Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1513

Brussel, 17 november 2010

Europese Commissie verzoekt 14 lidstaten een laatste maal om het telefonische meldpunt voor vermiste kinderen 116 000 te activeren

De Europese Commissie heeft vandaag 14 lidstaten een laatste maal verzocht om het Europese telefonische meldpunt voor vermiste kinderen met nummer 116 000 zo spoedig mogelijk in werking te stellen. Zo is er één nummer waarop vermiste kinderen en hun ouders die in de problemen komen wanneer zij weg zijn van huis, bijvoorbeeld tijdens een gezinsvakantie, overal in de EU hulp kunnen inroepen. In een vandaag aangenomen verslag maakt de Commissie de balans op van de situatie in de lidstaten, stelt zij minimumkwaliteitseisen voor waaraan de dienst in de hele EU moet voldoen en geeft zij de lidstaten een laatste kans om het telefonische meldpunt in werking te stellen voordat zij wetgevende maatregelen overweegt.

"De verdwijning van een kind is altijd een tragedie en in sommige gevallen bestaat er zelfs gevaar voor hun leven. Het telefonische meldpunt 116 000 biedt hulp, steun en een mogelijke levenslijn voor vermiste kinderen en hun ouders," aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Ieder kind en iedere ouder hoeft dan slechts één nummer te onthouden in plaats van 27 nationale nummers. De burgers mogen verwachten dat wanneer zij het telefonische meldpunt 116 000 bellen, hun vragen altijd op dezelfde manier worden behandeld, ongeacht waar zij zich in Europa bevinden. Ik verzoek de lidstaten om er alles aan te doen om het telefonische meldpunt snel in werking te stellen. De veiligheid van kinderen komt immers op de eerste plaats."

Vicevoorzitter Neelie Kroes, EU‑commissaris voor de Digitale agenda, voegt hieraan toe: "Een vermist kind is een traumatische ervaring. Het is onze plicht om te zorgen voor een eenvoudig en doeltreffend middel om ouders en kinderen in die situatie te helpen. Dat is de essentie van het nummer 116 000: één kort telefoonnummer dat je kunt bellen, in welk Europees land je ook bent. De lidstaten die achterstand hebben, moeten actie ondernemen om het nummer 116 000 in de hele EU in werking te stellen."

Al in 2007 voerde de EU regels in (Beschikking 2007/116/EG van de Commissie) om ervoor te zorgen dat het nummer 116 000 overal in de EU gereserveerd wordt voor telefonische meldpunten om vermiste kinderen te registreren en hun families hulp te bieden. Sinds de goedkeuring van de nieuwe EU‑telecomregels in november 2009 zijn de EU‑lidstaten verplicht om alles in het werk te stellen om het telefonische meldpunt 116 000 uiterlijk op 25 mei 2011 te activeren (MEMO/09/491, IP/09/1812). Vandaag is het telefonische meldpunt 116 000 slechts in 12 lidstaten volledig in gebruik (Portugal was in 2007 het eerste land dat het nummer in werking stelde). In Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Duitsland, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Slovenië en Zweden moet het nog volledig in werking worden gesteld. In het Verenigd Koninkrijk is het momenteel ten dele in gebruik.

In het verslag van vandaag verzoekt de Commissie de lidstaten een laatste maal om van het telefonische meldpunt voor vermiste kinderen een prioriteit te maken. In het verslag wordt ook ingegaan op de belemmeringen voor de invoering van het telefonische meldpunt en worden praktische oplossingen aangereikt voor de regeringen die het nummer nog niet in werking hebben gesteld.

Volgens de Commissie zijn de twee belangrijkste belemmeringen enerzijds dat het publiek en de exploitanten niet voldoende geïnformeerd zijn over het bestaan van het telefonische meldpunt, en anderzijds de kosten van het beheren en het bellen van het nummer 116 000. Om deze problemen aan te pakken, heeft de Commissie voorbeelden van goede praktijken gezocht bij de landen waar het telefonische meldpunt in gebruik is. Enkele voorbeelden:

  • meertalige dienstverlening: in Roemenië is de dienst ook beschikbaar in het Frans, het Engels en het Spaans. In Griekenland is de dienst ook in het Engels beschikbaar;

