Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1505

Bruxelles, 15 noiembrie 2010

Crearea unei Europe fără obstacole: Comisia Europeană încearcă să îmbunătățească accesul pentru 80 de milioane de persoane cu handicap

Pentru majoritatea oamenilor este foarte normal să se poată urca într-un autobuz pentru a merge la cumpărături, să poată naviga pe internet sau să se poată bucura de un serial televizat, însă, pentru 80 de milioane de europeni cu handicap, pot exista obstacole majore din cauza cărora aceste activități devin inaccesibile. Comisia Europeană a adoptat astăzi o nouă strategie în vederea eliminării acestor obstacole. Planul prezintă modul în care UE și guvernele naționale pot oferi persoanelor cu handicap mijloacele de a se bucura de drepturile lor. Măsurile specifice pentru următoarea decadă pornesc de la recunoașterea reciprocă a cardurilor pentru persoanele cu handicap și de la promovarea standardizării până la utilizarea mai precisă a normelor privind achizițiile publice și ajutoarele de stat. Aceste măsuri vor genera beneficii societale considerabile, însă ar trebui să producă, de asemenea, un efect de domino asupra economiei europene. Acestea ar putea lărgi, de exemplu, piața UE a echipamentelor și a serviciilor asistate, a cărei valoare anuală este deja estimată la peste 30 de miliarde €. Comisia va analiza, de asemenea, oportunitatea propunerii, până în 2012, a unui „Act european privind accesibilitatea” pentru a dezvolta și mai mult piața unică a produselor și a serviciilor accesibile.

„Pentru a participa pe deplin în cadrul societății și al economiei noastre, persoanele cu handicap au nevoie de un acces mai ușor la clădirile și la mijloacele de transport publice, precum și la serviciile digitale”, a afirmat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „O opțiunea foarte eficace în acest sens constă în dezvoltarea de standarde la nivel european pentru bunuri și servicii accesibile și în utilizarea achizițiilor publice în vederea promovării unor clădiri publice accesibile. Măsuri similare și-au dovedit succesul atât pe plan societal, cât și pe plan economic în Statele Unite. Trebuie să asigurăm, de asemenea, faptul că persoanele nu se confruntă cu obstacole suplimentare atunci când trec frontierele: o persoană cu un handicap recunoscut care decide să se mute într-o altă țară ar trebui să se poată bucura de aceleași avantaje ca și în țara de origine, cum ar fi transportul public gratuit sau la un preț redus. Obiectivul meu este eliminarea, până în 2020, a tuturor obstacolelor din Europa pentru persoanele cu handicap.”

Una din șase persoane din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă aproximativ 80 de milioane de persoane, are un handicap al cărui grad variază între ușor și grav. Peste o treime din persoanele cu vârsta de peste 75 de ani au handicapuri care le impun anumite restricții. Se preconizează că numărul acestora va crește odată cu îmbătrânirea progresivă a populației UE. Majoritatea acestor persoane sunt împiedicate, mult prea frecvent, să participe pe deplin în cadrul societății și al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum și din cauza discriminării.

Eliminarea obstacolelor nu este numai o îndatorire societală, ci poate crea, de asemenea, noi oportunități de piață. Un studiu realizat de Institutul Național Regal pentru Nevăzători din Marea Britanie a arătat că o investiție de 35 000 £ a unui lanț de supermarketuri pentru asigurarea accesului la site‑ul său internet a generat venituri suplimentare de peste 13 milioane £ pe an. În Germania, un studiu a arătat că infrastructurile mai accesibile ar spori numărul călătoriilor efectuate de persoanele cu handicap, ceea ce ar duce la o creștere a cifrei de afaceri a industriei turismului în Germania cu o sumă suplimentară cuprinsă între 620 de milioane € și 1,9 miliarde €.

În acest context, strategia prezentată astăzi de Comisie reînnoiește angajamentul UE de a îmbunătăți situația europenilor cu handicap. Strategia completează și sprijină acțiunile statelor membre, care sunt principalele responsabile de politicile privind persoanele cu handicap.

Strategia UE pune accentul pe acordarea de mijloace ca persoanele cu handicap să se poată bucura de drepturile lor în condiții de egalitate cu ceilalți, precum și pe eliminarea obstacolelor în viața de zi cu zi. Principalele acțiuni sunt următoarele:

  • inițiativa privind accesibilitatea: analizarea modalităților de a utiliza standardizarea, normele privind achizițiile publice sau ajutoarele de stat pentru a asigura accesibilitatea tuturor bunurilor și serviciilor pentru persoanele cu handicap, promovând în același timp piața UE a echipamentelor asistate („Actul european privind accesibilitatea”). Se preconizează o creștere considerabilă a acestei piețe în anii următori, pe baza experienței din Statele Unite;

  • participarea: asigurarea faptului că persoanele cu handicap și familiile acestora își exercită drepturile de cetățeni UE în condiții de egalitate, prin recunoașterea reciprocă a cardurilor pentru persoanele cu handicap și a drepturilor care decurg din acestea; facilitarea utilizării limbajului semnelor și a alfabetului Braille în cadrul exercitării drepturilor electorale ale cetățenilor UE sau al contactului cu instituțiile UE; promovarea unui format accesibil al site-urilor internet și al lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor, cum ar fi cărțile;

  • finanțarea: asigurarea faptului că programele și fondurile UE în domeniile de politică relevante pentru persoanele cu handicap sunt utilizate în scopul promovării unor condiții de lucru corespunzătoare pentru prestatorii de servicii de îngrijire profesionale și informale, precum și al dezvoltării programelor de asistență personală;

  • consolidarea cooperării între statele membre (prin intermediul Grupului la nivel înalt pentru persoanele cu handicap) și societatea civilă: asigurarea unei platforme pentru schimbul de date și pentru coordonarea politicilor, în special în ceea ce privește portabilitatea drepturilor, precum dreptul la asistență personală;

  • sensibilizarea: sensibilizarea opiniei publice cu privire la handicap și la accesibilitate, de exemplu prin intermediul premiului european pentru orașe accesibile;

  • culegerea și monitorizarea datelor: îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la situația persoanelor cu handicap în Europa și la obstacolele cu care acestea se confruntă în viața de zi cu zi, identificând și promovând totodată structurile de sprijin eficiente care au fost instituite de statele membre la nivel național.

Strategia cuprinde o listă de acțiuni concrete și un calendar. Comisia va prezenta în mod regulat rapoarte privind realizările și progresele din cadrul planului, respectându-și astfel obligațiile care îi revin în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD), la care a aderat.

Context

Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene „Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității”. În plus, UE și toate cele 27 de state membre ale acesteia s-au angajat deja să creeze o Europă fără obstacole prin aderarea la UNCRPD.

Strategia UE pentru persoanele cu handicap, prezentată astăzi, specifică acțiunile UE din cadrul strategiei Europa 2020 (IP/10/225), precum și acțiunile propuse în Raportul pe 2010 privind cetățenia UE (IP/10/1390).

Informații suplimentare

Puteți consulta Strategia europeană pentru persoanele cu handicap pentru perioada 2010‑2020 „Reînnoirea angajamentului pentru o Europă fără obstacole” și documentele însoțitoare la adresa:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/578


Side Bar