Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1513

V Bruselu dne 17. listopadu 2010

Evropská komise naposledy vyzývá 14 členských států k aktivaci tísňové linky pro hlášení pohřešovaných dětí 116 000

Evropská komise dnes naposledy vyzvala čtrnáct členských států, aby v co nejkratší možné době zprovoznily celoevropskou tísňovou linku 116 000 pro hlášení pohřešovaných dětí. Linka umožňuje hledaným dětem a jejich rodičům volat o pomoc kdekoli v Evropské unii na jednotné telefonní číslo. To má zajistit, aby se dětem a rodičům dostalo pomoci i tehdy, když se ocitnou v nouzi během pobytu mimo domov, například na rodinné dovolené. Evropská komise dnes přijala zprávu, v níž mapuje situaci v členských státech a v níž navrhuje společné minimální požadavky na kvalitu služeb v rámci celé EU. Členským státům se ve zprávě také poskytuje poslední příležitost tuto tísňovou linku zprovoznit – v opačném případě zváží Komise legislativní opatření.

„Zmizení dítěte je vždy tragédií a v některých případech mohou být pohřešované děti dokonce ohroženy na životě. Linka 116 000 nabízí pohřešovaným dětem a jejich rodičům pomoc, oporu a také případnou záchranu,“ uvedla v této věci místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová. „Každé dítě a každý rodič by si měl namísto dvaceti sedmi národních čísel pamatovat pouze jedno. Občané mají rovněž nárok očekávat, že tísňová linka 116 se bude jejich případy zabývat podobným způsobem bez ohledu na to, ze kterého místa v Evropě volají. Členské státy vyzývám, aby se vynasnažily tísňovou linku rychle uvést do provozu, a bezpečí dětí se tak stalo prioritou.“

Neelie Krosová, místopředsedkyně Komise a komisařka pro digitální agendu, k tomu dodala: „Je-li pohřešováno dítě, jde o traumatickou zkušenost rodičům a dětem, kteří se do takové situace dostanou, jsme proto povinni zajistit pomoc těmi nejjednoduššími a nejúčinnějšími prostředky. To je ostatně také účelem linky 116 000 – dětem a rodičům v nouzi má v Evropě sloužit jedno krátké telefonní číslo bez ohledu na zemi, kde se právě nacházejí. Členské státy, které tísňovou linku dosud nezřídily, musí postup urychlit tak, aby bylo číslo 116 000 v provozu v celé EU.“

Již v roce 2007 nastavila Evropská unie pravidla (rozhodnutí Komise 2007/116/ES), podle nichž je číslo 160 000 všude v EU vyhrazeno na tísňové linky pro hlášení pohřešovaných dětí a pro poskytování pomoci a podpory jejich rodinám. Od přijetí nových telekomunikačních předpisů EU v listopadu 2009 jsou členské státy povinny vynaložit veškeré úsilí, aby byla tísňová linka zpřístupněna do 25. května 2011 (MEMO/09/491, IP/09/1812). K dnešnímu dni je jednotné telefonní číslo 116 000 kompletně zavedeno v pouhých dvanácti členských státech, přičemž první zemí, která zahájila jeho provoz, bylo Portugalsko v roce 2007. V Bulharsku, České republice, Estonsku, Finsku, Irsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, na Maltě, v Německu, Slovinsku a Švédsku dosud linka plně zprovozněna nebyla a ve Spojeném království je v současné době funkční pouze částečně.

Dnešní zpráva je poslední výzvou Komise, aby členské státy zřízení tísňové linky pro hlášení pohřešovaných dětí řešily jako prioritu. Zpráva poukazuje rovněž na překážky při jejím zavádění a nabízí praktická řešení státům, které ji dosud nezprovoznily.

Dvěma hlavními zjištěnými překážkami pro plné fungování jsou nedostatečná informovanost veřejnosti a operátorů o existenci této tísňové linky a náklady na její provoz i na volání samotného čísla. K řešení těchto problémů nabízí Komise příklady osvědčených postupů ze států, ve kterých je již jednotné telefonní číslo v provozu. Patří mezi ně:

  • Poskytování služby ve více jazycích: v Rumunsku je služba k dispozici také ve francouzštině, angličtině a španělštině. V Řecku je možné s pracovníky linky hovořit anglicky.