  • gerichte opleiding: in Hongarije, Spanje en Roemenië worden gerichte opleiding georganiseerd voor de exploitanten, omdat de dienstverlening doorgaans door maatschappelijke werkers en psychologen wordt verzorgd. De exploitanten van het telefonische meldpunt krijgen een opleiding over de procedures en over de wijze waarop oproepen moeten worden beantwoord en met de gevoelens van de beller, zoals woede en paniek, moet worden omgegaan;

  • samenwerkingsovereenkomsten tussen de dienstverleners en de nationale handhavings- en/of gerechtelijke autoriteiten kunnen zorgen voor een efficiëntere behandeling van de oproepen. In België, Spanje, Frankrijk, Portugal en Roemenië zijn dergelijke overeenkomsten gesloten.

De Commissie stelt voor om op basis van deze beste praktijken een reeks gemeenschappelijke minimumnormen op te stellen om in de hele EU een kwalitatief hoogwaardige dienst te garanderen, zodat ouders en kinderen steeds op dezelfde bijstand kunnen rekenen, ongeacht waar zij zich bevinden.

De Commissie zal ook jaarlijks ontmoetingen op hoog niveau organiseren met alle belanghebbenden, totdat het telefonische meldpunt in alle 27 EU‑landen in werking is gesteld. De bijeenkomsten zullen zorgen voor bewustmaking en de gelegenheid bieden om beste praktijken uit te wisselen en praktische instrumenten te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat het telefonische meldpunt in gebruik is en een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening biedt. Deze bijeenkomsten zullen elk jaar plaatsvinden rond 25 mei, om de aandacht te vestigen op de Internationale dag van de vermiste kinderen en onze solidariteit uit te drukken met de vermiste kinderen en hun families.

Achtergrond

Op 15 februari 2007 nam de Commissie een beschikking aan die de lidstaten oplegt in de hele EU het nummer 116 000 te reserveren voor telefonische meldpunten voor vermiste kinderen (IP/07/188). De Commissie heeft de lidstaten herhaaldelijk aangespoord om dit nummer zo spoedig mogelijk in werking te stellen (IP/08/1129).

Op grond van de herziene telecomregels die in 2009 zijn overeengekomen (zie MEMO/09/513), en met name artikel 27 bis van de universeledienstrichtlijn (Richtlijn 2009/136/EG), moeten de lidstaten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de burgers uiterlijk op 25 mei 2011 vlot toegang hebben tot een telefonisch meldpunt voor vermiste kinderen, en moet dit meldpunt bereikbaar zijn op het nummer 116 000. Op grond van dezelfde richtlijn moeten de lidstaten er ook voor zorgen dat "de burgers adequaat worden ingelicht over het bestaan en het gebruik van diensten die binnen de nummerreeks "116" vallen, met name via initiatieven die specifiek gericht zijn op personen die tussen lidstaten reizen".

Voor meer informatie

Newsroom justitie en binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU‑commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Homepage van Neelie Kroes, vicevoorzitter en commissaris voor de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

State of implementation for 116000

Member State

116000

116000

116000

Assigned

Operational

Assigned to or operated by

Austria

 

 

Belgium

X

X

Child FOCUS

Bulgaria

 

 

Cyprus

 

 

Czech Republic

 

 

Denmark

X

X

TDC (Thora Center)

Estonia

 

 

Finland

 

 

France

X

X

INA VEM Fédération nationale d'aide aux victimes

Germany

 

 

Greece

X

X

The Smile of the Child

Hungary

X

X

Kék Vonal

Ireland

 

 

Italy

X

X

Telefono Azzuro

Latvia

 

 

Lithuania

 

 

Luxembourg

 

 

Malta

X

 

Malta Police Force

Netherlands

X

X

Stichting de Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

Poland

X

X

Telekomunikacja Polska S.A. / ITAKA – Centre for Missing People

Portugal

X

X

Instituto de Apoio à Criança

Romania

X

X

Rometelecom (Romanian Center for Missing and Sexually Exploited Children)

Slovakia

X

X

Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

Slovenia

 

 

Spain

X

X

Fundación ANAR

Sweden

 

 

United Kingdom

X

X1

Charity Missing People

1 :

Partially operational


Side Bar