Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1505

Bruselj, 15. novembra 2010

Ustvarjanje Evrope brez ovir: Komisija si prizadeva 80 milijonom invalidom zagotoviti boljši dostop do izdelkov in storitev

Večini se zdi samoumevno, da lahko gredo nakupovat z avtobusom, brskajo po spletnih straneh ali gledajo televizijske serije. 80 milijonov invalidov v Evropi pa tega zaradi velikih ovir ne more početi. Evropska komisija je danes sprejela novo strategijo, s katero si prizadeva te ovire odpraviti. V načrtu je opisano, kako lahko EU in nacionalne vlade pomagajo invalidom uživati svoje pravice. V naslednjem desetletju bo Komisija sprejela več konkretnih ukrepov, med katerimi lahko omenimo vzajemno priznavanje nacionalnih kartic za invalide, spodbujanje standardizacije za bolj namensko uporabo javnih naročil ter pravila o državnih pomočeh. Družba bo imela od teh ukrepov velike koristi, posredno pa bi morali vplivati tudi na evropsko gospodarstvo. Lahko bi na primer okrepili trg EU za medicinsko-tehnične pripomočke in storitve, katerega letna vrednost se že danes ocenjuje na več kot 30 milijard EUR. Komisija bo tudi preučila možnost, da bi do leta 2012 predlagala „Evropski akt o dostopnosti“, da bi nadalje razvila enotni trg za dostopne izdelke in storitve.

„Da bi lahko invalidi polno sodelovali v naši družbi in gospodarstvu, jim moramo omogočiti lažji dostop do javnih zgradb, javnega prevoza in digitalnih storitev,“ je dejala podpredsednica Komisije Viviane Reding, komisarka EU za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Zelo učinkovito bi bilo, če bi razvili standarde za dostopno blago in storitve na evropski ravni in uporabili javna naročila za spodbujanje gradnje dostopnih javnih stavb. V Združenih državah so s podobnimi ukrepi uspeli tako v družbenem kot v ekonomskem smislu. Zagotoviti je treba tudi, da se pri prečkanju mej ljudje ne bi srečevali z dodatnimi ovirami. Osebi s statusom invalida, ki se odloči, da se bo preselila v drugo državo, je treba omogočiti uživanje enakih ugodnosti kot doma, kot na primer uporabo brezplačnega prevoza ali prevoza po znižani ceni. Moj cilj je, da do leta 2020 ustvarimo Evropo popolnoma brez ovir za invalide.“

Vsak šesti prebivalec Evropske unije, tj. okoli 80 milijonov Evropejcev, trpi za lažjo ali težjo obliko invalidnosti. Več kot tretjina ljudi, starejših od 75 let, trpi za določeno vrsto invalidnosti, ki jih omejuje. Te številke se bodo s postopnim staranjem prebivalstva EU gotovo še povečale. Večina invalidov se vse prevečkrat ne more v celoti vključiti v družbo in gospodarstvo zaradi fizičnih ali drugih ovir ter diskriminacije.

Odpravljanje ovir ni samo naloga družbe kot take, ampak lahko tudi ustvari nove priložnosti na trgu. Študija Kraljevega nacionalnega inštituta Združenega kraljestva za slepe („Royal National Institute of the Blind“) je pokazala, da je veriga supermarketov z naložbo v višini 35 000 GBP, s katero je svojo spletno stran prilagodila invalidom, dohodke povečala za več kot 13 milijonov GBP letno. Nemška študija je pokazala, da bi dostopnejši objekti privabili tudi več invalidnih turistov, s čimer bi se promet nemške turistične industrije povečal za znesek od 620 milijonov EUR do 1,9 milijarde EUR.

S tem v zvezi naj povemo, da strategija, ki jo je Komisija predstavila danes, pomeni obnovitev zaveze EU za izboljšanje razmer za evropske invalide. Dopolnjuje in podpira ukrepe držav članic, ki pri politikah o invalidnosti nosijo glavno odgovornost.

Strategija EU zlasti želi invalidom omogočiti uživanje enakih pravic, kot jih lahko vsi ostali, ter odpraviti ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Osrednji poudarki strategije so:

  • Pobuda o dostopnosti: možnost uporabe standardizacije, javnih naročil ali pravil o državnih pomočeh, da bi postali vse blago in storitve dostopni invalidom, hkrati pa spodbujanje trga EU za medicinsko-tehnične pripomočke („Evropski akt o dostopnosti“). Na podlagi izkušenj iz Združenih držav domnevamo, da se bo ta trg v prihodnjih letih znatno povečal;

  • Udeležba: zagotovitev, da invalidi in njihove družine enakopravno uveljavljajo svoje državljanske pravice EU in da so njihove kartice za invalide ter s tem povezane pravice vzajemno priznane po EU; olajšanje uporabe znakovnega jezika in Braillove pisave pri volitvah in komuniciranju z institucijami EU; spodbujanje dostopnosti spletnih strani in avtorskih del, kot so knjige;

  • Financiranje: zagotavljanje, da se programi in sredstva EU na področjih politik, ki zadevajo invalide, uporabljajo za spodbujanje ugodnih delovnih pogojev za poklicne in nepoklicne negovalce ter razvoj shem osebne pomoči;

  • Okrepitev sodelovanja med državami članicami (v okviru skupine na visoki ravni za področje invalidnosti) in civilno družbo: oblikovanje foruma za izmenjavo podatkov in usklajevanje politike, zlasti glede prenosljivosti pravic, kot je pravica do osebne pomoči;

  • Krepitev osveščenosti: krepitev osveščenosti javnosti v zvezi z vprašanji invalidnosti in dostopnosti, na primer prek podeljevanja evropske nagrade za urejenost dostopnosti v mestih;

  • Zbiranje in spremljanje podatkov:

  • izboljšanje poznavanja položaja invalidov v Evropi ter ovir, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, hkrati pa tudi prepoznavanje in spodbujanje uspešnih podpornih struktur, ki jih izvajajo države članice na nacionalni ravni.

Strategija vključuje seznam konkretnih ukrepov in časovni razpored njihovega izvajanja. Komisija bo redno poročala o dosežkih načrta in napredku pri izpolnjevanju obveznosti iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, katere podpisnica je.

Ozadje

V Listini EU o temeljnih pravicah je navedeno, da „Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.“ Poleg tega se je EU in vseh njenih 27 držav članic s podpisom Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov že zavezalo, da bodo ustvarile Evropo brez ovir.

Današnja strategija o invalidnosti EU podrobneje opredeljuje ukrepe EU v okviru strategije Evropa 2020 (IP/10/225) ter ukrepe, predstavljene v poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 (IP/10/1390).

Dodatne informacije

Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020 „Obnovljena zaveza za Evropo brez ovir“ ter spremna dokumentacija sta na voljo na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

MEMO/10/578


Side Bar