Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1513

V Bruseli 17. novembra 2010

Európska komisia poslednýkrát vyzýva 14 členských štátov, aby aktivizovalo linku pomoci pre nezvestné deti 116 000

Európska komisia dnes poslednýkrát vyzvala 14 členských štátov EÚ, aby čo najskôr aktivovali európsku linku pomoci pre nezvestné deti 116 000. Linka predstavuje jediné číslo k dispozícii pre nezvestné deti a ich rodičov, aby kdekoľvek v EÚ mohli požiadať o pomoc. Jediná linka pre deti aj rodičov umožní, aby v prípade, že sa nachádzajú mimo domova, napríklad na rodinnej dovolenke, a sú v núdzi, dostali pomoc. V dnes prijatej správe Komisia zhrnula situáciu v členských štátoch, navrhla spoločné minimálne kvalitatívne požiadavky na túto službu v EÚ a dala členským štátom poslednú príležitosť, aby sprevádzkovali linku, inak Komisia zváži právne opatrenia.

Stratené dieťa predstavuje vždy tragédiu, pričom v niektorých prípadoch môže byť v nebezpečenstve aj život takéhoto dieťaťa. Číslo 116 000 ponúka pomoc, podporu a môže byť pre nezvestné deti a ich rodičov prostriedkom záchrany,“ povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. Každé dieťa a každý rodič by si mali pamätať len jedno číslo namiesto 27 rozdielnych čísel v jednotlivých členských štátoch. Pre občanov treba zabezpečiť, aby ich problémy boli riešené podobne bez ohľadu na to, kde v Európe volajú linku 116. Vyzývam členské štáty, aby linku čo najrýchlejšie sprevádzkovali, pretože bezpečnosť a ochrana detí je prvoradá.“

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová, komisárka pre digitálnu agendu, dodala: „Stratené deti predstavujú traumatický zážitok – je našou povinnosťou poskytnúť najjednoduchšie a najefektívnejšie prostriedky na pomoc rodičom a deťom nachádzajúcim sa v takejto situácii. A na tento účel slúži práve linka 116 000. Ide o krátke telefónne číslo, ktoré môžete zavolať v ktorejkoľvek európskej krajine. Tie členské štáty, ktoré ho ešte nezaktivovali, by mali konať, aby linka 116 000 fungovala všade v EÚ.“

V roku 2007 už Komisia prijala pravidlá (rozhodnutie Komisie 2007/116/ES) na zabezpečenie toho, že číslo 116 000 bude rezervované všade v EÚ pre linku na oznamovanie nezvestných detí a ako poradenská linka a linka podpory pre ich rodičov. Na základe prijatia nových predpisov EÚ v oblasti telekomunikácie v novembri 2009 sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby linka 116 000 bola do 25. mája 2011 aktivovaná (MEMO/09/491, IP/09/1812). K dnešnému dňu je linka 116 000 plne funkčná iba v 12 členských štátoch (prvou krajinou, ktorá toto číslo sprevádzkovala, bolo Portugalsko v roku 2007) pričom je potrebné ju plne sfunkčniť v Rakúsku, Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Estónsku, Fínsku, Nemecku, Írsku, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, na Malte, v Slovinsku a Švédsku. V Spojenom kráľovstve je v súčasnosti iba čiastočne funkčná.

Dnešná správa predstavuje poslednú výzvu Komisie adresovanú členským štátom, aby aktivovali linku pomoci pre nezvestné deti ako prioritné opatrenie. Sú v nej uvedené aj prekážky v aktivácii linky a praktické riešenia pre vlády, ktoré linku doposiaľ nesprevádzkovali.

Dve hlavné prekážky úplnej aktivácie, ktoré Komisia zistila, sú nedostatočná informovanosť verejnosti a operátorov o existencii linky a náklady na prevádzku linky a na volanie na samotné číslo 116 000. Ako návod na riešenie týchto problémov vyzdvihuje Komisia príklady dobrého postupu v tých krajinách, v ktorých linka už funguje. Niektoré príklady:

  • Služba vo viacerých jazykoch: v Rumunsku je služba poskytovaná aj vo francúzštine, angličtine a španielčine. V Grécku je služba k dispozícii aj v angličtine.

