Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

Brüsszel, 2010. november 17

Energia-infrastruktúra: a Bizottság uniós érdekű villamosenergia-átviteli és gázszállító folyosókra tesz javaslatot

Az Európai Bizottság a mai napon ismertette, hogy az energia-infrastruktúrák terén milyen stratégiai prioritásokat kíván érvényre juttatni a következő két évtizedben annak érdekében, hogy az energiahálózatok megfeleljenek a 21. század kívánalmainak. A Bizottság közleményében meghatározza az elektromos áramot, a gázt és az olajat szállító vezetékhálózatok uniós szempontból kiemelt fontosságú folyosóit. A jövőben e prioritások alapján születnek majd meg a konkrét uniós projektek engedélyezésével és finanszírozásával kapcsolatos döntések.

Günther Oettinger energiaügyi biztos kijelentette: „Energiapolitikai célkitűzéseink – azaz az ellátásbiztonság, a megújuló forrásokból származó energia befogadása, az energiahatékonyság és a belső piac megfelelő működése – csak akkor teljesíthetők, ha ehhez megvan a szükséges energia-infrastruktúra. Ennek pedig elengedhetetlen előfeltétele, hogy egyesítsük erőforrásainkat, és felgyorsítsuk a kiemelt uniós projektek megvalósításának ütemét.”

A közlemény megnevezi azt a kisszámú uniós érdekű, kiemelt villamosenergia-átviteli és gázszállító folyosót, amelyek fejlesztése nem várhat tovább ahhoz, hogy be lehessen kapcsolni az energiahálózatba az egyéb európai energiapiacoktól majdhogynem elszigetelt tagállamokat, jelentős mértékben növekedhessen a meglévő határkeresztező rendszer-összeköttetések kapacitása, a hálózatok pedig alkalmassá váljanak a megújuló forrásokból termelt energia befogadására, s ezáltal teljesüljenek a versenyképesség, a fenntarthatóság és az ellátásbiztonság megteremtésére irányuló uniós politikai célkitűzések. E kijelölt folyosók alapján kerül majd sor 2012-ben az uniós finanszírozásra és építési engedélyezésre érdemes, európai érdekű konkrét projektek meghatározására, ami magában foglalja a projektekkel kapcsolatos végleges döntések határidőhöz kötését is, mindenkor biztosítva az uniós, különösen a környezetvédelmet érintő jogszabályok maradéktalan betartását és a nyilvánosság részvételét. A projektek kidolgozásakor és végrehajtásakor a Bizottság a tagállamok közötti regionális együttműködést szorgalmazza. A távolabbi jövőre gondolva is megfogalmaz célokat, például „európai villamosenergia-szupersztrádák” létrehozását.

A villamosenergia-ágazatban a közlemény négy kiemelt uniós érdekű folyosót határoz meg:

  • északi-tengeri, valamint Észak- és Közép-Európát összekötő villamosenergia-hálózat, amely a tengeri szélerőművekben termelt energiát eljuttatja a nagyvárosok fogyasztóihoz, illetve biztosítja a megtermelt energia tárolását az Alpok és a skandináv országok vízerőműveiben,

  • rendszerösszekötők kiépítése Délnyugat-Európában az ott megtermelt szél-, nap- és vízenergiának a kontinens többi részére való eljuttatásához,

  • a közép- és kelet-európai országok hálózatainak összekötése a délkelet-európai hálózatokkal, a regionális hálózatokat megerősítve,

  • a balti államok energiapiacainak integrálása az európai energiapiacba.

A gázágazatban a közlemény három kiemelt uniós érdekű folyosót határoz meg:

  • a Déli Gázfolyosón keresztül megvalósuló gázszállítás közvetlenül a Kaszpi-tenger térségéből Európába, ezzel diverzifikálva a beszerzési forrásokat,

  • a balti energiapiacok integrálása és összekapcsolása Közép- és Délkelet-Európával,

  • észak-déli gázfolyosó kiépítése Nyugat-Európában a belső szűk keresztmetszetek felszámolása, valamint a lehetséges külső beszerzési források lehető legjobb integrálása érdekében.

Előzmények

Az EU vállalta, hogy 2020-ig 20%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, a teljes végfelhasználói energiafogyasztásban 20%-ra növeli a megújuló forrásból származó energia részarányát, és 20%-kal növeli az energiahatékonyságot. Ezen energia- és éghajlat-politikai célok teljesítéséhez csak az energiaszállítás terén mintegy 200 milliárd eurós beruházásokra van szükség az elektromos távvezetékek és gázvezetékek hálózatainak fejlesztésére. Becslések szerint a magánszektor ennek csak egy részét fogja állni, így 100 milliárd eurós forráshiánnyal lehet számolni.

További információk:

A témában a MEMO/10/582 további információkkal szolgál.

Az energia-infrastruktúrákról szóló közleménnyel kapcsolatban lásd a következő internetes oldalt: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar