Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1513

Bryssel 17. marraskuuta 2010

Euroopan komissio vaatii 14:ää jäsenvaltiota ottamaan viipymättä käyttöön kadonneita lapsia koskevan palvelunumeron 116 000

Euroopan komissio kehottaa 14:ää EU-valtiota ottamaan mahdollisimman pian käyttöön EU:n laajuisen vihjepuhelinnumeron 116 000, johon voi tehdä ilmoituksia kadonneista lapsista. Tarkoituksena on, että kadonneet lapset ja heidän vanhempansa voivat soittaa tähän palvelunumeroon kaikkialla EU:n alueella apua tarvitessaan. Kun joka paikassa on käytössä sama palvelunumero, lasten ja heidän vanhempiensa on helpompi saada hätätilanteessa apua kotimaansa ulkopuolella, esimerkiksi lomamatkojen aikana. Tänään annetussa komission raportissa tarkastellaan tilannetta eri jäsenvaltioissa, ehdotetaan vihjepuhelinpalvelulle yhteisiä laatuvaatimuksia EU:ssa ja annetaan jäsenvaltioille viimeinen tilaisuus ottaa palvelunumero käyttöön, ennen kuin asiassa ryhdytään lainsäädäntötoimiin.

”Lapsen katoaminen on aina traagista ja joissakin tapauksissa jopa hänen henkensä voi olla vaarassa. Palvelunumero 116 000 tarjoaa apua, tukea ja pelastusmahdollisuuden kadonneille lapsille ja heidän vanhemmilleen, oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding toteaa. ”Jokaisen lapsen ja vanhemman tarvitsee muistaa vain yksi numero 27 kansallisen numeron sijasta. Kansalaisten on myös voitava odottaa samanlaista palvelua, soittivatpa he 116‑vihjepuhelimeen missä päin Eurooppaa tahansa. Kehotan jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta tämä palvelunumero saataisiin nopeasti käyttöön lasten turvallisuuden parantamiseksi”.

Digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes puolestaan toteaa, että lapsen katoamisen aiheuttamassa traumaattisessa tilanteessa viranomaisten on pystyttävä tarjoamaan mahdollisimman yksinkertaisia ja tehokkaita keinoja auttaa vanhempia ja lapsia. ”Vihjepuhelinnumerossa 116 000 on kyse juuri tästä: käytössä on yksi ainoa lyhyt puhelinnumero, johon voi soittaa missä päin Eurooppaa tahansa. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vielä saaneet palvelunumeroa toimimaan, on ryhdistäydyttävä, jotta numero 116 000 saataisiin käyttöön kaikkialla EU:ssa”.

EU on jo vuonna 2007 vahvistanut säännöt (komission päätös 2007/116/EY) sen varmistamiseksi, että 116 000 varataan kaikkialla EU:ssa yhteiseksi vihjepuhelinnumeroksi, johon voi soittaa kadonneita lapsia koskevista havainnoista ja josta näiden lasten perheet saavat neuvontaa ja tukea. Marraskuussa 2009 hyväksyttyjen EU:n uusien televiestintäsääntöjen mukaan EU:n jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että vihjepuhelinnumero 116 000 otetaan käyttöön 25. toukokuuta 2011 mennessä (MEMO/09/491, IP/09/1812).

Tällä hetkellä palvelunumero 116 000 on täysin toiminnassa vasta 12 jäsenvaltiossa. Ensimmäisenä se otettiin käyttöön Portugalissa vuonna 2007. Palvelunumero on vielä otettava käyttöön Suomessa, Bulgariassa, Irlannissa, Itävallassa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Maltassa, Ruotsissa, Saksassa, Sloveniassa, Tšekissä ja Virossa. Numero on osittain toiminnassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tänään julkaistavassa raportissa komissio kehottaa viimeistä kertaa jäsenvaltioita huolehtimaan ensi tilassa siitä, että kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelinnumero saadaan käyttöön. Siinä käydään myös läpi tämän palvelun käyttöönoton esteitä ja esitetään käytännön ratkaisuja niille valtioille, jotka eivät ole vielä ottaneet palvelunumeroa käyttöön.

Palvelun täysimääräisen käyttöönoton esteenä on komission selvityksen mukaan lähinnä kaksi seikkaa: suuren yleisön ja palveluntarjoajien tietämättömyys vihjepuhelimen olemassaolosta ja kustannukset, jotka aiheutuvat palvelun toiminnasta ja numeroon soittamisesta. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi komissio esittää vihjepuhelimen jo käyttöön ottaneiden maiden kokemusten perusteella esimerkkejä hyvistä käytännöistä:

  • Monikielinen palvelu: Romaniassa vihjepuhelin toimii myös ranskaksi, englanniksi ja espanjaksi. Kreikassa palvelua saa myös englanniksi.