  • Špecifické školenie je organizované pre operátorov v Maďarsku, Španielsku a v Rumunsku, kde na týchto linkách pracujú zvyčajne sociálni pracovníci a psychológovia. Operátori linky sú školení v oblasti procesných pravidiel a v postupu, ako viesť hovor, zvládať emócie volajúceho – napríklad hnev a paniku.

  • Dohody o spolupráci medzi poskytovateľmi služby a vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a/alebo justičnými orgánmi môžu účinne pomôcť pri riešení prípadu. Takéto dohody existujú v Belgicku, Španielsku, Francúzsku, Portugalsku a v Rumunsku.

Komisia navrhuje, aby sa tieto osvedčené postupy využili na vypracovanie spoločných minimálnych noriem, ktoré by zaručili vysokú kvalitu tejto služby v EÚ tak, aby sa rodičia a deti mohli spoľahnúť, že dostanú rovnakú pomoc bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Komisia bude takisto každoročne organizovať stretnutia na vysokej úrovni pre všetky zúčastnené strany, až pokým nebude linka funkčná vo všetkých 27 krajinách EÚ. Stretnutia posilnia informovanosť, umožnia výmenu osvedčených postupov a pomôžu identifikovať praktické nástroje na zabezpečenie toho, aby linka fungovala a ponúkala vysokokvalitnú službu. Tieto stretnutia sa budú konať každoročne okolo 25. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí s cieľom vyjadriť solidaritu z nezvestnými deťmi a ich rodinami.

Kontext

Komisia prijala 15. februára 2007 rozhodnutie, v ktorom od členských štátov požaduje, aby rezervovali číslo 116 000 ako detskú tiesňovú linku v EÚ (IP/07/188). Komisia opakovane naliehala na členské štáty, aby toto číslo čo najskôr aktivovali (IP/08/1129).

Na základe revidovaných predpisov v oblasti telekomunikácie prijatých v roku 2009 (pozri MEMO/09/513) a najmä na základe článku 27a smernice o univerzálnej službe (smernica 2009/136/ES) sa od členských štátov požaduje, aby najneskôr do 25. mája 2011 vyvinuli maximálne úsilie, aby mali občania prístup k službe linky na oznamovanie prípadov nezvestných detí. Táto linka má byť dostupná na čísle 116 000. V tej istej smernici sa takisto vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili, aby boli občania náležite informovaní o existencii a využívaní služieb poskytovaných v rámci číselného rozsahu začínajúceho číslom „116“, a to najmä prostredníctvom iniciatív osobitne určených pre osoby cestujúce medzi členskými štátmi.

Ďalšie informácie

Informačné centrum – oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Domovská stránka Neelie Kroesovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre digitálnu agendu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

State of implementation for 116000

Member State

116000

116000

116000

Assigned

Operational

Assigned to or operated by

Austria

 

 

Belgium

X

May
2009

Child FOCUS

Bulgaria

 

 

Cyprus

 

 

Czech Republic

 

 

Denmark

X

February 2009

TDC (Thora Center)

Estonia

 

 

Finland

 

 

France

X

May
2009

INA VEM Fédération nationale d'aide aux victimes

Germany

 

 

Greece

X

October 2008

The Smile of the Child

Hungary

X

June
2008

Kék Vonal

Ireland

 

 

Italy

X

May
2009

Telefono Azzuro

Latvia

 

 

Lithuania

 

 

Luxembourg

 

 

Malta

X

 

Malta Police Force

Netherlands

X

September 2008

Stichting de Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

Poland

X

March
2009

Telekomunikacja Polska S.A. / ITAKA – Centre for Missing People

Portugal

X

September 2007

Instituto de Apoio à Criança

Romania

X

May
2009

Rometelecom (Romanian Center for Missing and Sexually Exploited Children)

Slovakia

X

May
2009

Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

Slovenia

 

 

Spain

X

September 2010

Fundación ANAR

Sweden

 

 

United Kingdom

X

July 20101

Charity Missing People

1 :

Partially operational


Side Bar