Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1513

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει ύστατη έκκληση προς 14 κράτη μέλη για την ενεργοποίηση της τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας για τα εξαφανισμένα παιδιά 116 000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε σήμερα ύστατη έκκληση προς 14 κράτη μέλη της ΕΕ για τη θέση σε λειτουργία όσο το δυνατόν συντομότερα της ευρωπαϊκής εμβέλειας τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας για τα εξαφανισμένα παιδιά 116 000. Χάρη στη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας, οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους έναν ενιαίο αριθμό τηλεφώνου για να ζητούν βοήθεια οπουδήποτε στην ΕΕ σε σχέση με εξαφανισμένα παιδιά και τους γονείς τους. Η πρόσβαση στην ίδια γραμμή παροχής βοήθειας θα διευκολύνει παιδιά και γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να εξασφαλίζουν βοήθεια ακόμη και αν βρίσκονται μακριά από τον τόπο διαμονής τους, παραδείγματος χάρη κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών. Σε έκθεση που εξέδωσε σήμερα, η Επιτροπή καταγράφει την κατάσταση που ισχύει εν προκειμένω στα κράτη μέλη, προτείνει κοινές για ολόκληρη την ΕΕ ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και παρέχει στα κράτη μέλη μια τελευταία ευκαιρία για να θέσουν σε λειτουργία την εν λόγω τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας, πριν από την ενδεχόμενη θέσπιση νομοθετικών μέτρων.

Η Αντιπρόεδρος Viviane Reading, Επίτροπος της ΕΕ επιφορτισμένη με θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, δήλωσε τα εξής: «Η εξαφάνιση ενός παιδιού αποτελεί πάντα ένα τραγικό συμβάν και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους ακόμη και για τη ζωή του εξαφανισμένου παιδιού. Ο αριθμός τηλεφώνου 116 000 παρέχει βοήθεια, υποστήριξη και ελπίδα σωτηρίας για τα εξαφανισμένα παιδιά και τους γονείς τους. Κάθε παιδί και κάθε γονιός θα πρέπει να θυμούνται μονάχα έναν αριθμό τηλεφώνου και όχι 27 εθνικούς αριθμούς. Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη βεβαιότητα ότι οι αιτήσεις τους για την παροχή βοήθειας θα αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται όταν καλούν την τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας 116. Καλώ τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να θέσουν σε λειτουργία χωρίς χρονοτριβή την τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας, προτάσσοντας την προστασία και την ασφάλεια των παιδιών.»

Η Αντιπρόεδρος Neelie Kroes, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, προσέθεσε για το ίδιο θέμα τα εξής: «Η εξαφάνιση ενός παιδιού αποτελεί τραυματική εμπειρία και έχουμε χρέος να παρέχουμε στους πολίτες τον απλούστερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο για την παροχή βοήθειας σε γονείς και παιδιά σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός του τηλεφωνικού αριθμού 116 000: να υπάρχει ένας και μοναδικός, σύντομος αριθμός τηλεφώνου που να μπορούν να καλούν οι πολίτες σε όποια ευρωπαϊκή χώρα και αν βρίσκονται. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη που δεν είναι ακόμη έτοιμα πρέπει να λάβουν μέτρα για να καλύψουν την υστέρηση που παρουσιάζουν, έτσι ώστε να τεθεί σε λειτουργία ο τηλεφωνικός αριθμός 116 000 σε ολόκληρη την ΕΕ.»

Ήδη το 2007, η ΕΕ θέσπισε κανόνες (απόφαση 2007/116/ΕΚ της Επιτροπής) με σκοπό να διασφαλισθεί ότι ο αριθμός 116 000 θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμος οπουδήποτε στην ΕΕ για τηλεφωνικές γραμμές που χρησιμεύουν για τη δήλωση εξαφανίσεων παιδιών και την παροχή οδηγιών και υποστήριξης στις οικογένειές τους. Μετά τη θέσπιση νέων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες τον Νοέμβριο του 2009, τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας 116 000 να έχει ενεργοποιηθεί έως τις 25 Μαΐου 2011 το αργότερο (MEMO/09/491, IP/09/1812). Σήμερα, η τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας 116 000 λειτουργεί πλήρως σε 12 μόνο κράτη μέλη (η πρώτη χώρα που έθεσε σε λειτουργία τον αριθμό αυτόν ήταν η Πορτογαλία το 2007), ενώ εξακολουθεί να μην έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και τη Σουηδία. Προς το παρόν, ο αριθμός λειτουργεί μόνον εν μέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σημερινή έκθεση αποτελεί την ύστατη έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την κατά προτεραιότητα θέση σε λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας για τα εξαφανισμένα παιδιά. Στην έκθεση επισημαίνονται επίσης οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη θέση σε λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας και προτείνονται πρακτικές λύσεις στις κυβερνήσεις που δεν έχουν θέσει ακόμη σε λειτουργία τον συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Τα δύο κύρια εμπόδια για την πλήρη εφαρμογή τα οποία εντόπισε η Επιτροπή είναι η ελλιπής ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για την ύπαρξη της τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας, καθώς και το κόστος, τόσο της λειτουργίας της γραμμής όσο και της χρήσης του αριθμού τηλεφώνου 116 000. Με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, η Επιτροπή κατέγραψε μια σειρά παραδειγμάτων καλών πρακτικών με βάση την πείρα των χωρών στις οποίες η εν λόγω τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί ήδη. Ιδού μερικά παραδείγματα:

  • Πολυγλωσσική εξυπηρέτηση: στη Ρουμανία, η υπηρεσία είναι επίσης διαθέσιμη στα γαλλικά, τα αγγλικά και τα ισπανικά. Στην Ελλάδα, η υπηρεσία είναι επίσης διαθέσιμη στα αγγλικά.

