Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

Bruxelles, 17 noiembrie 2010

Infrastructura energetică: Comisia propune coridoare prioritare UE pentru rețelele de energie electrică și conductele de gaz

Comisia Europeană a prezentat astăzi prioritățile sale în materie de infrastructură energetică pentru următoarele două decenii, stabilite în scopul de a pregăti rețelele pentru secolul 21. În comunicare, Comisia definește coridoarele prioritare pentru transportul electricității, gazului și petrolului. Cartografierea priorităților va reprezenta baza viitorului sistem de autorizare și de finanțare a proiectelor concrete ale UE.

Comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a afirmat: Infrastructura energetică este cheia atingerii tuturor obiectivelor noastre: de la securitatea aprovizionării, integrarea surselor de energie regenerabile și eficiența energetică la buna funcționare a pieței interne. Este deci esențial să ne regrupăm resursele și să accelerăm realizarea proiectelor prioritare la nivelul UE.”

Comunicarea definește un număr limitat de coridoare prioritare UE a căror dezvoltare iminentă este necesară în vederea realizării obiectivelor strategice ale UE în materie de competitivitate, durabilitate și securitate a aprovizionării prin conectarea statelor membre care sunt aproape izolate de alte piețe europene, prin consolidarea masivă a interconexiunilor transfrontaliere existente și prin integrarea în rețea a energiei din surse regenerabile. Pe baza acestor coridoare predefinite, în 2012 vor fi identificate proiecte concrete de interes european”, care să beneficieze de finanțare UE și de autorizații de construcție. De asemenea, se va stabili un termen limită pentru luarea deciziei finale, asigurându-se totodată respectarea deplină a legislației UE, în special a celei de mediu, și participarea publicului. În ceea ce privește planificarea și implementarea acestor proiecte, Comisia va promova cooperarea regională între țări. Comunicarea definește și obiective pe termen mai lung, precum autostrăzile europene ale electricității”.

În sectorul energiei electrice, sunt identificate patru coridoare prioritare pentru UE:

  • O rețea offshore în Marea Nordului și conectarea la Europa Centrală și de Nord pentru transportul energiei electrice produse de parcurile eoliene offshore către consumatorii din marile orașe și pentru stocarea acestei energii în centralele hidroelectrice din Alpi și din țările nordice.

  • Interconexiuni în sud-vestul Europei pentru transportul către restul continentului al electricității generate de energia eoliană, de cea solară și de hidroenergie.

  • Conexiuni în estul Europei centrale și în sud-estul Europei, care să consolideze rețeaua regională.

  • Integrarea pieței baltice a energiei în piața europeană.

În sectorul gazului, sunt identificate trei coridoare prioritare pentru UE:

  • Coridorul sudic, având rolul de a transporta gazul direct din Marea Caspică către Europa, pentru diversificarea surselor de gaz.

  • Integrarea pieței baltice a energiei și conectarea acesteia la Europa Centrală și de Sud-Est.

  • Coridorul nord-sud din Europa Occidentală, menit a elimina blocajele interne și a permite utilizarea optimă a posibilelor surse externe de aprovizionare.

Context:

UE și-a luat angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efecte de seră cu 20% până în 2020, de a crește cota energiei din surse regenerabile la 20% din consumul final de energie și de a crește cu 20% eficiența energetică. Pentru a îndeplini aceste obiective energetice și climatice, trebuie investită o sumă de aproximativ 200 de miliarde de euro numai în sectorul de transport al energiei, în conducte de gaz și în rețele electrice. Se estimează că numai o parte din această sumă va proveni din sectorul privat și că deficitul financiar se va ridica la 100 de miliarde de euro.

Informații suplimentare:

Pentru mai multe informații, a se vedea MEMO/10/582.

La adresa de mai jos puteți afla mai multe informații despre comunicarea privind infrastructura energetică:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar