 14 državam članicam, naj aktivirajo posebno klicno številko za pogrešane otroke „116000“

Evropska komisija je danes še zadnjič pozvala 14 držav članic Unije, naj čim prej aktivirajo posebno vseevropsko klicno številko za pogrešane otroke „116000“. To je enotna številka za pogrešane otroke in njihove starše, na katero se lahko obrnejo po pomoč kjer koli v EU. Enotna posebna klicna številka bo otrokom in staršem v težavah pomagala pri iskanju pomoči, ko bodo zdoma, na primer na družinskih počitnicah. Komisija je v današnjem poročilu proučila razmere v državah članicah in predlagala skupne minimalne zahteve glede kakovosti storitve po vsej Uniji. Državam članicam je dala zadnjo priložnost, da aktivirajo posebne klicne številke, sicer bo razmislila o ustreznih zakonodajnih ukrepih.

„Izginotje otroka je vedno tragično. V nekaterih primerih je lahko njihovo življenje celo v nevarnosti. Na številki 116000 dobijo pogrešani otroci in njihovi starši pomoč in podporo ter morebitno rešilno bilko,“ je izjavila podpredsednica Komisije Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Vsi otroci in vsi starši si morajo zapomniti eno samo številko, namesto 27 nacionalnih. Državljani lahko tudi pričakujejo, da se bodo njihove zahteve obravnavale enako, ne glede na to, kje v Evropi pokličejo na to posebno klicno številko, ki se začenja s 116. Države članice pozivam, naj si po najboljših močeh prizadevajo hitro uvesti posebno klicno številko ter tako postavijo varnost in zaščito otrok na prvo mesto.“

Podpredsednica Neelie Kroes, pristojna za digitalno agendo, je dodala: „Kadar je otrok pogrešan, je to travmatična izkušnja. Zagotoviti moramo najpreprostejšo in najučinkovitejšo pomoč staršem in otrokom v takem položaju. In temu je namenjena številka 116000 – kratka klicna številka, na katero lahko pokličete v vseh državah EU. Tako se morajo tiste države članice, ki še niso uvedle te številke, zares potruditi, da bo številka 116000 delovala po vsej EU.“

Evropska unija je že sprejela pravila (Odločba Komisije 2007/116/ES), po katerih je v EU številka 116000 rezervirana za informacije o pogrešanih otrocih in nudenje pomoči njihovim družinam. Po novih evropskih pravilih na področju telekomunikacij, ki so bila sprejeta novembra 2009, morajo države članice na vsak način zagotoviti, da bo posebna številka 116000 aktivna do najpozneje 25. maja 2011 (MEMO/09/491, IP/09/1812).“ Posebna klicna številka 116000 je v celoti uvedena le v 12 državah članicah (Portugalska je bila prva država z delujočo številko, in sicer leta 2007), medtem ko je Avstrija, Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Nemčija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Slovenija in Švedska še niso v celoti uvedle. V Združenem kraljestvu trenutno deluje le deloma.

Komisija z današnjim poročilom še zadnjič poziva države članice k prednostni uvedbi posebne klicne številke za pogrešane otroke. Navaja tudi ovire pri uvedbi klicne številke in praktične rešitve za vlade tistih držav, v katerih številka še ne deluje.

Po ugotovitvah Komisije sta največji oviri pri popolnem uvajanju številke pomanjkanje informacij ter stroški. Javnost in operaterji namreč nimajo dovolj informacij o obstoju posebne klicne številke. Delovanje številke 116000 in klici na to številko pa pomenijo precejšnjo finančno obremenitev. Komisija za reševanje teh težav navaja primere dobre prakse na podlagi izkušenj tistih držav, v katerih posebna klicna številka že deluje. Med njimi so:

  • Zagotavljanje storitve v več jezikih: V Romuniji je storitev na voljo tudi v francoščini, angleščini in španščini, v Grčiji pa v angleščini.

