Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1501

Bruselj, 11. novembra 2010

Ribištvo: Komisija predlaga znanstveno utemeljene, trajnostne ribolovne možnosti za leto 2011

Evropska komisija je sprejela svoj predlog o ribolovnih možnostih za leto 2011, ki določa ravni celotnega dovoljenega ulova (TAC) in ribolovni napor za Atlantski ocean, Severno morje ter mednarodne vode, ki jih ureja regionalna organizacija za upravljanje ribištva. Ta predlog temelji na znanstvenem mnenju glede količin rib, ki se jih lahko ulovi v smislu trajnostnega gospodarjenja. Komisija se je glede delovnih metod posvetovala z državami članicami in zainteresiranimi stranmi ter je upoštevala njihovo mnenje in ravnala v skladu s ciljem, da se do leta 2015 doseže največji trajnostni donos.

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je o predlogu dejala: „Ne smemo spregledati osnovnih dejstev. Količina rib v morju je omejena in prav tako je omejena količina rib, ki se lahko ulovi vsako leto, ne da bi s tem ogrozili prihodnost staležev. Vsako leto vprašamo znanstvenike, da nam povedo, kje so te meje. Predlog Komisije temelji na tem mnenju.“ Komisarka je nadaljevala: „Navdušena sem, ko vidim, da EU izpolnjuje cilj svetovnega vrha o trajnostnem razvoju za izkoriščanje staležev rib v skladu z njihovim največjim trajnostnim donosom do leta 2015. Ta skrajni rok ni več daleč, zato moramo ukrepati zdaj. Seveda so znanstveno utemeljene odločitve edini način, ki pomaga obnoviti staleže rib na ravni, ki bodo vzdrževale zdravo in donosno ribiško industrijo EU. Žal mi je, da bodo novice o nekaterih višinah kvot razočarale, vendar so pretekle izkušnje pokazale, da tisti, ki mislijo, da se lahko pogajajo z naravo, pri ribolovu ne bodo imeli dolge prihodnosti.“

Strokovnjaki Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) so v svojem znanstvenem mnenju za leto 2011 še enkrat poudarili slabo stanje mnogih ribolovnih virov v vodah EU. Prispevek evropskega ribištva h gospodarstvu in oskrbi s hrano je danes veliko manjši, kot je bil še pred nekaj desetletji. Napredek pri prizadevanjih, da bi bili vsi evropski staleži rib na trajnostni ravni, je počasen, ker se ladjevje ni moglo dovolj hitro prilagajati glede na znanstveno mnenje. Za 72 % ocenjenih staležev velja, da je prelov tako velik, da bi bilo ulovljenih več rib, če bi bil ribolov manjši. Ribolov je bil trajnosten samo pri 40 % naših ocenjenih staležev. Vendar se je stanje od lani izboljšalo, ko so te številke znašale 86 % oziroma 31 %. Jasno se je izboljšalo stanje pri nekaterih pomembnih staležih, kot sta oslič in morski list.

Da bi se dosegli dolgoročni cilji trajnostnega razvoja, je Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) predložil mnenje v zvezi s strategijo Komisije za zagotovitev izkoriščanja v skladu z največjim trajnostnim donosom do leta 2015. Za vse glavne komercialne staleže so bili izdelani večletni načrti za upravljanje. Ti načrti krijejo 30 % skupnega ulova za leto 2011. Če dodamo razne staleže, ki se upravljajo skupaj z Norveško, za katere tudi veljajo večletne ureditve upravljanja, zajema večletno upravljanje 80 % mase rib, ki jih ulovijo ribiči v EU. Staleži, ki se upravljajo na ta način, so na splošno v boljšem stanju od tistih, o katerih se odloča kratkoročno. Vendar je treba načrte za upravljanje izvajati na ustrezen način in uporabiti posebne zaščitne ukrepe, če konkretni rezultati zaostajajo za pričakovanji.

Na podlagi tega je Komisija še vedno zelo zaskrbljena glede ohranjanja trske, za katero se od leta 2004 izvaja načrt za upravljanje. Staleži trske v Kattegatu, Irskem morju in na zahodu Škotske ne kažejo znakov obnovitve. Komisija zato predlaga 50 % znižanje teh ravni TAC in poziva države članice, da sodelujejo pri temeljitem pregledu upravljanja s trsko. Ta pregled se bo osredotočil na ugotavljanje razlogov, zakaj se z ukrepi, dogovorjenimi v okviru večletnega načrta za upravljanje, ni doseglo pričakovano izboljšanje.

Stanje trske v Severnem morju se je poslabšalo leta 2008, ko je bil ulovljen večji delež trske kot v katerem koli letu od leta 1999 dalje. Zaprtja v realnem času in sheme za izogibanje trski niso zadostovali za zaščito staleža in so zgolj v majhni meri vplivali na ribolovne vzorce. Upravljanje trske v Severnem morju se deli z Norveško in treba bo razpravljati, kako to stanje izboljšati.

Predlog Komisije za leto 2011 priporoča povečanje kvot za 6 staležev, zmanjšanje kvot za 64 staležev in nespremenjene kvote za 23 staležev (podrobnosti v priloženi razpredelnici). Skupno bi spremembe pomenile zmanjšanje kvot za 89 400 ton ali 10 %. Ti statistični podatki ne zajemajo staležev, katerih ribolovne možnosti morajo biti dogovorjene s tretjimi državami (npr. Norveška) ali v regionalni organizaciji za upravljanje ribištva, in sicer od zdaj do decembrskega zasedanja ministrov za ribištvo držav članic. Na tem zasedanju 13. in 14. decembra bodo ministri za ribištvo skupaj s Komisijo razpravljali o tem predlogu in določili količine ulova za leto 2011.

Razpredelnica v prilogi: pregled predloga Komisije za leto 2011

Dodatne informacije in zemljevidi so na voljo na: http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

MEMO/10/571


Side Bar