  • V Maďarsku, Španělsku a Rumunsku se pro operátory linky organizují tematická školení. Na lince působí obvykle sociální pracovníci a psychologové. Předmětem školení jsou pravidla postupu nebo rady, jak vést hovor v emocionálně vypjatých situacích, kdy volající pociťuje zlobu či panický strach.

  • Řešení případu se může zefektivnit dohodami o spolupráci mezi poskytovateli služby a vnitrostátními orgány činnými v trestním řízení. Dohody tohoto typu platí v Belgii, Španělsku, Francii, Portugalsku a Rumunsku.

Komise navrhuje, aby se tyto osvědčené postupy použily k vypracování společných minimálních norem, jež by zaručily vysokou úroveň služby v celé EU, a rodiče a děti se tak mohli spolehnout na stejnou pomoc bez ohledu na místo, kde se nacházejí.

Do chvíle, kdy bude tísňová linka v provozu ve všech 27 zemích EU, bude Komise každý rok pořádat vrcholné schůzky zúčastněných stran. Tato setkání napomohou zvyšovat povědomí o dané problematice, umožní výměnu osvědčených postupů a přispějí k nalezení vhodných nástrojů, jež zajistí, aby linka fungovala a nabízela vysoce kvalitní služby. Schůzky se budou konat každý rok kolem 25. května u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí a budou výrazem solidarity se ztracenými dětmi a jejich rodinami.

Souvislosti

Komise dne 15. února 2007 přijala rozhodnutí, v němž se požadovalo, aby členské státy vyhradily v celé EU číslo 116 000 pro účely zřízení dětské tísňové linky (IP/07/188). Komise opakovaně vyzývala členské státy, aby toto číslo uvedly do provozu co nejdříve (IP/08/1129).

Podle revidovaných telekomunikačních předpisů přijatých v roce 2009 (viz MEMO/09/513) a zejména podle článku 27a směrnice o univerzální službě (směrnice 2009/136/ES) jsou členské státy povinny nejpozději do 25. května 2011 „udělat vše pro to, aby zajistily přístup občanů ke službě provozující tísňovou linku pro oznamování případů pohřešovaných dětí. Tato linka tísňového volání je dostupná na čísle 116 000.“ Podle téže směrnice dále členské státy „zajistí, aby občané byli odpovídajícím způsobem informováni o existenci a používání služeb v rámci číselného rozsahu 116, zejména prostřednictvím iniciativ konkrétně zaměřených na osoby cestující mezi členskými státy.“

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky organizace Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Internetová stránka Neelie Kroesové, místopředsedkyně Komise a komisařky pro digitální agendu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

State of implementation for 116000

Member State

116000

116000

116000

Assigned

Operational

Assigned to or operated by

Austria

 

 

Belgium

X

May
2009

Child FOCUS

Bulgaria

 

 

Cyprus

 

 

Czech Republic

 

 

Denmark

X

February 2009

TDC (Thora Center)

Estonia

 

 

Finland

 

 

France

X

May
2009

INA VEM Fédération nationale d'aide aux victimes

Germany

 

 

Greece

X

October 2008

The Smile of the Child

Hungary

X

June
2008

Kék Vonal

Ireland

 

 

Italy

X

May
2009

Telefono Azzuro

Latvia

 

 

Lithuania

 

 

Luxembourg

 

 

Malta

X

 

Malta Police Force

Netherlands

X

September 2008

Stichting de Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

Poland

X

March
2009

Telekomunikacja Polska S.A. / ITAKA – Centre for Missing People

Portugal

X

September 2007

Instituto de Apoio à Criança

Romania

X

May
2009

Rometelecom (Romanian Center for Missing and Sexually Exploited Children)

Slovakia

X

May
2009

Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

Slovenia

 

 

Spain

X

September 2010

Fundación ANAR

Sweden

 

 

United Kingdom

X

July 20101

Charity Missing People

1 :

Partially operational


Side Bar