  • Στοχοθετημένη κατάρτιση του προσωπικού οργανώνεται στην Ουγγαρία, την Ισπανία και τη Ρουμανία, όπου οι χειριστές είναι συνήθως κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι. Οι χειριστές της τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας λαμβάνουν κατάρτιση σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται και το πώς πρέπει να αποκρίνονται στις κλήσεις και να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα των ανθρώπων που καλούν, π.χ. τον θυμό ή τον πανικό τους.

  • Οι συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των φορέων παροχής της υπηρεσίας και των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου ή/και των δικαστικών αρχών είναι ικανές να καταστήσουν πιο αποτελεσματική τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Τέτοιες συμφωνίες υπάρχουν στο Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

Η Επιτροπή προτείνει να αξιοποιηθούν οι εν λόγω βέλτιστες πρακτικές με στόχο την επεξεργασία ενός συνόλου κοινών ελάχιστων προτύπων που να διασφαλίζουν υψηλής στάθμης εξυπηρέτηση σε ολόκληρη την ΕΕ, έτσι ώστε γονείς και παιδιά να λαμβάνουν την ίδια συνδρομή ασχέτως του τόπου στον οποίον βρίσκονται.

Η Επιτροπή θα οργανώνει επίσης συσκέψεις υψηλού επιπέδου με όλους τους ενδιαφερόμενους σε ετήσια βάση μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας και στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ. Οι συσκέψεις αυτές θα συμβάλουν στην ενημέρωση του κοινού και θα επιτρέψουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την καταγραφή των πρακτικών μηχανισμών με τους οποίους μπορεί να διασφαλισθεί η λειτουργία της γραμμής και η υψηλής στάθμης εξυπηρέτηση. Οι συσκέψεις αυτές θα πραγματοποιούνται περί την 25η Μαΐου εκάστου έτους έτσι ώστε να συμπίπτουν χρονικά με την Διεθνή Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά και να διατρανώνουν την αλληλεγγύη με τα εξαφανισμένα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ιστορικό

Στις 15 Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να διαθέτουν τον αριθμό 116 000 αποκλειστικά για τηλεφωνικές γραμμές παροχής βοήθειας σε σχέση με παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ (IP/07/188). Η Επιτροπή έχει καλέσει επανειλημμένα τα κράτη μέλη να θέσουν σε λειτουργία τον αριθμό αυτό το ταχύτερο δυνατό (IP/08/1129).

Με βάση τους αναθεωρημένους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες οι οποίοι συμφωνήθηκαν το 2009 (βλ. MEMO/09/513), και ιδίως με βάση το άρθρο 27α της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία (οδηγία 2009/136/ΕΚ), τα κράτη μέλη οφείλουν, έως τις 25 Μαΐου 2011 το αργότερο, να «καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία που διαχειρίζεται ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία περιπτώσεων που αφορούν αγνοούμενα παιδιά. Η ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή διατίθεται στον αριθμό "116000".» Η ίδια οδηγία επιβάλλει επίσης στα κράτη μέλη να «εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται καταλλήλως σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται βάσει του πεδίου αριθμοδότησης "116", ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν ειδικά τα άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών.»

Για περισσότερες πληροφορίες

Γραφείο Τύπου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Εξαφανίσεις παιδιών στην Ευρώπη (Missing Children Europe):

http://www.missingchildreneurope.eu/

Αρχική σελίδα της Viviane Reding, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Αρχική σελίδα της Neelie Kroes, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου της ΕΕ για το Ψηφιακό Θεματολόγιο:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

State of implementation for 116000

Member State

116000

116000

116000

Assigned

Operational

Assigned to or operated by

Austria

 

 

Belgium

X

May
2009

Child FOCUS

Bulgaria

 

 

Cyprus

 

 

Czech Republic

 

 

Denmark

X

February 2009

TDC (Thora Center)

Estonia

 

 

Finland

 

 

France

X

May
2009

INA VEM Fédération nationale d'aide aux victimes

Germany

 

 

Greece

X

October 2008

The Smile of the Child

Hungary

X

June
2008

Kék Vonal

Ireland

 

 

Italy

X

May
2009

Telefono Azzuro

Latvia

 

 

Lithuania

 

 

Luxembourg

 

 

Malta

X

 

Malta Police Force

Netherlands

X

September 2008

Stichting de Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

Poland

X

March
2009

Telekomunikacja Polska S.A. / ITAKA – Centre for Missing People

Portugal

X

September 2007

Instituto de Apoio à Criança

Romania

X

May
2009

Rometelecom (Romanian Center for Missing and Sexually Exploited Children)

Slovakia

X

May
2009

Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

Slovenia

 

 

Spain

X

September 2010

Fundación ANAR

Sweden

 

 

United Kingdom

X

July 20101

Charity Missing People

1 :

Partially operational


Side Bar