  • Usmerjeno usposabljanje je organizirano za operaterje na Madžarskem, v Španiji in Romuniji. V teh državah so uslužbenci običajno socialni delavci ali psihologi. Operaterji posebne klicne številke obiskujejo usposabljanje o postopkovnih pravilih in o načinu primernega odziva na klice, pri katerih se srečujejo s čustvi, kot sta jeza ali panika.

  • S sporazumi o sodelovanju med ponudniki storitev ter nacionalnimi organi pregona in/ali sodnimi organi je lahko obravnavanje primerov učinkovitejše. Taki sporazumi že veljajo v Belgiji, Španiji, Franciji, na Portugalskem in v Romuniji.

Komisija predlaga, naj se te najboljše prakse uporabijo za izdelavo skupnih minimalnih meril, ki bi zagotavljala visoko kakovost storitve po vsej Uniji, da bi lahko starši in otroci računali na enako pomoč v vseh državah članicah.

Komisija bo tudi vsako leto, dokler ne bo posebna klicna številka delovala v vseh 27 državah članicah, organizirala sestanke na visoki ravni z vsemi zainteresiranimi stranmi. Njihov namen bo ozaveščanje javnosti, izmenjava najboljših praks in opredelitev praktičnih sredstev, da se zagotovi delovanje posebne klicne številke ter ponudi visokokakovostna storitev. Ti sestanki bodo potekali okrog 25. maja vsako leto, s čimer se bo obeležil mednarodni dan pogrešanih otrok ter izrazila solidarnost s pogrešanimi otroki in njihovimi družinami.

Ozadje

Komisija je 15. februarja 2007 sprejela Odločbo, s katero je od držav članic zahtevala, da posebno klicno številko 116000 namenijo za obvestila o pogrešanih otrocih (IP/07/188). Komisija je države članice že večkrat pozvala, naj to številko čim prej aktivirajo (IP/08/1129).

V skladu z revidiranimi pravili na področju telekomunikacij, sprejetimi leta 2009 (glej MEMO/09/513), in zlasti s členom 27(a) Direktive o univerzalnih storitvah (Direktiva 2009/136/ES), so države članice obvezane, da najpozneje do 25. maja 2011 zagotovijo državljanom dostop do posebne klicne številke, na katero bodo lahko sporočali primere pogrešanih otrok. Ta storitev je na voljo na številki 116000. Ista direktiva od držav članic zahteva tudi, da „zagotovijo, da so državljani ustrezno obveščeni o obstoju in uporabi storitev s telefonskimi številkami v območju oštevilčenja ‚116‘, zlasti prek posebnih pobud za osebe, ki potujejo med državami članicami.“

Dodatne informacije

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Organizacija Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za digitalno agendo Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

State of implementation for 116000

Member State

116000

116000

116000

Assigned

Operational

Assigned to or operated by

Austria

 

 

Belgium

X

May
2009

Child FOCUS

Bulgaria

 

 

Cyprus

 

 

Czech Republic

 

 

Denmark

X

February 2009

TDC (Thora Center)

Estonia

 

 

Finland

 

 

France

X

May
2009

INA VEM Fédération nationale d'aide aux victimes

Germany

 

 

Greece

X

October 2008

The Smile of the Child

Hungary

X

June
2008

Kék Vonal

Ireland

 

 

Italy

X

May
2009

Telefono Azzuro

Latvia

 

 

Lithuania

 

 

Luxembourg

 

 

Malta

X

 

Malta Police Force

Netherlands

X

September 2008

Stichting de Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

Poland

X

March
2009

Telekomunikacja Polska S.A. / ITAKA – Centre for Missing People

Portugal

X

September 2007

Instituto de Apoio à Criança

Romania

X

May
2009

Rometelecom (Romanian Center for Missing and Sexually Exploited Children)

Slovakia

X

May
2009

Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

Slovenia

 

 

Spain

X

September 2010

Fundación ANAR

Sweden

 

 

United Kingdom

X

July 20101

Charity Missing People

1 :

Partially operational


Side Bar