Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1508

V Bruseli 15. novembra 2010

Prvá návšteva komisára Piebalgsa v Strednej Ázii s cieľom ubezpečiť o podpore rozvoja v Uzbekistane a Kirgizsku zo strany EÚ

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs navštívi v dňoch 15. – 17. novembra 2010 Uzbekistan a Kirgizsko a zúčastní sa diskusie o spolupráci a pomoci, ktorú Európska únia poskytuje týmto dvom krajinám. Počas návštevy v Uzbekistane bude diskutovať o podpore EÚ v rámci reformy na modernizovanie krajiny s prezidentom Islamom Karimovom, podpredsedom vlády Eljorom Ganievom a ministrom zahraničných vecí Vladimirom Norovom. V Kirgizsku sa komisár stretne s najvyššími predstaviteľmi vrátane prezidentky Rozy Otunbajevovej, podpredsedu vlády Žatora Satybaldijeva a ministra zahraničných vecí Kazakbajeva. Komisár Piebalgs podpíše dohodu o financovaní v hodnote 2 mil. EUR na podporu Kirgizska pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti. Komisár navštívi aj projekty financované zo strany EÚ v týchto dvoch krajinách, aby posúdil vplyv pomoci EÚ v danej oblasti.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs uviedol: „Kirgizsko a Uzbekistan sú dôležitými politickými partnermi Európy. Uzbekistan ubezpečím, že EÚ je odhodlaná podporovať vnútroštátny program reforiem a úsilie o modernizáciu Uzbekistanu, pričom pozornosť v období rokov 2011 – 2013 sa opätovne sústredí na sociálno-ekonomický rozvoj a právne reformy.“ Komisár zároveň dodal, že „v Kirgizsku, s ohľadom na mierový priebeh parlamentných volieb, ktoré boli dôležitým míľnikom na ceste k demokratickej stabilizácii krajiny, potvrdím záväzok EÚ pomôcť krajine dosiahnuť stabilitu, inkluzívny a udržateľný rast prostredníctvom diplomatických opatrení a rozvojovej pomoci.“

Spolupráca medzi EÚ a Uzbekistanom

V Uzbekistane sa Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs stretne v dňoch 15. a 16. novembra s prezidentom Uzbekistanu Islamom Karimovom, podpredsedom vlády Eljorom Ganievom a ministrom zahraničných vecí Uzbekistanu Vladimirom Norovom, aby prediskutovali spoluprácu s EÚ a ďalší vývoj vzťahov s Uzbekistanom. Návšteva komisára je dôkazom posilňovania vzťahov medzi EÚ a Uzbekistanom po prijatí stratégie EÚ o rozvoji nového partnerstva so Strednou Áziou v roku 2007.

Nedávno boli schválené nové programy medzi Uzbekistanom a EÚ, ktoré sa zameriavajú na podporu reformy trestného súdnictva. Čoskoro sa začne program na podporu parlamentného systému. Komisia zároveň podporuje spoluprácu v odvetví energetiky a životného prostredia so zameraním sa na programy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti, predovšetkým prostredníctvom investičného nástroja pre Strednú Áziu (IFCA).

Komisár navštívi projekty v oblasti poskytovania zdravotných a sociálnych služieb, v rámci ktorých EÚ pomáha zlepšovať podmienky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti o matky a novorodencov, a poskytovanie služieb pre zraniteľné skupiny uzbeckého obyvateľstva.

Európska komisia poskytne v období rokov 2007 – 2013 Uzbekistanu 75 mil. EUR pre kľúčové oblasti ako sú reforma trestného súdnictva, zdravotná starostlivosť o matku a dieťa, inkluzívne vzdelávanie, grantové programy pre občiansku spoločnosť, zvyšovanie životnej úrovne, zlepšovanie obchodovania na vidieku, podnikateľského prostredia a rozvoj podnikania.

Spolupráca medzi EÚ a Kirgizskom

V dňoch 16. a 17. novembra navštívi komisár EÚ pre rozvoj Andris Piebalgs Kirgizsko. Pán Piebalgs sa stretne s prezidentkou Rozou Otunbajevovou, podpredsedom vlády Žatorom Satybaldijevom a ministrom zahraničných vecí Kazakbajevom, a tiež s ministrom financií, ministrom spravodlivosti a ministrom vzdelávania.

Budú diskutovať najmä o pomoci, ktorú EÚ poskytuje Kirgizsku v rámci reakcie na krízu, ktorá nastala v apríli minulého roka, ako aj o súčasnej a budúcej spolupráci a pomoci Kirgizsku v oblastiach sociálnej ochrany a potravinovej bezpečnosti, vzdelávania, obnovy infraštruktúry, a tiež pomoci na podporu dobrej správy vecí verejných a právneho štátu.

Komisár Piebalgs a minister financií Čorobek Imašev podpíšu 17. novembra dohodu o financovaní v hodnote 2 mil. EUR na zlepšenie informačného systému o potravinovej bezpečnosti v Kirgizskej republike. Projekt bude podporovať vládu pri zlepšovaní zberu, analýzy a šírenia údajov o potravinovej bezpečnosti v rámci potravinového dodávateľského reťazca a reťazca dopytu po potravinách, ako aj pri vytváraní vládneho systému včasného varovania a prehľadu komodít, ktorý uľahčí riadenie politík a programov potravinovej bezpečnosti.

EÚ je najväčším poskytovateľom pomoci Kirgizsku – na obdobie rokov 2010 – 2013 poskytla 118 mil. EUR – čo predstavuje viac ako desatinu celkovej sumy pomoci v rámci medzinárodných záväzkov na pomoc prijatých na konferencii darcov, ktorá sa konala v Biškeku v júli 2010. Tieto finančné prostriedky budú použité na realizovanie konkrétnych projektov zameraných na posilnenie demokracie, právneho štátu a obnovu dôležitej infraštruktúry Kirgizska, ako aj na reformovanie systémov sociálnej ochrany a vzdelávania.

Užitočné odkazy:

MEMO/10/577 o rámci spolupráce medzi EÚ a Uzbekistanom

MEMO/10/576 o programoch spolupráce medzi EÚ a Kirgizskom

Spolupráca medzi EÚ a Uzbekistanom

Európska služba pre vonkajšiu činnosť:

http://www.eeas.europa.eu/uzbekistan/index_en.htm

EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/uzbekistan/uzbekistan_en.htm

Spolupráca medzi EÚ a Kirgizskom

Delegácia EÚ v Kirgizsku: www.delkgz.ec.europa.eu

Európska služba pre vonkajšiu činnosť:

http://www.eeas.europa.eu/kyrgyz_republic/index_en.htm

EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/kyrgyzstan/kyrgyzstan_en.htm


Side Bar