  • Unkarissa, Espanjassa ja Romaniassa järjestetään täsmäkoulutusta palveluntarjoajille, joiden henkilöstö on yleensä sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Koulutuksessa käsitellään menettelysääntöjä ja sitä, miten puheluihin vastataan ja miten soittajien tunteisiin, kuten vihaan ja paniikkiin, suhtaudutaan.

  • Tapausten käsittelyä voidaan tehostaa tekemällä yhteistyösopimuksia palveluntarjoajien ja kansallisten lainvalvonta- ja/tai oikeusviranomaisten välillä. Tällaisia sopimuksia on tehty Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa, Portugalissa ja Romaniassa.

Komissio ehdottaa, että näiden parhaiden käytäntöjen pohjalta laaditaan yhteiset vähimmäisvaatimukset, joilla taattaisiin vihjepuhelinpalvelun laadukkuus. Tavoitteena on varmistaa, että vanhemmat ja lapset voivat saada samantasoista apua kaikkialla EU:ssa.

Komissio järjestää myös korkean tason tapaamisia kaikkien sidosryhmien kanssa vuosittain, kunnes vihjepuhelin on saatu toimintaan kaikissa 27 EU-maassa. Näiden tapaamisten tarkoituksena on tiedottaa asiasta, vaihtaa parhaita käytäntöjä ja yksilöidä sellaisia käytännön välineitä, joiden avulla palvelun käyttöönotto ja laadukkuus voidaan varmistaa. Tapaamiset järjestetään toukokuun 25. päivän eli kansainvälisen kadonneiden lasten päivän tienoilla solidaarisuuden merkkinä kadonneita lapsia ja heidän perheitään kohtaan.

Taustaa

Komissio teki 15. helmikuuta 2007 päätöksen, jossa edellytettiin jäsenvaltioita varaamaan numero 116 000 kadonneita lapsia koskevan vihjepuhelimen käyttöön (IP/07/188). Komissio on toistuvasti patistanut jäsenvaltioita saattamaan tämän numeron toimintaan mahdollisimman pian (IP/08/1129).

Vuonna 2009 tarkistettujen televiestintäsääntöjen (katso MEMO/09/513) ja erityisesti yleispalveludirektiivin (direktiivi 2009/136/EY) 27 a artiklan mukaan jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan 25. toukokuuta 2011 mennessä, että kansalaiset voivat käyttää vihjepuhelinta, johon voi tehdä ilmoituksen kadonneista lapsista. Vihjepuhelimen on oltava käytettävissä numerossa 116 000. Direktiivissä myös edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, ”että kansalaiset saavat riittävästi tietoa 116-numerointialueella tarjottujen palvelujen olemassaolosta ja käytöstä, etenkin toimenpiteillä, jotka on erityisesti suunnattu eri jäsenvaltioiden välillä matkustaville henkilöille”.

Lisätietoja

Uutisia oikeus- ja sisäasioista:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Missing Children Europe -järjestö:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Komission varapuheenjohtajan, digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaavan komissaarin Neelie Kroesin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

State of implementation for 116000

Member State

116000

116000

116000

Assigned

Operational

Assigned to or operated by

Austria

 

 

Belgium

X

May
2009

Child FOCUS

Bulgaria

 

 

Cyprus

 

 

Czech Republic

 

 

Denmark

X

February 2009

TDC (Thora Center)

Estonia

 

 

Finland

 

 

France

X

May
2009

INA VEM Fédération nationale d'aide aux victimes

Germany

 

 

Greece

X

October 2008

The Smile of the Child

Hungary

X

June
2008

Kék Vonal

Ireland

 

 

Italy

X

May
2009

Telefono Azzuro

Latvia

 

 

Lithuania

 

 

Luxembourg

 

 

Malta

X

 

Malta Police Force

Netherlands

X

September 2008

Stichting de Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

Poland

X

March
2009

Telekomunikacja Polska S.A. / ITAKA – Centre for Missing People

Portugal

X

September 2007

Instituto de Apoio à Criança

Romania

X

May
2009

Rometelecom (Romanian Center for Missing and Sexually Exploited Children)

Slovakia

X

May
2009

Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

Slovenia

 

 

Spain

X

September 2010

Fundación ANAR

Sweden

 

 

United Kingdom

X

July 20101

Charity Missing People

1 :

Partially operational


Side Bar